Illustrasjon: Cobe. innfelt Unni Larsen, daglig leder SmartCity Bærum.

Smart samspill for smarte byer og kommuner

Dialog kommuner og leveranører

0

Kan en kommune kalle seg bærekraftig og smart om anskaffelsene baserer seg på løsninger som ikke snakker sammen? Hvordan legger kommunen til rette for en god dialog med sine leverandører? Noe av dette kan man høre mer om på møte i regi av Standard Norge, ITS Norge, buildingSMART Norge og Integra.

Det er 7. mai at disse organisasjonene arrangerer et frokostmøte om viktigheten av å bruke åpne standarder i utviklingen av det smarte samfunnet.

Mange sektorer og interessegrupper vil være med på det grønne skiftet, og mange byer og kommuner vil tilby innbyggerne smarte tjenester og løsninger.

Og kan en kommune kalle seg bærekraftig og smart om anskaffelsene baserer seg på løsninger som ikke snakker sammen?

Hvordan legger kommunen til rette for en god dialog med sine leverandører?

Men hvor smart er tjenestene om ikke informasjon flyter sømløst mellom ulike systemer?

De har invitert Bærum kommune for å spørre om hvordan den har tenkt å realisere sine smarte ambisjoner. Et knippe leverandører svarer og Standard Norge understreker verdien av et felles sett med standarder.

Dagens program inneholder at SmartCity Bærum presenterer sine smarte ambisjoner, noe som presenteres av Unni Larsen, daglig leder SmartCity Bærum.

Tre bedrifter om egne smarte løsninger og hva de kan levere. Dette er Entur, ved direktør kombinert mobilitet, Hanne Nettum Breivik, IWMAC, administrerende direktør Marius Bremseth, en bedrift som representerer BuildingSmart Norge, og til slutt Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge vil snakke om verdien av felles standarder for det smarte samfunnet.

Møtet avsluttes med diskusjon og med muligheter til å stille spørsmål digitalt.

Som vanlig oppfordrer Standard Norge deltkerne til å bidra til et bærekraftig arrangement. Bærekraftig arrangement. Blant annet at deltakerne reiser kollektivt. Og at dersom noen har meldt seg på og senere ombestemmer seg, er det fint om arrangøren får beskjed slik at de unngår å sitte igjen med overflødig mat.

Les mer om arrangementet og påmelding