Lars Fredenlund i Cobuilder

Cobuilder inngår strategisk avtale med Wienerberger

Wienerberger AG, en stor internasjonal leverandør av byggematerialer og rørprodukter, har valgt norske Cobuilder som partner når de nå skal digitalisere sin produktportefølje. Ved hjelp av Cobuilder har man utviklet en datamodell, en måte å strukturere data på, som blir implementert i hele Wienerberger gruppen og for alle deres merkevarer.

0

Wienerberger AG, en stor internasjonal leverandør av byggematerialer og rørprodukter, har valgt norske Cobuilder som partner når de nå skal digitalisere sin produktportefølje. Ved hjelp av Cobuilder har man utviklet en datamodell, en måte å strukturere data på, som blir implementert i hele Wienerberger gruppen og for alle deres merkevarer.

Med en slik digital plattform sikrer man enkel koordinering og sømløs informasjonsflyt gjennom verdikjeden og gevinsten er både økt effektivitet og forbedret kvalitet i alle leveranser.

Behovet for en helhetlig løsning for dataforvaltning på bedriftsnivå ble identifisert som en prioritet med strategisk betydning for å kunne oppnå organisasjonens forretningsmål på globalt plan.

-Wienerberger AG var blant de første produsentene til å identifisere og tydeliggjøre behovet for en felles, internasjonal, oversettbar, interoperabel datamodell som kan implementeres for organisasjonens store portefølje. Da vi startet vårt felles prosjekt, hadde de allerede innsett at nøkkelen for å møte dette behovet er bruken av standarder for forvaltning av produktdata som er under utvikling i CEN/TC 442 (forventes publisert i begynnelsen av 2020) og i ISO/TC 59. Vårt felles syn på betydningen av det pågående standardiseringsarbeidet skapte et solid partnerskap. På denne måten fikk vi i Cobuilder god forståelse for de spesifikke utfordringene i Wienerberger AG og kunne i samarbeid utvikle ikke bare en løsning, men også en robust datastrategi som gradvis kan implementeres over hele gruppen, sier Lars Fredenlund, daglig leder i Cobuilder.

Wienerberger har valgt å jobbe med Cobuilder for å implementere prinsippene av Data Templates innen et rammeverk for dataordbøker. En slik tilnærming gir Wienerberger økt effektivitet gjennom standardisering og overholdelse av nasjonale regulatoriske krav. Partnerskapet med Cobuilder er i tråd med gruppens globale strategi om å bli en dataaktivert produsent utstyrt med teknologi og midler til å møte det stadig voksende markedsbehovet for strukturerte og interoperable data (eller BIM-beredskap).

Paul Surin – Head of Digital Built Environment i Wienerberger AG

-I de siste årene har Wienerberger spilt en viktig rolle i produksjonsindustriens digitale skifte, sier Paul Surin, Head of Digital Built Environment i Wienerberger AG.

-Vi er blant bedriftene som har innsett at den digitale endringen bør omfavnes langs hele verdikjeden. Derfor arbeider vi kontinuerlig med utvikling og optimalisering av våre prosesser. Vi ønsker å gi mennesker økt livskvalitet, men også å forme byggenæringens fremtid. Sammen med Cobuilder har vi jobbet med utviklingen av en unik, men skalerbar løsning for morgendagens bygg- og anleggsnæring.  Vårt mål er å skape verdier for fremtiden og for våre kunder ved å forbedre kontrollen og kvaliteten på dataene som vi leverer til hele næringen.

Skjermbilde av Wienerbergers nye digitale plattform som er utviklet av Cobuilder.

Den første fasen i implementeringen av løsningen som leveres av Cobuilder, har allerede begynt og omfatter Wienerbergers portefølje i Storbritannia, Belgia, Frankrike, Tsjekkia og Nederland. Innen Wienerberger Piping Solutions har Cobuilder og Pipelife Norway også begynt sitt samarbeid rundt implementeringen av den nye datamodellen.

-Det norske markedet har startet på en spennende reise mot en mer digital infrastruktur, og Pipelife Norge ønsker å ta en ledende rolle i denne utviklingen. Vi ser vårt samarbeid med Cobuilder som instrumentalt for å kunne levere komplett og standardisert informasjon til ulike kunder, og for å møte behovet for en felles informasjonsplattform. Vi ser på Cobuilder og deres løsninger som selve grunnlaget for digitale tvillinger til byggeprosjekter modellert også med våre produkter og løsninger, sier Kjell J. Larsen, daglig leder i Pipelife Norge AS.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Igjen blir coBuilder hedret, nå for sin løsning goBIM

Peter K. Foster i coBuilder International under overrekkelsen av prisen.