Bas Rolf Egil Furseth hos Inn AS.

Lean står til forventningene – mye mindre stress i prosjektet

Følger bakoverplanen

0

Inn AS er en byggmester fra Bergen, som gjennomfører ombyggingen i Fabrikkgaten 3 i en etasje som et pilotprosjekt med Lean. Ombygget areal er ca 850 m2, og Inn AS er totalentreprenør for prosjektet.

Arild Paulsen fra Lean Team Norge AS har bistått Inn AS ved utarbeidelse av Lean-planer og oppfølging, og opplyser følgende:

-Lean Construction handler om involverende planlegging, hvor alle fag sammen blir enig om soneinndeling av bygget, hvilken takt prosjektet skal gjennomføres etter, hvor ofte hvert fag skal arbeide i hver sone og hvor lang tid de bruker.

Arild Paulsen hos Lean Team Norge AS.

Paulsen fortsetter: – De ender da opp i en felles detaljert framdriftsplan som på Lean-språket kalles bakoverplan. Typiske fallgruver som manglende materiell og feil på arbeidstegninger begrenser en ved å knytte disse leveransene opp mot bakoverplanen. Dette i kombinasjon med tavlemøte hver morgen sikrer presisjon, flyt, samhandling og forutsigbarhet i prosjekter.

-Det er selvsagt helt vesentlig at alle fag ivaretar sine forpliktelser, og det blir veldig synlig dersom noen henger etter. En streng byggeledelse vil ofte være viktig her, påpeker Arild Paulsen.

Hos Inn As har bruken av Lean har stått til forventingene, og byggmesteren har oppnådd føl mindre stress, færre telefonsamtaler fra byggeplassen og ikke minst mer forutsigbarhet, formidler prosjektleder Rune Nøttveit fra Inn AS.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her

Mer synlighet

Prosjektleder Rune Nøttveit fra Inn AS.

Han mener at Lean også gir mer synlighet.

-Dersom det er noen som ikke har fulgt opp i henhold til avtale, så er det veldig synlig. Bestillinger som skal være etter «just in time»-prinsippet slipper å mellomlagres da bakoverplanen blir fulgt og overholdt hver eneste dag.

-Med andre ord en klar ansvarsfordeling mellom prosjektleder og bas, fastslår Nøttvedt.

-Lean står til forventingene. Det har gitt mye mindre stress i prosjektet. Vi kommer til å benytte Lean i alle våre prosjekter framover, påpeker han.

-Vi merker mye mindre stress, og slipper å ta med bekymringer med hjem, da bakoverplanen viser klart når forskjellige fag skal utføre sitt arbeid. Dette gir en helt annen synlighet og forutsigbarhet enn tradisjonell prosjektgjennomføring, har bas Rolf Egil Furseth fra Inn AS erfart.

Dagens utfordringer på 10 minutter

Med kun 10 minutter felles morgenmøte får alle frem de utfordringer som kan løses der og da.

Andreas Hammersland Nielsen fra Elektroentreprenør Knut Knutsen AS, sier:

-Ettersom vi ble involvert i utarbeidelse av bakoverplan i starten av prosjektet, klarer vi å

gjennomføre prosjektet med færre antall medarbeidere. Vi kom i gang raskere enn normalt, og jeg som bas kan da også være med og produsere og ikke bare tilrettelegge for betydelig flere medarbeidere.

-Lean gir stor effekt med tanke på samhandling og positiviteten i prosjektet, sier Hammersland Nielsen.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

– Fantastisk å se hvordan Lean kan brukes i byggebransjen

Bilde av kurstavle for å sikre kvalitet i kurset. Prosjektleder Tommy Hornes fra Strand foran tavlen.