bygningsintegrert
Brynseng skole har et av landets største fasadeintegrerte solcelleanlegg. Foto: Undervisningsbygg.

Bygningsintegrert solenergi – muligheter og utfordringer

Norsk Solenergiforening:

0

Bygningsintegrert PV (BIPV) er løsninger der PV-elementet i tillegg til å produsere elektrisitet fra sollyset også har en bygningsfunksjonalitet. BIPV erstatter elementer av bygningskroppen og kan derfor gi besparelser i materialforbruk og arbeidskraft, i tillegg til å redusere strømkostnadene. BIPV er spesielt relevant i Norge, og feltet er inne i en rivende utvikling.

En særegenhet ved den norske solenergiutbyggingen er at så godt som alt foregår på bygg, i motsetning til resten av verden hvor bakkemonterte anlegg står for en betydelig andel av veksten. Vi tar i bruk både tak og fasader. Som oftest legger vi solcellepanelene utenpå eksisterende bygningsmasse – dette kalles Building Applied PhotoVoltaics (BAPV) – men i økende grad forsøker vi nå å integrere solcellene i bygningsfasaden eller taket, og slik erstatte andre bygningsmaterialer. Dette er det vi kaller bygningsintegrert PV (Building Integrated PV/BIPV). Dersom et PV-element ikke direkte erstatter en del av bygningskroppen, men er en del av bygningens arkitektoniske språk og erstatter andre nødvendige bygningsdeler kan det fortsatt refereres til som et BIPV-element. Typisk er dette når PV-elementer brukes til solskjerming eller som rekkverk.

Brynseng skole har et av landets største fasadeintegrerte solcelleanlegg. Foto: Undervisningsbygg.

Forskningssenteret FME SUSOLTECH, Norsk Solenergiforening, Solenergiklyngen og prosjektet BIPV Norway har i samarbeid utarbeidet en rapport om BIPV – denne kan du lese her. Rapporten er ikke et forsøk på å gi et komplett bilde av status innen BIPV i Norge, men vi ønsker å formidle noen hovedtrekk ved utviklingen på dette feltet. Her finner du også en presentasjon av flere av de mest spennende BIPV-prosjektene vi har i Norge i dag. Det inkluderer både eksisterende og planlagte signalbygg og mindre bygg.

Hvorfor BIPV?

Det er flere grunner til at BIPV kan være et attraktivt valg. BIPV kan erstatte elementer av bygningskroppen og dermed gi besparelser i materialforbruk og arbeidskraft, i tillegg til å redusere strømkostnadene. Vi kan få bygg med spennende og vakker arkitektur – det finnes mange flotte eksempler på hvordan BIPV definerer et bygg, både internasjonalt og i Norge. Og ikke minst gir BIPV oss nok et verktøy vi kan ta i bruk for å nå de stadig strengere klimamålene vi ser i bygningssektoren.

BIPV er også interessant fra et nærings-ståsted: BIPV er et ungt felt som fortsatt ikke er ferdig definert av andre aktører. Dette gir betydelige muligheter for norsk verdiskapning i flere deler av verdikjeden. Strategidokumentet for norsk energiforskning, Energi21, viser også at BIPV blir viktig i norsk forskning og utvikling i årene som kommer.

Noen utfordringer

En utfordring med BIPV er at det har vært, og fortsatt er, stor variasjon i teknologivalg på solcellepanelsiden, og følgelig et stort sprik i pris. Men det er heldigvis i dag flere leverandører som tilbyr paneler til svært konkurransedyktige priser sammenliknet med andre fasade- og takelementer. Sammenlignes materialkostnader for BIPV-elementer med fasadeelementer ligger de ofte på samme prisnivå.

Den store bredden og mangfoldet av produkter og løsninger innen BIPV har gjort det mulig å realisere et stort spekter av svært ulike BIPV-prosjekter. Dette har imidlertid også vært med på å skape vanskelige kår for en sunn næringsutvikling. Det har vært få standardløsninger. Det er stor variasjon i både solcellepaneler og tilhørende festeanordninger og andre nødvendige komponenter. Dette har gitt små volumer for den enkelte leverandør i en tid der BIPV-prosjekter har stått for en forsvinnende liten del av den totale solbransjen. Allikevel er det tegn til at denne delen av solbransjen begynner å løsne.

BIPV-prosjekter kan bli kompliserte. Det er ikke bare installasjonsprosessen som kan være komplisert, men også byggets driftsfase. I denne fasen vil man ha behov for vedlikehold med nødvendige demonteringer og utskiftninger av defekte paneler. I dag kan det være mye arbeid knyttet til å skifte ut et enkelt element som er montert i et større BIPV-system. Dette kan løses gjennom utvikling og bruk av lettere utskiftbare BIPV-elementer.

Et spennende felt i utvikling

Dette er fortsatt et felt i rivende utvikling. Teknologiutviklingen gir lavere priser og høyere virkningsgrader og effekter, produktutvalget vokser, og økende erfaring med å ta BIPV i bruk i byggeprosjekter bidrar til å gjøre prosjektene mer effektive og billigere.

BIPV er spesielt relevant i Norge. Dette skyldes både lav sol som gjør spesielt sørvendte fasader til svært attraktive steder å plassere solcelleanlegg, forventede byggestandarder, samt en høy grad av elektrifisering i byggene i utgangspunktet. Vi ser frem til mange flere prosjekter med bruk av bygningsintegrert solenergi i Norge, og fremveksten av en bransje som kan levere både varer og tjenester innen denne spennende nisjen!

Artikkelen er gjengitt fra Norsk Solenergifoerning

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Byggalliansen lanserer opplæringspakke for grønn eiendomsdrift

Innfelt: Skjermdump av opplæringsplattformen. (Bakgrunnsbilde av Frankfurt.)