Illustrasjon: Pixabay

Lanserer en håndbok for bærekraftig stedsutvikling

Grønn Byggallianse

0

På et frokostmøte 25. april lanserer Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse en ny håndbok med hensikt å inspirere eiendomsutviklere til en mer helhetlig og bærekraftig stedsutvikling.

Når man utvikler eiendom og områder, er det en forutsetning at man forstår hvilke faktorer som påvirker utviklingen – til beste for utvikler, samfunn og den enkelte. Bærekraftig samfunnsutvikling skal imøtekomme dagens brukerbehov (leietaker, boligkjøper, innbyggere) uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine. Bærekraftbegrepet omfatter sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft.

Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse har en rekke dokumenter og verktøy som eiendomsutviklere kan dra nytte av for å øke den miljømessig dimensjonen av bærekraft, men færre som dekker den sosiale dimensjonen. Denne håndboken gjør det. Ivaretas den miljømessig og sosiale dimensjonen av bærekraft på en forsvarlig måte, vil resultatet også gi bidrag til den økonomiske dimensjonen i bærekraft.

For utvikleren vil prosjektet gi flere konkurransefordeler, og for samfunnet vil det kunne gi gevinster gjennom for eksempel bedret folkehelse, nye arbeidsplasser og mindre kriminalitet. Grape architects har forfattet håndboken med innspill fra Norsk Eiendom, Grønn Byggallianse, COWI, Asplan Viak og Link.

På lanseringsfrokosten vil du også høre hva Oslo kommune tenker om samarbeidet mellom utvikler og planmyndigheter for å lykkes i bærekraftig områdeutvikling i regulerings- og byggesaksprosesser.

Program og påmelding her Møtet strømmes med Direktestrømming og du kan se opptaket i ettertid: Se opptak