Digitaliseringsminister Nikolai Astrup (t.h) åpnet det nye forskningssenteret for kunstig intelligens på OsloMet.

Åpnet nytt forskningssenter for kunstig intelligens

OsloMet

0

– Norsk næringsliv og offentlige tjenester må være med i utviklingen av kunstig intelligens for ikke å tape konkurransen med internasjonale aktører, sier Hugo Hammer, leder av det nye forskningssenteret ved OsloMet.

Nå tar OsloMet og Simula Metropolitan Center for Digital Engineering grep, og samler sine ressurser innen kunstig intelligens i et forskningssenter, OsloMet Artifical Intelligence Lab (AI Lab).

Hovedstaden for kunstig intelligens

Målet er at Oslo skal bli hovedstaden for kunstig intelligens i Norge, og det nye senteret satser på en tverrfaglig tilnærming og utvikling av kunstig intelligens som tar hensyn til mennesker og samfunn.

AI Lab skal bidra til bedre koordinering av forskningen på kunstig intelligens. Det kan bli et utstillingsvindu for industrien, offentlige tjenester og media, og lette samarbeidet med andre miljøer som jobber med kunstig intelligens.

En teknologi med stort potensial

Senteret blir en viktig ressurs i å utdanne framtidens yrkesutøvere, for eksempel i OsloMets bachelor- og masterstudier og utvikle nye og bedre tjenester.

Fagmiljøet har allerede tett kontakt med helsetjenesten, skoler, sosiale tjenester og ingeniørbransjen.

– Potensialet for kunstig intelligens er stort og lite brukt i dagens samfunn og næringsliv, sier Hammer.

Kan effektivisere en rekke områder

Kunstig intelligens kan effektivisere mange områder, for eksempel jordbruk, luftfart, utdanning, handel, finans, tungindustri, medisinsk behandling, rekruttering, jobbsøking, markedsføring, musikk, nyhetsproduksjon, energiøkonomisering og transport.

Leder for det nye forskingssenteret, Hugo Hammer, trekker fram eksempler som å hjelpe leger å tolke medisinske bilder for å bli bedre til avsløre sykdommer, og bedre utdanningstilbud med smarte læringsredskaper, som personlige assistenter med kunstig intelligens som baserer seg på det studentene alt kan.

AI Lab skal framover fokusere på robotsystemer, tingenes Internett og kunstig intelligens som beslutningsstøtte. Det skal også jobbes med maskinlæring.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

To nye internasjonale standarder om digitalisering er nettopp publisert

Jøns Sjøgren, Boligprodusentene.