Live to-veis kobling mellom Rhino-Grasshopper og BIM-verktøyet ARCHICAD.

Graphisoft gir bort lisenser til studentene ved BIM-fag

0

I motsetning til de store aktørene innen BIM-programvarer har ikke McNeel som står bak Rhino-Grasshopper, tilbud om gratis studentversjoner. Dette tenker vi i GRAPHISOFT Norge kan være til hinder for at studentene tar i bruk den nye og spennende nye arbeidsformen med parametrisk design/visuell programmering knyttet mot BIM, sier Frode Saltkjelvik, teknisk sjef i GRAPHISOFT Norge.

– Vi har derfor på forespørsel fra lærerne i BIM-fag satt i gang et prøveprosjekt hvor vi deler ut gratis lisenser på Rhino-Grasshopper. Dette er noe som vi håper skal vekke interesse for de spennende muligheter for byggebransjen som ligger i visuell programmering opp i mot BIM, sier Saltkjelvik.

GRAPHISOFT har i samarbeid med McNeel utviklet en direkte toveis kobling mellom Rhino-Grasshopper og BIM-verktøyet ARCHICAD, noe som kan gi helt nye muligheter innen byggeindustrien.

Bruksområdene er svært mange og kan være alt i fra konseptutredninger /designalternativer til optimalisering av konstruksjons-løsninger eller repetitive oppgaver slik som beriking av informasjon.

Ofte er dette arbeidsoppgaver som tidligere var svært tidkrevende eller tilnærmet umulig i et BIM verktøy.