Det nye styret, LightingEurope Executive Board, med 2 års mandat til å bistå LightingEurope i å realisere sine strategiske målsettinger og prioriteringer (fra venstre): Jan Van Rompay, Lumileds; Miguel Aguado, Lutron Electronics; Jean Marie Croue, GIL; Maurice Maes, Signify; Nathalie Coursière, IGNES; Lars Stühlen, Ledvance; Jürgen Waldorf, ZVEI; Peter Barnett-Hunt, Lighting Industry Association (The LIA); Lionel Brunet, Syndicat de l’éclairage; Klaus Breisch, Panasonic; Massimiliano Guzzini, ASSIL; Frank Hohn, OSRAM; Katia Valerie Banoun, Lyskultur; Alfredo Berges, Anfalum.

Første norske representant innvalgt i LightingEuropes styre.

0

Katia Valerie Banoun, daglig leder i Lyskultur, er første norske representant innvalgt til executive board member i LightingEuropes styre. LightingEurope er talerør for belysningsindustrien i Europa og har sitt hovedkontor i Brussel.

– Med hovedsete i Brussel er LightingEurope i en unik stilling til å påvirke beslutningstakere i EU som påvirker hele bransjen, inkludert i Norge, sier Banoun. Ettersom Norge ikke er medlem i EU er det ekstra viktig for Lyskultur å finne alternative påvirkningskanaler inn mot beslutningstakerne. Nå har vi et direkte talerør og påvirkningsmulighet i EU.

Arbeidsmål for LightingEurope

LightingEurope arbeider strategisk med vekst for belysningsbransjen ved å satse på LEDification, intelligente lyssystemer, Human Centric Lighting og Circular Economy.

En av LightingEuropes styrker ligger i å koble ledende industriaktører sammen med beslutningstakere i EUs arbeidsgrupper.

Disse arbeidsgruppene klargjør ulike synspunkter på aktuell lysindustri-tematikk. Dette er i sin tur med på å bane vei for konkret politikk og beslutninger.

Kort om LightingEurope

LightingEurope er bransjeorganisasjon for belysningsindustrien i Europa, og er talerør for over 1000 belysningsbedrifter med over 100 000 ansatte rundt om i Europa. LEs formål er å fremme og forsvare belysningsindustrien i Brussel og bistå i forhold til pågående EU-policy-utvikling. I dette arbeidet er organisasjonen dedikert til å fremme effektiv belysningspraksis med vekt på globale miljøhensyn og hensyn til menneskers trivsel, helse og sikkerhet.