Teknologiske nyvinninger og et nytt konsept redefinerer fullstendig hvordan moderne bygninger kan gjøres intelligente

Mange tekniske anlegg og BMS-systemer ligner lappetepper

0

Av Tom Erik Bakkene, Country Sales Manager, Connected BMS, Honeywell Building Technologies

De teknologiske nyvinningene gir oss muligheter til å forbedre og tenke nytt om bygningene våre på områder som aldri før har vært mulig. Men de teknologiske nyvinningene skaper også noen utfordringer, og vi er nødt til å forstå hvordan de skal håndteres for at de enorme potensielle gevinstene skal kunne realiseres. Honeywell har utviklet Connected Building-konseptet, som er en splitter ny holistisk tilnærming. Det hjelper bygningseiere, driftsledere og tekniske rådgivere med å overvinne utfordringene og utnytte mulighetene, slik at man kan bygge for fremtiden på en sikker, lønnsom og visjonær måte. Nøkkelen er styrt integrering.

Tom Erik Bakkene, Country Sales Manager, Connected BMS, Honeywell Building Technologies

Bygningene våre og måten vi bruker dem på er i rask endring. Kjernen i saken er at bygningene blir mer og mer intelligente. i tillegg til økonomisk lønnsomhet og verdisikring over tid er kriteriene for suksess som oftest knyttet til fleksibilitet, inneklima, brukeropplevelse og sikkerhet.

Vi tilbringer stadig mer tid i bygningene våre, faktisk hele 80–90 prosent av døgnet. Brukernes forventninger og krav til trivsel blir derfor i økende grad viktigere enn andre parameter. Siden bygningene dessuten står for over 40 prosent av det globale energiforbruket, legger brukernes krav et stort press på både energiforbruk og -ytelse. Det tvinger oss også i økende grad til å se på en bygning ikke bare som et skall, men som en levende organisme, der validerte sanntidsdata er fundamentet for «liv». Det er også en av grunnene til at over 80 prosent av bygningers totale levetidskostnader kan knyttes til tiden fra de tas i bruk. Dette er hovedgrunnen til at systemintegrering er så viktig i moderne bygninger!

Honeywell har gjennom flere tiår samlet erfaring fra prosjekter over hele verden. Disse prosjektene omfatter alle tenkelige bygningstyper og brukerprofiler samt integrering og bruk av IoT, cloud-teknologi, big data og systemer for bygningsadministrasjon (BMS-systemer) i smarte og intelligente bygninger. Denne erfaringen har ført til utviklingen av Connected Building, som er et helt nytt konsept og en holistisk tilnærming. Det hjelper byggherrer, driftsledere og tekniske rådgivere med å overvinne utfordringene og utnytte de teknologiske nyvinningene, slik at man kan bygge for fremtiden på en sikker, lønnsom og visjonær måte.

Mange tekniske anlegg og BMS-systemer ligner lappetepper

Akkurat som i andre land er integrering av teknologi i bygninger også i Norge en betydelig utfordring med mange kritiske fallgruver. Hovedårsaken er at disse tekniske anleggene og BMS-systemene ofte er tråklet sammen ved hjelp av altfor mange forskjellige produkter og teknologier. Etter en stund har disse såkalte systemene – hvis de i det hele tatt kan kalles systemer – en tendens til å ligne lappetepper, og de forskjellige komponentene kan ikke lenger kommunisere eller utveksle data. Kompleksiteten er rett og slett blitt for stor over tid. Det er ikke bare en utfordring ved driften av systemene, men også ved vedlikehold, endringer og utvidelse av dem. Enda verre er det at det gjør bygningens totale driftskostnader nesten umulig å fastlegge og anslå. Våre lokale Honeywell-partnere får stadig vekk det samme spørsmålet fra kundene: Hvordan kan vi utforme og installere et fullstendig integrert, transparent og fleksibelt BMS-system, slik at vi kan oppfylle brukernes krav og samtidig sikre langsiktig, optimal drift og ytelse?

Sammenkobling av mennesker, prosesser og verdier

Det sentrale i Connected Building-konseptet er integrering og informasjon. Connected Building handler om å bruke avansert bygningsteknologi til å samle inn data. Om å bruke svært avansert teknologi og programmering til å strukturere data. Å bruke moderne visualisering til å presentere individuelt tilpassede data for spesifikke interessenter. Og til slutt gi brukerne en presis oversikt basert på innsikt i sanntid, som lett og raskt kan omsettes til handling med målbar effekt. Med andre ord: En effektiv sammenkobling av mennesker, prosesser og verdier.

Ved å følge prinsippene i Connected Building kan bygningens eiere og driftsavdeling være i forkant av bygningens kontinuerlige utvikling og transformasjon.

Connected Building får med andre ord bygningen til å fungere på en sammenhengende måte, der bygningseieren og driftsavdelingen ikke sakker akterut i forhold til utviklingen.

  • Connected Building gir et høyere nivå av «intelligens», innsikt og effektivitet.
  • Connected Building er en intelligent bygning, som kobler sammen mennesker, prosesser og verdier ved hjelp av IoT, big data og integrerte BMS-løsninger.
  • Connected Building fungerer som en forsterker som fører til bedre drift, produktivitet og samarbeid.
  • Connected Building er kontinuerlig i forkant av kravene og behovene til prosjektutviklere, eiere, driftsledere og brukere.

Over tusen lokale spesialister i hele Europa gir Connected Building liv

Men Connected Building-konseptet ville ikke kunne fungere i praksis uten Honeywells spesielle markedstilnærming: Vårt store nettverk av lokale, autoriserte partnere.

Nettverket av lokale, autoriserte partnere består av over ett tusen nøye utvalgte og høyt kvalifiserte firmaer med over ni tusen ingeniører i Europa. Kundene kan derfor stole på at de hver dag har enkel tilgang til fleksibel og faglig støtte samt en lokal spesialist som forstår den enkelte kundes behov og den spesifikke bygningens unike krav og utfordringer. Til syvende og sist betyr det at bygningseierne får en skreddersydd løsning, som på en unik måte kobler mennesker, prosesser og verdier sammen. De får også et skreddersydd tjenestekonsept, som gjør et fullstendig integrert og varig system mulig.

Les mer om Honeywell og Connected Building

 

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner