GC Riebers Lanternen valgt som månedens bygg i februar

Marineholmen Forskningspark i Bergen

0

Med 6400 m2 næringslokaler er Lanternen et viktig tilskudd til Marineholmen Forskningspark, kun ti minutters gange fra Bergen sentrum. Marineholmen er et av Vestlandets mest moderne og innovative marine forskningsmiljø. Lanternen har en unik beliggenhet ved bredden av Damgårdssundet.

Erfaringer fra dette byggeprosjektet ble delt på de to siste ITB-forum i Bergen hvor GC Rieber og DNB næringseiendom var vertskap.

Bygget holder en god miljøstandard og er klassifisert til BREEAM Excellent nivå. Videre har bygget, som går over 5 etasjer, en energisentral i 1. etasje med oppvarming med fjernvarme og fri-kjøling fra byfjorden.

Marineholmen Forskningspark AS, hvor GC Rieber Eiendom er majoritetseier, var byggherre for prosjektet. Bygget er tegnet av HLM arkitekter AS og rådgivende ingeniører var Multiconsult Norge AS (RIB og RIE), Smidt og Ingebrigtsen AS (AP BREEAM, PL, PGL og RIB), Firesafe AS (RIBR), Smedsvig Landskapsarkitekter AS (LARK), Vidar Bøe AS (kjøkken) og Fylkesnes AS (byggeleder). GC Rieber Eiendom Drift AS forvalter bygget.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her

Fra teori til praksis – systematisk ferdigstillelse

Det som er spesielt med dette byggeprosjektet er at det var avsatt ressurser til å fokusere på “systematisk ferdigstillelse” fra dag 1. Gjennom prosjektet ble det fokusert på:

  • Legge til rette for trinnvis prosjektering, bygging og funksjonstesting. Hver etasje ble delt inn i 2 soner hvor hver sone ble ferdigstilt, testet og kjørt i gang etter hvert som byggeprosjektet skred fremover
  • Prosjektet hadde stort fokus på 3D-modellering for effektiv kommunikasjon, både internt i prosjekteringsgruppen og mot byggherre og drift
  • Tydelig fremstilling av de tekniske systemene og dets grensesnitt
  • Funksjonsbeskrivelser som grundig beskrev ønsket funksjon som igjen dannet grunnlaget for utarbeidelse av testprosedyrer – protokoller og akseptkriterier
  • Detaljert framdriftsplan som aktivt ble fulgt opp mot alle parter
  • At produksjonsplanlegging fokuserte på systematisk ferdigstillelse

Automatikkentreprenøren har uttalt at “alle underentreprenører var godt fornøyd med oppfølgingen i prosjektet”.

– Vi har aldri noen sinne overtatt en etasje som har vært så klar for funksjonstesting, sier Johnny Grindheim fra Bautec Bygg, ST-leverandør.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Månedens bygg er Industriens og Eksportens hus (Indekshuset)

Höegh Eiendom AS har som mål å BREEAM In-Use sertifisere alle sine bygg fordi det gir en god gjennomgang av den tekniske driften, FDV-dokumentasjon og inneklimaet. Foto: Höegh Eiendom AS.