pluggbart kablingsystem
Den vakre og velkjente Palmehaven i det nyrestaurerte Hotel Britannia i Trondheim. Foto: Hotell Britannia

Pluggbart kablingssystem reduserte kostnadene med montering i Britannia

Rehabilitert for 1 milliard kroner

0

Pluggbart kablingssystem: Igjennom eiendomsselskapet EC Dahl Eiendom AS er Odd Reitan og Trondheims stolthet Britannia Hotel oppgradert for 1 milliard kroner. Her spares det ikke på ressurser for å gjenskape hotellets særpreg. Klassisk og moderne interiør settes sammen av håndverkere som kan sitt fag slik at dette blir et hotell i særklasse.

– Vår oppgave var å skape et driftsvennlig hotell, som våre kunder ønsker å velge når de besøker byen, sier prosjektleder Arne Opsal i EC Dahl Eiendom.

Når vi besøkte hotellet er fasade kledd i plast. Flere som har frekventert byens stolthet er spent på utfallet. Får hotellet helt ny fasong eller blir den gamle arkitekturen ivaretatt? Opsal ønsker å trekke sammenlikning med en 50 års gammel veteranbil som strippes for alt inventar.

– Den får nytt interiør, teknologi og motor. Når den skrus sammen, er det fortsatt bilens ytre som legges merke til. Men, det er interiøret som vekker oppsikt når du kryper inn i forsetet. Slik er det også med Britannia Hotel hvor kombinasjonen av smakfullt interiør, moderne og sofistikerte løsninger, setter prikken over i’en. Hotelleierne er opptatt av å skape et kunde- og driftsvennlig hotell hvor arkitektoniske perler som Palmehaven og Speilsalen ivaretas.

Evighetens perspektiv

Renoveringsarbeidet på Britannia Hotel startet i 2016 etter en tre års planleggingsprosess. I følge Opsal skal hotellet åpnes 1. april 2019. På spørsmål om milliardinvesteringen er vel anvendte penger, svare han.

– Var det noe alternativ, kontrer han tilbake.

– Lykkes vi med sluttproduktet, er dette definitivt en god investering. Oppussingskostnadene pr. kvm er i skrivende stund 40 000 kroner, og det skal produseres for 40 millioner kroner i måneden ut året. For eierne er hotellrenoveringen nødvendig, sier Opsal, som viser til at de gamle veggene hadde 13 lag med maling og 4 platelag.

– Våre eiere har økonomiske muskler og lidenskap til å gjenskape hotellet.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her

Gjennomtenkt og selvforklarende

– Når vi startet hotelloppussingen, stilte Odd Reitan fire krav. Hotellrommene skal ikke ha sparedusj, hvert bad skal ha bide, en tårnsuite og når hotellgjestene legger seg om kvelden en bryter som skrur av alt lyset i rommene. Det elektrotekniske anlegget skal være gjennomtenkt, selvforklarende og skjult, sier Opsal.

– Det skal ikke være en eneste synlig ledning på veggene. For å kunne levere anlegget til rett tid, er vi avhengig av de beste elektrotekniske løsningene som er å oppdrive i markedet. Et eksempel er pluggbart kablingssystem som forenkler monteringsarbeidet. Nøkkelordet er fleksibilitet slik at det blir enkelt å bytte ut inventar og ominnrede rommene. Alle koblingsbokser og ledninger skal monteres i vegg over himling og ikke som en integrert del av møblene. For øvrig har vi fått støtte fra Enova på energiklasse A i det gamle bygget og passivhusstandard i nybygget.

Vi leverer alt som går gjennom en kabel

Vintervoll AS, som er en av Trøndelags største elinstallatør, fikk i fjor høst det elektrotekniske ansvaret for Norges mest avanserte hotellprosjekt Britannia Hotel.

– Prosjekteringen har pågått i ca. 1 ½ år mens byggearbeidene startet for alvor i oktober/november 2017 med svak- og sterkstrøminstallasjoner. Det omfatter også alt av brann- og sikkerhetsinstallasjoner, tele og data. I tillegg består leveransen av elektroniske nøkkelsystemer, adgangskontroll, LED-belysning i hotellrom, resepsjon, restaurant og pub. I enkelte hotellområder blir det behovsstyrt lys med bevegelsesfølere, sier prosjektleder Lars Petersen i Vintervoll AS.

– Så langt har vi fullført 30-40 prosent av installasjonene. I henhold til fremdriftsplanen skal montasjearbeidet sluttføres i oktober 2018. Da går vi over i en prøvedriftsfase på tre måneder. 40 montører er nå involvert i monteringsarbeidene og på det meste vil det være ca. 70 montører i sving.

