Den Nasjonale Elsikkerhetskonferansen 2019

Tema: Fremtiden er elektrisk

0

Den Nasjonale Elsikkerhetskonferansen arrangeres hvert annet år. Dette er den viktigste møteplassen for alle som vil holde seg oppdatert på elsikkerhet og ekom i Norge. Over 280 personer deltok i 2017. I 2019 avholdes konferansen på Color Magic 7. – 9. mai.

Vi er kjempefornøyde med at så mange er interessert i disse temaene, sier Terje Hanssen, teknisk direktør i Nelfo. På elsikkerhetskonferansen har deltakerne mulighet til å oppdaterer seg samt stille spørsmål og diskutere egne erfaringer og ulike problemstillinger med dem som håndhever regelverket i Norge.

Denne gang tar vi opp aktuelle saker, fra fordelingsnettet med ulike tariffer, AMS- muligheter og utnyttelse av HAN grensesnittet, via el installasjoner og normer, ekom og til IoT (Tingenes internett), PoT (Power over ethernet) og EMC utfordringer. Temaene er omfattende og mangfoldige. Vi skal også innom elkontroll og nye markedsmuligheter, samt bygningstekniske krav relatert til elektro.

Nelfo ønsker å vise bredden på utfordringer og muligheter i elektrobransjen. Det er et stort og omfattende regelverk bransjen må kjenne til. Samtidig representerer disse temaene mange utfordringer og en lang rekke nyre muligheter.

Dette er noen av temaene på konferansen:

Hovedtema: Fremtiden er elektrisk og elektrobransjen er i endring

 • El og tele knyttes tettere sammen. Hvordan påvirker dette el installasjonene?
 • Ny teknologi – muligheter og utfordringer
 • Myndighetenes time fra NVE, DSB, Nkom og Dibk
 • Tolkninger av NEK 399 og NEK 400
 • Solcelleanlegg – bygningstekniske og elektriske krav
 • Batterier og lokal energilagring
 • Ulike kompetansekrav
 • Ombygging fra IT til TN systemer
 • EUs energilovgivning – hvordan påvirkes vi nasjonalt?
 • Status på kompetansekrav iht Plan- og bygningsloven
 • Nettkvalitet og tariffer
 • Nye digitale verktøy er fremtidens opplæring
 • Spørsmål og svar til NEK 399, NEK 400 og NEK 405.

I tillegg kommer dagsaktuell informasjon om status på lover, forskrifter og normer som er relevante for elektrobransjen.

En lang rekke utstillere vil også vise sine produkter og løsninger og det blir tid for sosialt samvær og en god bransjeprat.

Spørsmål og svar
På konferansen og i forkant vil vi åpne for at deltakerne kan stille spørsmål og få avklaring på “ting de lurer på”. Dette vil bli gjennomgått på konferansens siste dag.

Link til spørsmål

Meld deg på den Nasjonale Elsikkerhetskonferansen her.