Illustrasjonsfoto.

Vil ha med ungdommer med på å utvikle miljøstandarder

Standard Norge:

0

Standard Norge inviterer ungdommer inn i arbeidet med utvikling av standarder som skal gjøre det enklere for norske virksomheter å gjennomføre bærekraftige og klimavennlige tiltak.

– Ungdommers brennende engasjement i klimakampen den siste tiden, har gitt både politikere og næringslivsledere en klinkende klar beskjed om at det er nok prat. Nå er det handling som gjelder. Vi ønsker å gi de unge mulighet til å påvirke hvordan norske virksomheter skal drive sitt miljø- og bærekraftarbeid, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus, som nå inviterer til et ungdomsmøte om framtidens miljøstandarder.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her

Kan nå potensielt 200.000 norske bedrifter

Standard Norge utvikler standarder for hvordan norske organisasjoner, offentlige og private, skal bli mer bærekraftige og klimavennlige. Standardene utvikles av norske og internasjonale komiteer, og flere er direkte knyttet til FNs bærekraftsmål. Et eksempel er standarden for miljøledelse, ISO 14001. Store virksomheter som Equinor og Hydro følger denne standarden, som ofte er et krav for store, internasjonale selskaper. Standard Norge erfarer imidlertid at standarden er mindre brukt av små og mellomstore virksomheter, som det finnes rundt 200.000 av i Norge.

– Vi ønsker nå å gi ungdommene et direkte talerør inn i standardiseringsarbeidet. Ungdommene vil ha reell innflytelse på nye retningslinjer for hvordan norske bedrifter kan bli mest mulig klimavennlige og bærekraftige, sier Mehus.

På sikt kan dette også dreie seg om retningslinjer for internasjonale virksomheters klimaarbeid.

Vil ha sterke stemmer

Standard Norge inviterer ungdommer som er opptatt av å løse de store klimautfordringene vi står overfor, til å bli med i arbeidet med å utvikle framtidens standarder for bærekraft og miljø.

– Vi ønsker å samarbeide med ungdommer som har en sterk stemme og som vil være med å utvikle neste generasjons standarder. Det er de yngre generasjonene som skal ta over, og da mener vi det er riktig at de får slippe til nå. Vi har invitert organisasjoner som Natur og ungdom, Miljøagentene og ungdomspartiene til et ungdomsmøte der vi går i dialog om videre samarbeid, avslutter Mehus.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

To nye internasjonale standarder om digitalisering er nettopp publisert

Jøns Sjøgren, Boligprodusentene.