norsk helsearkiv
Norsk Helsearkiv på Tynset. Foto: Statsbygg.

Norsk helsearkiv på Tynseter er Månedens prosjekt for april

Grønn Byggallianse

0

Norsk helsearkiv er et unikt prosjekt i verden. Ingen har tidligere etablert et digitalt langtidsarkiv for pasientjournaler. Også når det kommer til bærekrafthensyn i bygget, er prosjektet verdt å legge merke til.

Et viktig veivalg i prosjektet ble gjort i tidlig fase, da Statsbygg la ned en stor jobb med å bearbeide arealer og funksjoner på bakgrunn av opprinnelige ønsker og behov fra de som skal forvalte arkivet. Ved å samle og effektivisere kjernefunksjonene i bygget ble bygget for det første mindre.

For det andre ble de strengeste bygningsmessige og tekniske kravene begrenset til forholdsvis små̊ arealer, noe som har stor innvirkning på̊ byggets material- og energiforbruk. Vi mener at prosjektet på en helhetlig og god måte svarer på Bygg21 sine 10 kvalitetsprinsipper.

Solide kutt av klimagasser med blikk for bruken av bygget

Helsearkivet utmerker seg med å oppnå klimagassreduksjon på 57 % (prinsipp 9) som følge av at de har hatt et skarpt blikk på bl.a. arealeffektivitet (prinsipp 7). I tillegg ble det gjort materialvalg med lavere klimagassutslipp, som lavkarbonbetong og trekonstruksjoner.

Bygget har dessuten redusert energibruk i drift (prinsipp 8). Statsbygg har også hatt strenge og differensierte krav til sikkerhet og brannmotstand i ulike soner av bygget (prinsipp 4). På denne måten har de greid å ivareta flere kvaliteter, som gode lysforhold (prinsipp 2) enn om de hadde lagt samme brannkrav til grunn for hele bygget.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her

Suksessfaktorer:

 • Tett dialog med oppdragsgivende departementer
 • God erfaringsoverføring fra andre Statsbygg-prosjekter
 • Kontraktsformen – totalentreprise med løsningsforslag
 • Arealeffektivt – mindre bygg, arealeffektiv lagringsløsning og tomtereduksjon
 • HENTs bruk av mange lokale entreprenører var klimagunstig
 • Konkrete miljøambisjoner definert i Statsbyggs konkurransegrunnlag – inkl. materialbruk, klimagassutslipp, energieffektive løsninger

Norsk helsearkiv – et miljøbygg

Prosjektet Norsk Helsearkiv på̊ Tynset har oppnådd klimamålene satt for prosjektet med god margin. Statsbygg har gjort et grundig arbeid i forprosjektet med å bearbeide arealene til et effektivt bygg rundt byggets kjernefunksjoner og å skille ut arealene med strenge brannkrav.

Oppnåelsen av klima- og arealkrav var sentral i konkurranseutformingen – og valg av Totalentreprenør. HENT vant fordi de viste hvordan de ville nå klimamålene ved arealoptimalisering, gode enkeltvalg, og en særskilt god hybridløsning mellom massivtre og stål og betong.

Klimagassutslippet for det ferdige bygget er totalt sett redusert med 57,4 % sammenlignet med det ikke- arealoptimaliserte referansebygget. Besparelsen ligger godt innenfor kravet på 50 % reduksjon. Besparelsene er henholdsvis 56,4 % for energi og 58,6 % for materialbruk.

Materialvalg

Hovedbæresystem for mellomlager, digitalt sikringsmagasin, datalagring og sokkel er oppført med betongkonstruksjoner. Vegger, bjelker og søyler av kompakt betong mens hulldekker i lavkarbon betong er benyttet i etasjeskiller.

I produksjons-, kontor- og garderobefløy, er det benyttet bæreelementer i tre. Bjelker og søyler av limtre og etasjeskiller, tak og vegger er i massivtre. Etasjeskiller og tak avstiver bygget horisontalt og fører krefter til betongvegger og kjerner.

Utvendig er bygget kledd med et vedlikeholdsvennlig brent panel.

Redusert energibruk

Løsningen har gitt redusert energibruk til drift og kjøling av det digitale sikringsmagasinet (datasenter). Statsbygg stilte krav til at overskuddsvarme skulle brukes til å varme opp bygget.

Når solen varmer, og kjøling er nødvendig, vil tørrkjøler benyttes. Dekker og veggelementer av massivtre er eksponert i interiøret for magasinering av både varme og kulde.

Høye krav til sikkerhet

Som et arkiv for pasientjournaler, er bygget utformet med høye krav til sikkerhet både rundt og i selve bygget. Det er blant annet lagt opp til tydelig sonedeling mellom myke og harde trafikanter.

Det er også høye krav til brannsikkerhet og adgangskontroll ved soneinndeling av ulike funksjoner inne i bygget. Det innebar at produksjonslokaler og kontoravdeling er bygget med ordinære brannceller etter plan- og bygningsloven, og at trevirke kunne benyttes i både bærende og branncellebegrensende konstruksjoner i disse arealene. Mens området som inkluderer digitalt sikringsmagasin og tekniske rom er bygget i lavkarbonbetong for å imøtekomme de strengeste brannkravene.

Fakta om Norsk Helsearkiv

 • Sted: Tynset
 • Byggherre: Statsbygg
 • Prosjekttype: Nybygg, kontorbygg med digitalt sikringsmagasin og mellomlager for papirarkiv
 • Type anskaffelse (K201 TE Bygning): Totalentreprise med løsningsforslag
 • Byggekostnad: 95 mill. kr. eks. mva
 • Totalentreprenør (K201 TE Bygning): Hent AS
 • Arkitekt: Lusparken arkitekter AS
 • Rådgiver tekniske fag: Norconsult AS
 • Automatisert lagringsløsning (K901 TE):Type anskaffelse: Totalentreprise med konkurransepreget dialol. Total entreprenør: Kardex AS, byggekostnader 9 mill. kr. eks. mva.
 • Underentreprenører og leverandører: Ventilasjon: Teknisk Ventilasjon AS, Radon Sperre: Master Sealing, Rør: Comfort Oppdal, Prefab. betong: Contiga AS, Heis: Lift-Tech AS, Massivtre/Limtre: Woodcon AS, Tømmer: Turboconstroi Norge AS, SK Bygg, Taktekking: Trondheim tak, Glass og alu: Profilteam, Lås og beslag: Beslagsconsult, Betong gulv og avretting gulv: RS gulv, Datagulv: Sigmund Olsen Agentur AS, Stilas: UCO, Vinduer: Nordan, Smed (trapp): Orkdal Industriservice AS, Port: ASSA ABLOY, Brannisolering og ståldører og innvendige dører: RH Prosjekt AS, Kjerneboring: M. Mikkelsen, Tretrapp: Tydal Trappefabrikk, Fallsikring: Livlina, Blikkenslager: Jess-Bygg AS, Maler: Malermester Jan Larsen AS, Solavskjerming: Scandic, Murer/flislegger: Kjellmark, Systemhimlinger og systeminnredning: Tøftum Innredning AS, Kjøkken: Optimera.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Byggalliansen lanserer opplæringspakke for grønn eiendomsdrift

Innfelt: Skjermdump av opplæringsplattformen. (Bakgrunnsbilde av Frankfurt.)