Jostein Markussen, teknisk selger i IWMAC.

Smart maksvokter hindrer unødvendig energiforbruk

Lastkontroll

0

IWMACs lastkontroll er langt smartere enn de tradisjonelle maksvokterne. Det kan gi store besparelser i både kroner og CO2-utslipp.

Når vi sier laster, tenker vi på energiforbrukere som ventilasjonsanlegg, varmepumpe – eller noe annet som bruker strøm. Har du ikke installert en såkalt lastkontroll, kanskje mer kjent som maksvokter, bruker du sannsynligvis mer energi enn nødvendig.

– Vi integrerer komponentene du vil ha kontroll på i IWMAC, og lastkontrollen overvåker det totale energiforbruket på bygget. Går det over grenseverdiene byggherren setter, begrenses forbruket på alle disse lastene, forklarer Jostein Markussen, teknisk selger i IWMAC.

Morgendagens lastkontroll

Tradisjonelle maksvoktere overvåker makseffekten i bygg. Bruker du unødvendig mye energi, skrur maksvokteren av laster som lys, gatevarme og andre varmekilder. Det kan imidlertid være drastisk å kutte lastene helt når du i utgangspunktet bare trenger å redusere effekten noe, fordelt over flere laster.

– Vårt system er langt smartere. Den kutter ikke bare her og der. Den ser på det faktiske behovet og finjusterer det ved å senke utvalgte parametre. Du skal ikke merke tiltakene på kroppen, kun på strømregningen, sier Markussen.

IWMACs maksvokter settes opp basert på tidligere års forbruk. Det gjøres en grundig analyse i forkant, slik at systemet vet hvor det er mest å hente. Du setter ulike grenser for hver måned basert på forventet makseffekt. Det vil for eksempel være naturlig med høyere grenseverdier for januar enn for august. Da er det en fordel å ha historikk på energiforbruket fra året før som utgangspunkt.

– Maksvokteren følger med på timesforbruket minutt for minutt. Hvis noe skulle skyte i været, begynner den å redusere et visst antall prosent. Den vet hvor mye den har å gå på, og reduserer slik at forbruket holder seg under grensene innenfor nåværende time. Dette er et mer fremtidsrettet system, forklarer han.

Kostbare tariffer

En som vet alt om hvor kostbart det kan være å bruke mye strøm, om så bare for en stakket stund, er Øyvind Sandstad. Han er seniorrådgiver i rådgivingsfirmaet EvoTek, som primært gir råd om automatikk til byggherrer. De bruker IWMAC som analyseverktøy.

– I næringsbygg er det slik at hvis du bruker 100 kilowatt én time i løpet av en måned, betaler du nettleie eller effektgebyr for 100 kilowatt hele den perioden. Selv om du ellers skulle ligge på 50 gjennom måneden. Én time med høyt forbruk kan altså bety mye i kroner og øre, forklarer Sandstad.

Seniorrådgiveren forteller at effektforbruket kan svinge voldsomt fra dag til dag. Men en smart maksvokter vil kunne sikre at du ikke får noen ubehagelige overraskelser.

– I et av prosjektene våre hadde vi i fjor makstopper som bikka 700 kW, mens i år har den høyeste vært 280 kW. En slik reduksjon kan bety mange titalls tusen kroner i redusert nettleie den måneden. I tillegg sparer du miljøet for energisløsing.

Samarbeider om fremtiden

EvoTek har jobbet sammen med IWMAC om å utvikle den moderne maksvokteren. Han forteller om flere innovative funksjoner.

– Når du har maksvokteren i toppsystemet, kan utkoblingssignalet hentes ut i undersentraler og fordeles over større deler av anlegget. Slik får du en jevn reduksjon av effektforbruket over hele bygget. Før måtte det gjøres på hovedstyringa på varmeanlegget, men nå kan det løses individuelt, sier han.

Systemet har også integrert Yr.no. Det gjør at ventilasjonsanlegget kan styres langt smartere. Men kanskje spesielt effektivt er prognosestyring for snøsmelteanlegg:

– Vi henter inn målte temperaturdata og nedbørsvarsler for det aktuelle området. Du kan spare mye strøm ved å la snøsmelteanlegget stå avslått når det ikke er meldt snø. Og er det meldt snø, kan vi starte en sakte forvarming. Da slipper du de store effekttoppene.

Sandstad legger til at han er godt fornøyd med IWMACs fleksibilitet – både i systemet og i kontakten med utviklerne.

– Vi utfordrer hele tiden når vi ser behov for det. Vi er godt fornøyd med at IWMAC kaster seg rundt og er ivrige etter å tilfredsstille våre krav, avslutter han.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

IWMAC flytter driften til fremtidsrettet plattform

Carl-Fredrik Bang, CTO i IWMAC.