Illustrasjonsfoto: Pixabay

Ny veiledning om etterprøving av bygningers energibruk

SN/TR 3069

0

Få bedre kontroll på energibruken i driftsfasen, slik at det er mulig å iverksette forbedringstiltak og forbedre forvaltningen av bygget. Nå er ny veiledning om etterprøving av bygningers energibruk – SN/TR 3069 tilgjengelig hos Standard Norge.

SN/TR 3069 Formålsdelt etterprøving av bygningers energibruk er et hjelpemiddel og en referanse for hvordan energibruken kan etterprøves, mot de budsjetterte energipostene i netto energibudsjett beskrevet i NS 3031 og SN/TS 3031.

Veiledningen bygger på kravene til energiberegning i TEK 17 §14-2 ledd 5. Veiledning er også avstemt mot BREEAM-NOR Ene 02a. Veiledningen er primært tenkt inn mot etterprøving av energibruk i næringsbygg, men den kan også brukes i andre bygningskategorier.

Veiledningen omfatter

  • forutsetninger for etterprøving med fokus på en formålsdelt månedsbasert referanseberegning av energibehov som målt energibruk skal sammenlignes mot;
  • forutsetninger for målerstruktur for å tilrettelegge for etterprøving av energibruk;
  • beregningsmodeller for korreksjon av væravhengig forbruk; – anbefalinger for oppfølging av avvik mellom beregnet og målt forbruk;
  • eksempel på etterprøving med bruk av regneark.

Denne tekniske rapporten er aktuell for:

  • Byggeiere og forvaltere
  • Driftsansvarlige
  • Veileder for energisparekontrakter
  • Verktøy for resultatsrapportering for offentlige støtteordninger

Utgivelsen er gjort i nært samarbeid med Sintef Byggforsk og med finansiell støtte fra Enova. Se mer om standarden her

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

ITB-standarden NS 3935 i ny utgave

Illustrasjonsfoto: Siemens