våren 2020
Først ute: Jon Haugvaldstad Vik fra Stavanger og Sigbjørn Tveit fra Voss er begge i det første kullet av masterstudenter i bygg- og konstruksjonsteknikk ved OsloMet.

Våren 2020 uteksamineres de første sivilingeniører ved OsloMet

To spesialiseringer

0

Våren 2020 uteksamineres historiens første sivilingeniører ved OsloMet. Jon Haugvaldstad Vik (23) og Sigbjørn Tveit (26) er to av studentene som tar den nye masteren i bygg- og konstruksjonsteknikk.

– Jeg følte meg ikke ferdig med å studere, jeg ville rett og slett lære mer. Og det var perfekt for meg at jeg kunne ta masteren i Oslo, sier Sigbjørn Tveit fra Voss, som gikk direkte videre fra byggingeniørstudiet (bachelor) til master i bygg- og konstruksjonsteknikk ved OsloMet – storbyuniversitetet.

I løpet av den første høsten er han blitt kjent med flere nye medstudenter, blant dem Jon Haugvaldstad Vik, som har en bachelor fra Universitetet i Stavanger.

– Jeg trivdes godt i Stavanger, men nå var det på tide å komme seg ut og oppdage andre steder, mener Jon.

20 studenter med ulik bakgrunn ferdig våren 2020

Det første masterkullet består av rundt 20 studenter, blant dem har flere noen års praksis fra kjente selskaper som Skanska, Norconsult, Sweco, Aker Solutions og Statnett. Andre kommer som Jon og Sigbjørn rett fra bachelorstudiet.

Masteren gir en dypere faglig innsikt, og jeg tror det vil gjøre meg til en bedre ingeniør. – Sigbjørn Tveit

Til sammen danner klassen en fin gruppe som bidrar til hverandres læring og utvikling gjennom å utveksle erfaringer.

Studentene får også være med å forme et helt nytt studium, som tidligere ikke er blitt tilbudt i Oslo.

– Vi opplever at universitetet er lydhør for våre tilbakemeldinger, og tar innspill med seg videre for å gjøre studiet enda bedre både for oss og for kommende studenter, sier Jon.

– Jeg synes vi har gode forelesere, som har ambisjoner på våre vegne. De ønsker virkelig at vi skal lære noe, tilføyer Sigbjørn.

De synes begge at det er en stor fordel å gå i en liten klasse der det er lett å komme i kontakt både med forelesere og medstudenter.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her

To spesialiseringer

På masterstudiet kan studentene velge å spesialisere seg enten i byggteknikk eller konstruksjonsteknikk.

Konstruksjonsteknikk dreier seg om analyse, beregning og utforming av lastbærende konstruksjoner og konstruksjonssystemer.

Byggteknikk dreier seg om analyse, beregning og utforming av selve bygningskroppen med fasader og klimaskjerm.

Både Jon og Sigbjørn kommer til å velge konstruksjonsteknikk fra 3. semester, og ser for seg en fremtidig jobb i et firma for rådgivende ingeniører.

– Tidligere var byggebransjen mer erfaringsbasert. Nå finnes det mange flere hjelpemidler i form av dataprogrammer for utregning av laster for eksempel. Det betyr at du kan regne ut hvordan et bygg skal konstrueres, uten at noen har prøvd akkurat det samme tidligere. Og da spiller ingeniører en stadig viktigere rolle, sier Jon.

Studiet handler mye om betong, som er det mest brukte byggematerialet i dag. Sigbjørn har ved siden av studiet fått seg en relevant jobb innen testing av betong.

Går i dybden på faget

Mens bachelorstudiet var mer praktisk rettet mot arbeidshverdagen til en byggingeniør, går masterstudiet mer i dybden av fagområdene. Du skal ikke bare lære hvordan du skal jobbe, men forstå konseptene og bakgrunnen for bygg og konstruksjoner.

– Masteren gir en dypere faglig innsikt, og jeg tror det vil gjøre meg til en bedre ingeniør, sier Sigbjørn.

Det er imidlertid viktig å være motivert for å komme seg gjennom et faglig krevende – og interessant studium.

– Det er vesentlig mer jobb på master- enn på bachelorstudiet, sier Jon.

Studiested med nærhet til bransjen

Godt i gang med masterstudiet er verken Jon eller Sigbjørn i tvil om at de har valgt riktig utdanningsretning – eller studiested.

– Det er veldig praktisk at skolen universitetet ligger så sentralt, og Oslo er en kjekk by å bo i, sier Sigbjørn.

De opplever også at foreleserne deres har gode kontakter inn mot byggebransjen, og de ser frem til masteroppgaven da de skal løse en utfordring i samarbeid med et firma i bransjen.

Det er heller ingen tvil om at mange av de mest spennende prosjektene i byggebransjen akkurat nå bygges i Oslo. Det å være med å forme hovedstaden i fremtiden er noe som krever inngående kunnskap om nettopp bygg- og konstruksjonsteknikk.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Bygningsautomatisering kan nå studeres online over tre år

Studentene er ofte i fullt arbeid. Via PC, nettbrett og smarttelefon kan studentene følge forelesninger, studere individuelt og jobbe i grupper. Foto: Fagskolen Telemark