Dr.ing. Ketil Bø, CEO og grunnlegger av Trollhetta. Foto: Youtube fra Enovkonferansen 2018.

Egenskapene med kunstig intelligens og dynamisk modellering

Har din neste løsning fullt ut utnyttet egenskapene som tilbys av bildebehandling, kunstig intelligens og dynamisk modellering (digitale tvillinger)? Les innlegg av Dr.ing. Ketil Bø, CEO og grunnlegger av Trollhetta.

0

Innlegg av Ketil Bøe, Trollhetta


Har din neste løsning fullt ut utnyttet egenskapene som tilbys av bildebehandling, kunstig intelligens og dynamisk modellering (digitale tvillinger)?

Disse teknologiene er i ferd med å bli sentrale for bruksområder som industriell kontroll og overvåking. Så hva holder noen selskaper tilbake? Selv når overbevisende løsninger er identifisert, kan barrierene for å integrere bildebehandling, kunstig intelligens (KI) og digitale tvillinger være svært høy, spesielt fordi det er vanskelig å finne den nødvendige kompetanse.

Forståelse av teknikkene, inkludert maskinvare og programvare krever spesialkompetanse. Å utvikle et team for å takle disse problemene tar tid og penger. Trollhetta kan hjelpe. Et partnerskap med Trollhetta gir kjernekompetanse i bildebehandling/kunstig syn, kunstig intelligens og dynamisk modellering til bedriften. Vi kan støtte prosjekter som vil utnytte de mulighetene som disse metodene gir til å trekke det fulle potensial ut av løsningene.

Trollhetta har proprietære verktøy (DynamicImager, TrollEye, TrollBrain og DynamicSimulator) og den kunnskap og erfaring som kreves for å gi prosjektene betydelig merverdi. Samarbeid med Trollhetta tillater bedriften å holde kontroll over kostnadene når det gjelder arbeidskraft og verktøy.  Trollhetta har bygget sine utviklingsverktøy gjennom mange år og gjennom mange prosjekter noe som har resultert i gode og pålitelige systemer.

 Kjernekompetanse:

Bildeanalyse: Utvinning av meningsfull informasjon fra et bilde eller en videostrøm for å automatisere visuelle oppgaver eller overvåke virkelige situasjoner.

Mønstergjenkjenning: Gjenkjenne mønstre i en datastrøm for tilstandsbasert overvåking av maskiner eller prosesser.

 Kunstig intelligens: Et systems evne til å korrekt tolke eksterne data, å lære av slike data, og å bruke denne kunnskapen til å oppnå spesifikke mål og oppgaver gjennom fleksible tilpasninger.

Kontrollsystemer og dynamisk modellering: Ved å ha tilgang på en dynamisk modell av et system eller prosess, kan man sammenlikne modellen med systemet, eller estimere kritiske parametere i sanntid for å finne ut om modellen endrer seg. Dette vil bidra til å oppdage feil som kan ha påvirkning på hvordan systemet oppfører seg, og hvilken ytelse en kan forvente.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her

Konsulenttjenester:

Trollhetta tilbyr støtte til selskaper som ønsker å øke sin produktivitet eller forbedre sine løsninger ved å integrere kunstig syn (KS) eller kunstig intelligens (KI) i deres applikasjoner uten å bygge opp sin egen kompetanse. Vår kunnskap og erfaring er tilgjengelig for å støtte digitaliseringsprosessen i bedriften inkludert utstyrsvalg, systemanalyse og løsningsdesign. Vi tilbyr samarbeid for å utvikle kunstig syn og kunstig intelligens som en del av produkter eller løsninger. Vi bruker våre proprietære verktøy (DynamicImager, TrollEye, TrollBrain og DynamicSimulator) for å utvikle og integrere KS og KI i løsningene.  Målplattformer kan variere fra innebygde systemer til skybaserte løsninger.

Proprietære utviklingsverktøy:

DynamicImager:  er et verktøy for å utvikle og teste bildebehanslingsalgoritmer og prototyper. Systemet kommer med et bibliotek av ferdigutviklede ISO 12087 bildeanalysemoduler. Systemet er bygget for å håndtere N-dimensjonale og multispektrale bilder.  DynamicImager er også velegnet til å lage demonstrasjonsløsninger som kan bidra i anbudsprosesser.

TrollEye: er spesielt utviklet for å støtte rask utvikling av kunstigsynbaserte prosjekter innenfor blant annet overvåking, sikkerhet og kvalitetskontroll.

TrollBrain: KI er en kritisk komponent i moderne industrielle kontroll- og overvåkingssystemer. Vi bruker kunstig intelligens både frittstående og for å forbedre anvendelser innenfor for eksempel beslutningsstøttesystemer og tilstandsbasert vedlikehold.

DynamicSimulator: er brukt for detaljerte studier av hvordan systemer og prosesser utvikler seg over tid og er et verktøy for utvikling av modeller av eksisterende systemer (digitale tvillinger).

 Historie:

Trollhetta er en privat finansiert teknologibedrift med hovedkontor i Trondheim. Den er en Spin-Off fra NTNU og Sintef og har fortsatt sterke bånd til disse miljøene gjennom prosjekter som Windsense og Intelligent Sensor Network. Trollhetta styrer kostnadene ved delvis outsourcing av programvareutvikling til Goa, India. Selskapet har spunnet ut to bedrifter:

  • Verdande Technology AS som brukte mønstergjenkjenning og Case-Based Reasoning (KI) til å overvåke boreprosessen etter olje og gass.
  • VoxelVision AS som utviklet programvare for å visualisere 3D seismiske data.

Nøkkelpersonell:

Dr.ing. Ketil Bø, CEO og grunnlegger. Han har en lang karriere innen bildeanalyse og anvendt kunstig intelligens både på NTNU, Sintef og i næringslivet. Har dessuten vært nøkkelspiller i flere oppstartsbedrifter.

Dr.ing. Georg Brustad, CTO, har bakgrunn fra teknisk kybernetikk på NTH og har lang erfaring med å løse problemer innenfor kontrollsystemer og dynamisk modellering. Han har en spesiell evne til å oversette teori til innovative løsninger.

B.sc Frode Haugen, Senior systemutvikler, har bakgrunn i elektronikk fra Trondheim Ingeniørskole og kontrollsystemer fra Kongsberg tekniske høyskole. Han har lang erfaring med system arkitektur og sanntidssystemer. Han er en typisk problemløser.

Prosjekteksempler:

Trollhetta har jobbet med prosjekter fra undervannsoljelekkasjedeteksjon og fiskeoppdrett, til industrielle kontrollsystemer og digitale tvillinger:

  • Equinor (Redesign av Hydro Minox på Snorre A).
  • FMC (Modellering og simulering av undervannssystemer).
  • Elkem (Tilstandsestimering av FeSi ovner).
  • Proserv (Lekasjedeteksjon og monitoring i forbindelse med olje og gass).
  • Kongsberg Maritime (Windmøller).
  • Verdande Technology (Boring etter Olje & Gas)

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Bislett stadion først med lagring av solenergi på brukte bilbatterier

– Batteriene sørger for at toppene reduseres med fornybar solenergi. Dette bidrar til å skape et mer robust og stabilt strømnett. Kultur- og idrettsbygg tar derfor et viktig samfunnsansvar ved å installere batterier med strømstyring, sier Jon Helsingeng, administrerende direktør for Eaton i Norge.