signalbygg
Med fargerik solavskjerming inkorporert i fasaden skiller Lyngården seg ut fra omgivelsene på Moholt. Foto: Inbovi AS, Daniel Seljebø.

Signalbygg for grønn teknologi og bærekraft

Lyngården lyser opp Trondheim

0

Signalbygg: Trondheims mest energieffektive bygg er nå overlevert fra entreprenøren NCC til byggherren KLP Eiendom og deres leietakere. Schneider Electric har levert en rekke innovative løsninger til Lyngården på Moholt ─ og flytter inn i lokalene på forsommeren.

Dette skjedde fredag 29. mars 2019.

Lyngården er over 70 prosent utleid, og helt fra starten av prosjektet har det vært klart at Schneider Electric sin lokale avdeling skal flytte inn. Administrerende direktør i Schneider Electric, Karoline Nystrøm, var tilstede under signeringen av overtakelsespapirene.

Nystrøm er svært imponert over bygget og samarbeidet:

─ Det er utrolig spennende å være både leverandør og leietaker i et av Norges mest innovative og bærekraftige bygg. Vi setter stor pris på samarbeidet med totalentreprenør og byggherre, og alle leietakerne har også vært med å påvirke det endelige resultatet. Vi er heldige som har jobbet med en fremoverlent byggherre!

signalbygg
Schneider Electrics administrerende direktør Karoline Nystrøm besøker nybygget. Foto: Cato W. Gustavson/KLP.

Kompleks leveranse og høyteknologiske løsninger for energistyring

Lyngården er det foreløpig siste i en lang rekke av miljøbygg KLP har bygget i Trondheim. Det høyteknologiske bygget har solceller, grønne tak, elsykkelladere, elbilladere og digitale kontorer. Bygget har mulighet for 450 arbeidsplasser fordelt over fem etasjer og 14.000 kvadratmeter.

Prosjektbeskrivelsen til Lyngården er utarbeidet i samarbeid med NCC, og målet for Schneider Electric har vært å få alle selskapets produkter inn i bygget. Dette har vi i stor grad lykkes med. Løsningene vi har levert til Lyngården reflekterer «One Schneider-tankegangen» – alle firmaets forretningsenheter har bidratt. I prosjektet står Schneider Electric for produkter og løsninger innen byggautomasjon, elbillading, brann- og sikkerhet, strømovervåking, varme- og ventilasjon samt IT-racks. Schneider Electric sin IoT-plattform, EcoStruxureTM og smart energistyring står sentralt i prosjektet.

Schneider Electric sin prosjektleder for Lyngården, Ola Kolven, utdyper:

─ Lyngården er ikke et veldig stort bygg, men det er et komplekst bygg som krever en leveranse av tilsvarende kompleksitet. Dette er nok bygget i Trondheim med flest energimålere per kvadrat, det er over 600 IoT-aktiverte PowerTag-energimålere i bygget!

Schneider Electric har spesialtilpasset energistyringsløsningen for Lyngården. Blant annet får 27 EVlink Smart Wallbox elbilladere strøm via solcellepanel på taket. Energieffektivitet og brukervennlighet er tatt hensyn til i Lyngårdens arkitektoniske utforming. Fasaden fungerer som solavskjerming samtidig som lys slippes inn ─ og bygget har KNX sonestyring med romregulator, bevegelsessensorer og dagslysstyring. Et smart bygg skal selvsagt også være et trygt bygg, så Schneider Electric sine systemer for brann og sikkerhet er på plass: EcoStruxure-løsningene Fire Expert og Security Expert samt nødlys og markeringslys. Selskapet stod også for visualisering og integrering av alle delsystemer.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her

Lyser opp nasjonaldagen i rødt, hvitt og blått

Lyngården er et bygg med godt humør! Byggets fasade lyses nemlig opp ved hjelp av LED-panele i farger som påvirkes av utetemperaturen.Fasaden endrer farge påvirket av utetemperaturen. Bygget følger hele fargeskalaen fra lav til høy temperatur.

Det er Schneider Electric som står for lysstyringen og programmeringen, med et eget visualiseringsbilde i EcoStruxure-plattformen, også spesialtilpasset Lyngården. Bygget vil lyse gult i påsken, i rødt, hvitt og blått 17. mai, i rødt i julen og på nyttårsaften blir det nedtelling til midnatt med søyler langs veggen.

Ved slaget tolv lyser bygget opp i forskjellige farger, da blir det show!

signalbygg

Unike detaljer i fasaden: Solavskjermingen er en del av bygget. Foto: Inbovi AS, Daniel Seljebø.

Halvering av klimagassutslippene innen 2050

Som en av Nordens største eiendomsaktører innen utvikling, drift og forvaltning, har KLP Eiendom ambisiøse miljøkrav. Bærekraft og samfunnsansvar er viktige grunnpilarer i alt KLP eiendom utvikler, og det er krav om både energireduksjon og BREEAM-sertifisering av nye bygninger i porteføljen.

– Flere prosjekter som Lyngården på Moholt kan bidra til at byggesektoren halverer klimagassutslippene innen 2050. Sammen med innovative samarbeidspartnere som har like høye bærekraftsambisjoner som oss selv kan vi utgjøre en forskjell, sier administrerende direktør Ruth Hege Havdal i KLP Eiendom Trondheim.

Lyngården er det første bygget i Trondheim bygget etter TEK17-forskriftene som angir myndighetenes krav til byggverk. Byggeprosjektet har hatt en kildesorteringsgrad på over 90 prosent. Bygget er miljøsertifisert etter Europas ledende miljøsertifiseringsystem, med energiklasse A og passivhusstandard. Et bevis på Lyngårdens bærekraftskvaliteter er at bygget er BREEAM-sertifisert som «Very Good». BREEAM-NOR-sertifikatet betyr dokumentert kvalitet og fremmer bygg som er bra for helse og trivsel, med lavest mulig miljøfotavtrykk.

signalbygg
Ruth Hege Havdal, administrerende direktør i KLP Eiendom Trondheim. Foto: Cato W. Gustavson/KLP.

Et signalbygg i teknologihovedstaden Trondheim

Karoline Nystrøm understreker hvor viktig prosjektet er for Schneider Electric:

─ I Lyngården har grønn teknologi og brukeropplevelse stått øverst på agendaen fra dag én. KLP Eiendom har utfordret oss på å levere ny teknologi og nye løsninger, og å tenke energibesparing og bærekraft i alt vi gjør. Dette er verdier Schneider Electric Norge også står for. Lyngården har blitt et signalbygg i teknologihovedstaden Trondheim, og noe vi alle kan være stolte av.

KLP Eiendom er også strålende fornøyd med resultatet:

─ Jeg er veldig glad på vegne av våre leietakere som får jobbe i et så flott og smart bygg med masse kvaliteter. Et miljøbygg for fremtiden som vi er kjempestolte av, sier Ruth Hege Havdal.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Med fokus på kompetanseheving i Schneider Electric

Karoline Nystrøm, nyansatt administrerende direktør i Schneider Electric. Foto: Ole Peter Galaasen