smartere samfunn
Grand Hotell i Oslo er stedet Integra vil holde sin årskonferanse og årsmøte 2019. Foto: Wikimedia

Smartere samfunn, teknologi og kundenytte på Grand Hotell

Integras årskonferanse og årsmøte 10. april

0

Smartere samfunn – fra teknologi til kundenytte er tema for årets Årskonferanse og Årsmøte hos Integra som arrangeres 10. april i Oslo, på Grand Hotell.

Integra er en bransjeforening i Nelfo, som er en landsforening i NHO. Integra er foreningen for tekniske systemintegratorer, og jobber for å bedre rammebetingelsene for medlemsbedriftene, og å legge forholdene til rette for fremtidig vekst i automatiseringsbransjen, hvor bygningsautomasjon er en stor del av dette.

Årets program har temaer som dekker både bygningsautomasjon, industri og infrastruktur. Blant annet innleggene handler om det smarte bysamfunnet, bærekraftig utvikling i Oslo. Hva det innebærer og virkemidlene for å nå ambisiøse klimamål ved Oslo kommune.

Smarte bygg og happy ansatte, om DNBs bruk av sensorer står Kjetil Andre Skryseth, IT Business analyst i DNB for.

Ove Guttormsen, administrerende direktør i Nelfo har utviklingen og endringer i bransjen som tema på sitt innlegg.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her

Smartere samfunn

Trender og muligheter i digitalisering: Hva forventer sluttbrukerne? Fremtidsforsker og trendanalytiker med interesser for teknologiutviklingen og brukeropplevelser Ole Petter Nyhaug går rett på sak innen dette temaet.

Bærekraftige investeringer – Integras Lønnsomhetskalkulator vil Lars Skrøvseth, styreleder i VisionTech vise den store nytten av.

Innen infrastruktur går Karl Magne Nilssen, Prosjektleder E8 Borealis inn på erfaringene fra E8 Borealis-prosjektet. Tittel på innlegget er Smart og trygg transport og han vil ta opp hvilke erfaringer man har fått og hvordan kan man ta disse videre? Status ITS, nytte, erfaringer og krav til infrastruktur.

Industriens folk får høre om smart og digital industri, om det norske Katapultsenteret på Raufoss og hvordan norsk industri forbereder seg på fremtiden og hvordan senteret tilrettelegger for kompetansedeling.  Her er det Mika Tienhaara, Sr. Advisor i SINTEF Manufacturing som stiller opp på scenen.

Og endelig noe for alle og enhver, nemlig maskinlæring og kunstig intelligens – om utviklingen og nytteverdien ved Dr. ing Ketil Bø, Trollhetta AS.

Årskonferansen, inkludert middag er forbeholdt Integras medlemmersbedrifter, men potensielle medlemsbedrifter og samarbeidspartnere må gjerne delta på fagdagen, og eventuelt betale for middagen, opplyser Integra.

Påmelding og kontakt med Integra her

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

De unge i Integra styrker sin plass i organisasjonen

Integra UNG samling hos Instell i Nydalen, Oslo 14. november. Foto: Integra