Britannia Hotel er et krevende prosjekt hvor Riksantikvaren har stilt strenge krav til bygningsmessige endringer.

– Det er f.eks. ikke lov å bore i eksisterende eikepanel som ble demontert i lobbyområdet når hotellet ble strippet og som etterhvert blir montert på plass, sier Petersen. Han kan fortelle at EC Dahl Eiendom AS stiller strenge krav til planleggings- og monteringsarbeidet.

– Det skal være skjulte kabelføringer i vegg og tak og det er ikke lov å bore i de gamle eikepanelene. Her har Riksantikvaren forlangt utenpåliggende kabel.

Pluggbart kablingssystem reduserer montasjetiden

For å overholde tidsfristene og redusere montasjetiden, var Vintervoll avhengig av kompetansen til Wago og deres pluggbare kablingssystem.

– 160 av badene til Britannia Hotell overleveres ferdigbygd fra Italia med et styreskap på toppen der alt av teknikk til badet er samlet. Grensesnittet mellom styreskapet og Wagoboksen er kun 4 pluggbare Wagokabler i stedet for 13 kabler som var tenkt i utgangspunktet. Sammen med Wago har vi utviklet en Wagoboks, som er montert over himling i hotellrommene der alt av lys og tekniske komponenter plugges inn. Selv om dette er en dyrere løsning enn tradisjonelle løsninger, tar vi det igjen i redusert monteringstid som i dag er langt lavere enn tradisjonell montasje. All kabling i hotellrommene plugges inn i Wagoboksen, der innmaten (automatikken) er levert av Siemens og lysstyringen av Stokkan Lys AS, sier Petersen.

Han legger til at Vintervoll har tidligere levert et lignende system på Trondheims største hotell Clarion Hotell & Congress.

All automatikk og forkoblingsutstyr er innebygd i store Wago-bokser for å unngå kobling av dette ute på byggeplass.

– Det gir færre feilkoblinger og feilrettinger, sier Petersen.

– Britannia Hotel er et komplekst prosjekt der hvert enkelt hotellrom er beskrevet i detalj med egne spesifikasjoner og tilpassede bokser. Noen rom er identiske hvor vi benytter samme type boks mens det i suiter, juniorsuiter og de-lux rom er spesialtilpassede bokser.

Enklere montasje hindrer skader

– Wagos pluggbare kablingssystem medfører mindre nakke- og skulderskader når montørene arbeider over himling. Boksene til Wago består av kun en enhet og er enkel å håndtere sammenliknet med montering av metervis med kabler, rør og bokser. Ut fra et HMS-perspektiv forenkler kabelsystemet monteringsarbeidet, sier Petersen.

– I Britannia Hotel er det benyttet KNX for bl.a. styring og regulering av lys, varme og ventilasjon. Wago har levert grensesnittet mellom kabelsystemet og komponentene til det pluggbare kabelsystemet, sier Petersen. Hver sin id-adresse En ekstra utfordring er at KNX-komponentene har hver sin id-adresse.

– Vi må sette riktige komponenter i rett boks og sørge for å merke dem før boksene sendes i riktig antall til Vintervoll for montering, sier distriktssjef Joakim Hafeld, som har ansvaret for pluggbare installasjoner i regionen. Han kan fortelle at Vintervoll også bruker Wagos pluggbare kablingssystem til belysning i både fellesareal og korridorer.

– I alle skap/bokser til baderomskabiner er det benyttet Wago rekkeklemmer. Fordelen med rekkeklemmene er at de har fjærtilkobling og ikke skruer. Fjær sikrer riktig moment i klemmens levetid. Dermed slipper montørene momentjern og etterstramming av skruer, påpeker han. Holdbart og evigvarende Petersen sier at dette bidrar til forutsigbar drift slik at montasjen ferdigstilles til rett tid uten feilsøking.

– Med Wago på laget er vi i stand til å levere et godt og holdbart elektroteknisk anlegg til Britannia Hotel. Wago er vår foretrukne leverandør som vi vil benytte i flere fremtidige prosjekter. De har dyp faglig kompetanse som vi lener oss på i mange av våre store hotell- og næringsprosjekter Sammen har vi utviklet bærekraftige produkter til mange av våre mange prosjekter. Et slikt samarbeid er en forutsetning for å kunne overlevere Britannia Hotel til rett tid, avslutter han.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Prefabrikkert styringsteknologi i storformat i Stordalens drømmehotell The Hub

Prefabrikkert styringsteknologi
WAGO Pluggbart kablingssystem i Oslos nye storhotell med 810 rom. Fra venstre: Stein Olav Grasdalen og Øystein Halvorsen hos Wago. Foto: ITBaktuelt/PH