driftspersonalet
Avdelingsleder for Entro i Oslo, Jørgen Arentz (foran til venstre) og Patrik Hjertkvist (t.h.) har begge lang erfaring fra drift, forvaltning og utvikling av eiendom. Gjennom Entro kompetansesenter deler de sin kunnskap med driftsteknikere og tekniske forvaltere over hele landet. – Vi forventer å ha minst 100 driftsteknikere og forvaltere på kurs i Oslo, Trondheim og Bergen i løpet av året, forteller Arentz. Foto: Entro

Driftspersonalet har en avgjørende rolle for energisparing

Målet om 10Twh

0

Driftspersonalet: For å nå målet om 10Twh energisparing i eksisterende bygg spiller driftspersonalet en avgjørende rolle.

– Det er på tide å investere i kompetansen til dem som drifter og forvalter eksisterende bygg. Uten dem vil ikke regjeringen nå målet om å spare 10 Twh innen 2030, hevder energirådgiver i Entro, Patrik Hjertkvist

Det ligger et stort potensial i å bygge kompetanse blant driftsledere og tekniske forvaltere.

– Jeg tør påstå at sender du driftspersonalet på ett kurs hos oss, kan du spare mer enn 10% av energikostnadene i bygget på kort tid, sier Hjertkvist.

Denne våren sparker Entro i gang en serie kurs for driftspersonell og tekniske forvaltere og andre som jobber med drift, vedlikehold og utvikling av bygg.

– Vi ser det hos nær sagt alle kundene våre. Har driftsorganisasjonen god forståelse av systemene og anleggene i bygget, klarer de raskere å avdekke og rette feil og er flinkere til å justere og tilpasse anleggene til det som skjer i bygget. Kunnskap er et av de viktigste verktøyene driftspersonalet har, hevder Hjertkvist.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her

Driftspersonalet

Presentasjonsrunden rundt bordet den første kursdagen viser med all tydelighet hvor mange veier det er inn i yrket som teknisk forvalter, driftsleder, driftstekniker, vaktmester med driftsansvar og alle de andre titlene medarbeiderne i en driftsavdeling har

– Siden 2013 har vært mulig å ta fagbrevet som byggdrifter. Det er vel og bra. Men for de fleste voksne arbeidstagere med lang yrkeserfaring er det ikke aktuelt å sette seg på skolebenken igjen. Derfor har vi laget dette kurstilbudet, for å tilby de som allerede jobber med drift og forvaltning av bygg å heve kompetansen sin og bli tryggere på de valgene de tar hver dag, sier avdelingsleder i Entro i Oslo, Jørgen Arentz.

Selv skulle han ønske at Entro kompetansesenter eksisterte da han sammen med kollegene sine i Trondheim kommune hadde ansvaret for drift og vedlikehold av mer enn 900 000 kvadratmeter fordelt på svært mange ulike bygg.

– Vi håper jo at alt det vi i Entro har lært gjennom mange år med å plassere ut målere, overvåke energiforbruket og sjekke SD-anlegg i mer enn 8000 bygg i Norge skal komme deltagerne på kurset til gode, avslutter Arentz.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Verden digitaliseres: eiendoms- forvaltningens fremtid

Carl Henrik Borchsenius i Norsk Eiendom.