Dag Otterstad og Synnøve Lyssand Sandberg signerte kontrakten på vegne av Schneider Electric og Statsbygg. Foto: Trond A. Isaksen.

Livsvitenskapsbygget – høyteknologisk bygg for Europas klokeste hoder

Schneider Electric vant prestisjeprosjekt

0

Schneider Electric har signert kontrakt med Statsbygg og samarbeider med andre entreprenører om å utforme og prosjektere Universitetet i Oslo sitt nye Livsvitenskapsbygg. Bygget står ferdig i 2024, og skal være en arena hvor tverrfaglig samarbeid skal bidra til å løse samfunnsutfordringer innen helse og miljø. Ved å sikre internasjonal konkurransekraft innen livsvitenskap vil det bli et prestisjebygg for universitetet, regionen og Norge.

Livsvitenskapsbygget får en moderne utstyrspark, og for å kunne tiltrekke seg Europas klokeste hoder ønskes det et fremtidsrettet og digitalt bygg. Med Schneider Electric sitt fokus på innovasjon og nytenking får Universitetet i Oslo et bygg som tilfredsstiller fremtidens krav. I prosjektet vil Schneider Electric bistå med kunnskap og ekspertise innen grønn teknologi og byggautomasjon. Kjerneteamet som skal jobbe på Livsvitenskapsbygget er fire personer med til sammen mer enn 60 års erfaring med byggautomasjonsløsninger.

Randi Mogerhagen, kundeansvarlig for Statsbygg i Schneider Electric, utdyper:

─ Med dette prosjektet er vi med på å tilrettelegge for morgendagens forskning og utdanning. Forskning er den nye oljen for Norge, og med dette prosjektet får vi i Schneider Electric være med på denne hodeutviklingen. De beste løsningene for et bygg som skal stå ferdig og være fremst innen forskning i 2024 er kanskje ikke en gang oppfunnet ennå. Denne teknologien skal vi jobbe med å utvikle!

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her

Viktig kontrakt

Bak fra venstre, Schneider Electric sitt nøkkelteam på prosjektet: Randi Mogerhagen (kundeansvarlig), Qasim A. Perveez (tilbudsansvarlig), Roar Hauge (system- og funksjonsansvarlig), Terje Warvik (prosjekteringsansvarlig), Kjetil Kolltveit (ansvarlig for systematisk ferdigstillelse) og Eric Grabner (prosjektleder). For Statsbygg: Kåre Johan Haarr (prosjektleder og ansvarlig for K502-kontrakten) og Per Roger Johansen (prosjektdirektør for Livsvitenskapsbygget). Foran fra venstre: Dag Otterstad (direktør for byggautomasjon i Schneider Electric) og Synnøve Lyssand Sandberg (byggherredirektør i Statsbygg). Foto: Trond A. Isaksen.

Prosjektet gjennomføres med Statsbygg som byggherre på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Det er første gang Schneider Electric er med helt fra første fase i et byggeprosjekt, med mulighet til å påvirke prosjektering og å være med på å skape et sammenhengende design.

Schneider Electric sin kontrakt for Livsvitenskapsbygget er «K502 SD/Automasjon», og samarbeidet består også av andre entreprenører, rådgivere og Statsbygg sin prosjektgruppe.

De andre entreprenørene er AF Gruppen (rør), GK Inneklima (ventilasjon), OneCo Elektro (begge elektropakkene) samt Hent, som skal bygge.

Andre fase starter først når designet er 100 % ferdig og det er enighet mellom alle partene. I kontraktens andre fase kjøres det «åpen bok-policy» med fast margin. Det er fullstendig transparent mellom entreprenørene. Man skal alltid velge den beste løsningen for bygget ─ ikke det som er best for sitt eget firma.

Banebrytende entreprisemodell

Valget av entreprisemodellen er banebrytende, og Statsbygg har brukt nye måter å velge hvem de skal samarbeide med. Byggherren tar her kontroll over sin egen situasjon og velger det de vil ha. I anbudsrunden til Livsvitenskapsbygget har Statsbygg vært opptatt av å finne de rette menneskene til jobben ─ de som blant annet er gode på samhandling.

─ Når vi er med fra start står vi for designet sammen med de andre entreprenørene. Dette er forskjellen på jobben vi gjør med Livsvitenskapsbygget og andre prosjekter. Samspill som entreprisemodell er den nye trenden, og Statsbygg er en trendsetter, sier Randi Mogerhagen.

Kontrakten er en innovativ anskaffelse. Schneider Electric fikk kontrakten utfra en totalvurdering, hvor kompetanse, teknologi og prosjektorganisasjon samt forståelse av oppgaven var vektet høyere enn pris.

Det mest prestisjefylte prosjektet i bransjen på mange år

Slik vil Livsvitenskapsbygget fremstå ved ferdigstillelse i 2024. Illustrasjon: Ratio arkitekter as.

Schneider Electric sin kontrakt for Livsvitenskapsbygget er «K502 SD/Automasjon». Kontrakten ble signert mandag 25. mars av Dag Otterstad, direktør for byggautomasjon i Schneider Electric, og Synnøve Lyssand Sandberg, byggherredirektør i Statsbygg. I tillegg var nøkkelpersonell som skal jobbe på prosjektet tilstede.

Måten det samarbeides på i dette prosjektet utgjør forskjellen mellom en «high performance building» og et standardbygg.

─ Livsvitenskapsbygget blir den største satsingen ved Universitetet i Oslo noensinne. Med disse kontraktene på plass kan vi snart ta fatt på byggingen. Vi har store forventninger til samspillet som Schneider Electric og Statsbygg skal etablere for et kostnadseffektivt og velfungerende Livsvitenskapsbygg, sier Synnøve Lyssand Sandberg.

Dag Otterstad sier seg enig:

─ Vi har noen års erfaring med Statsbygg, og erfaringen er utelukkende positiv. Forfasen er viktig å investere i, og dette er en utrolig fin måte å jobbe på. Dette er det mest prestisjefylte prosjektet i bransjen vår på mange år, og største universitetsbygg-satsningen på mange år. Dette er nok det mest høyteknologiske bygget som skal bygges i Norge de neste syv årene!

─ Vi er stolte, glade og ydmyke for tilliten Statsbygg har vist oss, og vi gleder oss til å komme i gang med dette innovative prosjektet, avslutter Otterstad.

Se Statsbygg sin korte video om Livsvitenskapsbygget her.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Med fokus på kompetanseheving i Schneider Electric

Karoline Nystrøm, nyansatt administrerende direktør i Schneider Electric. Foto: Ole Peter Galaasen