har led-lyssatt
Teknisk sjef Jostein Hauge (2.til venstre i Tynset kommune kan fortelle at tilbakemeldingene fra kommunestyresalens brukere er entydig positiv. – Armaturene og LED-lyset bidrar til gode arbeidsforhold. Her er han sammen med Vidar Vidar Kvernevold i SG(tv), konsulent Leif Østgårdstrøen 2. til høyre og til høyre Arnfinn Frengstad i Eltron.

Har LED-lyssatt Norges tøffeste rådhus på Tynset

Eltron og SG:

0

LED-lyssatt: «Norges tøffeste rådhus» på Tynset, har skiftet ut all innvendig belysning. – LED-lys sammen med øvrige ENØK-tiltak, som er gjennomført i kommunen, sparer oss for 150 000 kWh i året, sier teknisk sjef Jostein Hauge og konsulent Leif Østgårdstrøen i Tynset kommune.

Det var tidligere ordfører Bersvend Salbu i Tynset som døpte rådhuset til «det tøffeste i Norge». I 2016 bestemte Tynset kommune seg for å skifte ut all gammel belysning til LED.

Det ble fattet et vedtak om omfattende ENØK-tiltak i 4-5 kommunale bygg inkludert rådhuset, 2 skoler, 9 etasjer i Rådhuset samt konsertsaler i kulturhuset har fått ny LED-belysning å kontorene og i fellesarealer er det benyttet LED-lister samt nedhengte armaturer med dimming. Lyset i de fleste arealene er styrt via sensorer for tilstedeværelse.

Kommunestyresalen i 9. etasje var et eget prosjekt hvor målet var å skape et estetisk og moderne uttrykk samt redusere energiforbruket.

– Vi valgte lokalinstallatøren Eltron til å utføre de elektrotekniske arbeidene. Andre ENØK-tiltak besto i utskiftning av vinduer i kommunestyresalen og fjernvarme som oppvarmingskilde, sier Østgårdstrøen.

Utfordret av Tynset kommune

– Vi ble utfordret av Tynset kommune til å tenke i nye baner i forbindelse med ny belysning for kommunestyresalen i Rådhuset. Da måtte vi forsøke å finne noe utover bare 60×60 LED-paneler, sier daglig leder Arnfinn Frengstad i Eltron.

– Jeg så Molior-panelet for første gang på Gardermoen, og ble overbevist om at dette kunne være riktig LED-lyssatt for kommunestyresalen. Jeg luftet forslaget for Østgårdstrøen, som tente på ideen. Vi kom med et kostnadsoverslag som ble godkjent av Tynset kommune. Det er spennende når også kommuner ser muligheter i å gjøre noe ekstra ut av investeringer, påpeker han.

I kommunestyresalen ble det valgt den innfelte LED-panelen Molior fra SG Armaturen. Panelene har liten blednings- og flimmereffekt og har meget god lyskvalitet. Armaturene har et noe asymmetrisk lysbilde og er tilpasset møbleringen og bruken av rommet. Teknisk sjef Jostein Hauge i Tynset kommune kan fortelle at tilbakemeldingene fra kommunestyresalens brukere er entydig positiv. – Armaturene og LED-lyset bidrar til gode arbeidsforhold, sier han.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her

10 prosent reduksjon i energikostnadene

Har-led-lyssatt
LED-panelet Molior i kommunestyresalen og tilstøtende arbeidsrom.

På spørsmål om hvor mye Tynset kommune har spart på utskifting av nye vinduer, LED-lys i kommunestyresalen og kontorer/møterom for øvrig i bygget, svarer Ødegårdstrøen: – Vi har ikke finregnet på dette men det siste året har vi årlig spart

150 000 kWh i rådhuset. I sum snakker vi om 10 prosent reduksjon ienergikostnadene.

Tynset er en av Norges kaldeste byer.

– Oppvarmingskostnadene til kommunalebygg i Tynset er høyere enn andre områder på Østlandet.

På Tynset er graddagstallet 5400 mens det i Oslo ligger på 3200.

Oppvarmingskostnadene i Tynset er dermed nesten dobbelt så høye som Oslo, sier Østgårdstrøen. Han kan fortelle at en vesentlig fordel er at brukstiden på ny kontra konvensjonell belysning er betydelig lengre. Vi slipper pæreskift i tide og utide og kan nå sette driftsansvarlige til annet forefallende arbeid.

Norddalens største elektroinstallatør

Eltron er Fjellregionens ledende elektroinstallatør med hovedkontor på Tynset og avdelinger i Folldal, Tolga og Rendalen. Selskapet har 34 ansatte med 26 montører og 7 lærlinger. Omsetningen i 2018 blir på ca. 40 millioner kroner.

– Flere næringer og private husholdninger går nå over til LED som belysningskilde. Tynset kommune har gjort betydelige ENØK-grep med fjernvarme og LED-belysning, sier Frengstad.

-Mange kommuner investerer nå i fremtidsrettede løsninger. Vi skal være med på åkjempe om slike oppdrag. Vi har utviklet et meget godt samarbeid med SG-Armaturen, som har vokst seg store i belysningsmarkedet. De er leveringsdyktige, har meget gode løsninger og få reklamasjoner.

LED-lyssatt også på utvendig lyssetting

Teknisk sjef Jostein Haug har nå fått en forespørsel om utvendig lyssetting av rådhuset og verdens største spark med sensorstyring, som slås på ved mørkets frembrudd og av om morgenen.

– Vi vurderer flere alternativer for å få LED-lyssatt Norges tøffeste rådhus. Ett av dem er å montere LED-lys på hver av hushjørnene. Vi er i dialog med Eltron om aktuelle belysningsløsninger.

Rådhuset er et markant bygg og et landemerke i Tynset. Fordelen med LED er at lyset enkelt kan styres og tenner momentant ved bruk av sensorer. Det kan også dimmes fra 0-100 prosent ved lystring. Lyset kan tilpasses brukernes behov, sier Vidar Kvernevold i SG Armaturen. Han kan fortelle at belysningen i bygninger står for 35 prosent av strømforbruket.

– Med energieffektiv belysning kan vi redusere dette forbruket og få miljøvennlige bygninger, sier han til slutt.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Blir lysarmaturen IOT plattformen for fremtiden?

14 prosjekter er nominert til Norsk Lyspris 2018.