Stema Rådgivning har byggeledelsen på blant annet byggingen av nye Jordal Amfi.

Nå eier OBOS hele Stema Rådgivning

Spesialist innen ITB – koordinering

0

OBOS Prosjekt kjøper de resterende 40 prosentene av aksjene i Stema Rådgivning, og blir med dette eier av hele selskapet. Stema Rådgivning leverer prosjektledelse, byggeledelse, prosjekteringsledelse, taksering, ITB – koordinering og HMS/SHA- og KS-rådgivning.

Dessuten utfører rådgivningsselskapet prosjektutvikling og eiendomsutvikling, samt uavhengig kontroll. OBOS blir med dette eier av hele selskapet.

OBOS Prosjekt AS har over flere år kjøpt opp selskaper og har i dag cirka 230 medarbeidere. OBOS Prosjekt er således et av de større fagmiljøene i Norge innen prosjektadministrasjon.

Stema Rådgivning består i dag av over 100 medarbeidere med spisskompetanse innen ulike fagområder. Selskapet har hovedvekten av oppdrag for offentlige byggherrer i hele Norge, og vil bli videreført som et selvstendig selskap med mål om økte markedsandeler i bygge- og anleggsbransjen. Det vil også bli styrket satsing på infrastrukturprosjekter for offentlige og private byggherrer.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her

− OBOS-konsernets visjon er å bygge framtidens samfunn. Investeringen i Stema Rådgivning bidrar til å oppfylle visjonen spesielt rettet mot viktige samfunnsbygg- og byutviklingsprosjekter. Investeringen vil også styrke OBOS-konsernets fagmiljø innen prosjekt- og byggeledelse, sier styreleder i OBOS Prosjekt, Morten Aagenæs.

Stema Rådgivning har siden starten i 2001 hatt en kraftig vekst.

Selger av aksjene er STR Holding AS, et selskap eid av grunnleggerne av Stema Rådgivning AS.

− Tiden er nå moden for å la selskapet bli en del av et større miljø i bransjen, både for å styrke fagmiljøet og for å være skodd for framtidens utfordringer i bransjen, sier styreleder i STR Holding, Per Henrik Bråthen.

STEMA Rådgivning AS har kontorer i Oslo, Nannestad, Hamar, Bergen, Trondheim og Tana.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Klimahuset: OBOS samarbeider med Naturhistorisk Museum

klimahuset
Uteområdene rundt Klimahuset vil formidle vær- og klimafenomener gjennom lek og aktiviteter. Illustrasjon: Lund Hagem og Atelier Oslo.