Höegh Eiendom
Wergelandsveien 17 i Oslo.

Höegh Eiendom med ny fasade utenpå den gamle

Først i Norge

0

Höegh Eiendom: – Når vi først skulle rehabilitere fasaden, ville vi gjøre bygget mer energi- og miljøvennlig. Det er noe både leietakerne og vi er opptatte av. Derfor blir vi mer attraktive i markedet når vi tar i bruk ny teknologi og driver markedsutviklingen fremover, sier Øyvind Meyer Kristiansen, prosjektleder i eiendomsselskapet Höegh Eiendom.

Antikvariske hensyn så ut til å bli en hindring da Höegh Eiendom skulle pusse opp fasaden på kontorbygget i Wergelandsveien 7 i Oslo. I stedet åpnet det dørene for den innovative fasadeløsningen Q-Air – og én million kroner mindre i strømutgifter hvert år.

Bygget han snakker om ligger i Wergelandsveien 7, og ble reist på 60-tallet.

– Antikvariske hensyn sier at vi skal bevare fasaden slik den så ut da det var nytt. Det skapte en utfordring da noen av fasadeplatene var i ferd med å sprekke, og vi ble nødt til å rehabilitere, forklarer Kristiansen.

Samtidig skapte det muligheter. Den nye fasadeløsningen gjør at Höegh Eiendom sparer omtrent 1 GWh – og 1 million kroner – årlig. Det tilsvarer 60 prosent av det tidligere energiforbruket i bygget.

Höegh Eiendom med ny fasade utenpå den gamle

Innledningsvis vurderte de å ta i bruk mer konvensjonelle fasadeløsninger.

– Vi var enige med Plan- og bygningsetaten om at den nye fasaden skulle etableres utenpå den gamle. Men med de konvensjonelle løsningene ville det ført til et stort utbygg, og det ville ikke sett fint ut. I tillegg ville det gitt problemer med byggegrensene, sier Kristiansen.

En fasadekonsulent hadde oppdaget den nye løsningen Q-Air, og presenterte den for Höegh Eiendom. Teknologien hadde aldri vært brukt i Norge, men oppfylte alle kravene til Höegh Eiendom.

Enova ga trygghet og pengestøtte

Eiendomsselskapet så verdien som lå i teknologien, og tok kontakt med Enova for å få rådgiving og støtte. De fikk 16,2 millioner kroner til prosjektet som kostet omtrent 60 millioner. Kristiansen sier at Enova også hjalp dem å ta beslutningen:

– Da vi søkte, ga Enova oss en tredjepartsvurdering av hvor bra prosjektet var. Å vite at Enova kvalitetssikret det, og kom tilbake og sa at de hadde tro på prosjektet, ga oss tryggheten til å sette i gang.

Passivhusstandard

Q-Air består av hele seks lag glass, noe som gir lav U-verdi og minimalt varmetap.

– Den nye fasaden ligger godt innenfor passivhusnivå, og vi trenger heller ikke utvendig solavskjerming. I tillegg er fasaden betydelig tynnere enn med konvensjonelle løsninger, noe som gjør at vi bevarer estetikken til bygget, forklarer Kristiansen.

Kontrakten ble skrevet i mars 2015, og den nye fasaden stod klar i november samme år. Hele arbeidet foregikk mens bygget fortsatt var i drift.

Höegh Eiendom
Höegh Eiendom: Wergelandsveien 17, interiør. Foto: Enova

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her

Teknologileverandører

 • Trimo

Teknologisk innovasjon

 • Fasadesystem med inntil 7 lag glass/aluminium i et rammeverk, benyttet 6 lags glass
 • Økt isolasjonseffekt ved refleksiv isolasjon og kammeroppdeling for tettfelt
 • Qbiss er en ny elementfasade med svært gode U-verdier i forhold til tykkelsen
 • Trykkutjevningssystem reduserer påvirkninger fra fysiske krefter, spes. temperaturvariasjoner og trykkendringer

Kompetanseutvikling

 • Bygget vil stilles til disposisjon for visninger
 • Utbyggere, entreprenører og arkitekter vil dra nytte av læring fra prosjektet

Realisert spredning av teknologi

 • Første implementering i Norge, fasadeløsningen er blitt implementert to steder i Europa (Slovenia og Spania)

Videre utvikling og videre spredning

 • Det globale markedspotensialet bedømmes stort, søker beregner ringvirkningene av prosjektet til å være 19,55 GWh/år (estimater på landsbasis for 2015) ved å velge denne løsningen
 • Fasadeløsningen er presentert for flere prosjekter og utbyggere, og i ulike fora med fokus på energi og miljø
 • Paneler med integrert solcelleteknologi og åpningsbare felt under utvikling
 • Organisasjon for spredning av kompetanse og etablering av nye prosjekter
 • Potensiale nasjonalt og internasjonalt for spredning som kan gi energieffektivisering, samt reduserte klimagassutslipp

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Ser på fremtidens fasadeløsninger og integrerte teknologier

ZEB Test Cell Laboratory ved SINTEF/NTNU. Foto: Nicola Lolli ,SINTEF Byggforsk