Sentralen på den nye oljeutskilleralarmen idOil-20 kan tilkobles inntil 3 sensorer.

idOil-20 – ny alarm for oljeutskillere

0

Alarmnyheten idOil-20 er enkel å installere og gir optimal sikring av oljeutskillere ved hjelp av inntil 3 følere mot én sentral. Alarmen kan varsle ved fullt sandfang, på maksimum oljenivå, samt på høyt eller lavt væskenivå.

Med stadige økende miljøkrav er det hensiktsmessig å installere en alarm som overvåker tilstanden i utskilleren, og som varsler dersom det er behov for tømming eller noe unormalt skulle inntre. Alarm i oljeutskiller er i tillegg et EU-krav, og må derfor installeres i alle utskillere i Norge.

Ny alarm
Micro Matic lanserer nå en ny alarm, idOil-20. Denne alarmen vil sørge for optimal sikring av utskillere, samtidig som at installasjonen blir enklere. Med idOil-20 kan man tilkoble 1, 2 eller 3 følere mot én sentral, og de ulike følerne varsler ved:

  • Fullt sandfang
  • Maksimumsnivå på oljelaget
  • Høyt væskenivå
  • Lavt væskenivå

Oppdatert teknologi, rask og enkel installasjon
Moderne teknologi er med på å gjøre installasjonen kostnadseffektiv og problemfri. Dersom man benytter to eller tre følere, kan de sammenkobles i utskilleren, og det er kun behov for en 2-leder mellom følerne og sentralen. Sentralen er «intelligent» ved at den gjenkjenner tilkoblede følere. På denne måten reduseres installasjonskostnadene, samtidig som tilkoblingen blir svært enkel.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Micro Matic lanserer smart WiFi-termostat