Illustrasjonsfoto: Pixabay

Kurs i NS 3935 – Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB)

Prosjektering, utførelse og idriftsettelse

0

Gode og funksjonelle bygninger forutsetter helhetlige tekniske løsninger, fremdrift i prosjektperioden og effektiv drift av den ferdige bygningen. Dette krever god planlegging og gjennomføring. Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner omfatter samtlige tekniske installasjoner og funksjoner.

Ved å benytte NS 3935 vil endringer, avvik og risiko for kostnadsoverskridelser reduseres betraktelig.

Utfordringene i byggeprosjekter består ofte av hvordan etablere god samhandling mellom tekniske fagdisipliner med ulik termologi – fagdisipliner som automatisering, elektroteknikk, VVS og IKT i prosjekterings-, installasjons- og idriftsettingsfasene. Mange ønsker seg mer smarte bygninger og smartere drift. Da blir tverrfaglighet og sømløs systemintegrasjon viktigere enn noen gang. Kurset fokuserer på fasene prosjektering og bygging, men vil også omtale idriftsetting og drift “de neste 40 år”.

Kurset har som mål å gi deltagere innsikt i verktøyene for hvordan oppnå resultater som «Riktig med en gang» i byggeprosjekter.  Innholdet omhandler hensikten med standarden, partenes plikter og hvilke krav som stilles til testing, dokumentasjon og driftsprosedyrer. Dette innebærer at vi også har inkludert litt om systematisk ferdigstillelse (NS 6450) og drift (NS 6460 (under arbeid)).

Det er avsatt tid til gruppeoppgaver og diskusjoner.

Kurset tar også for seg følgende temaer:

  • Litt om bruken av norske standarder
  • Litt om hvilke tekniske installasjoner som inngår i komplekse yrkesbygninger
  • Forventninger til aktørene – organisering – hvem gjør hva – når
  • Termologi
  • ITB ansvarlig – Rådgivende ITB – Systemintegrator – hva er forskjellene
  • Partenes oppgaver – gjennomgang av innholdet i NS 3935
  • Litt om å gjøre avtaler
  • Litt om NS 6450 idriftsetting og prøvedrift
  • Litt om NS 6460 (publiseres høsten 2019) drift av tekniske bygningsinstallasjoner
  • Gruppearbeid og diskusjoner

Bruk av NS 3935 skal gi merverdi for byggherre, men også for leverandører/entreprenører i hele bygningens bygge- og levetid. Dette oppnås gjennom systematisk jobbing slik at mangler, gjentagelser og endringer unngås. Deltagernes bidrag skal føre til at det blir “Riktig med en gang”.

Mål for kurset og hvem er kurset for?

Etter kurset skal du ha bedre kjennskap til hvordan arbeidsprosessene som beskrives i standardene skal benyttes i egen virksomhet og egne prosjekter.

Kurset passer for prosjektledere, rådgivere, tekniske entreprenører/leverandører med faglig bakgrunn fra byggeprosjekter, prosjektering, gjennomføring/installasjon, testing, overtagelse og drift innenfor fagområdene automatisering, elektroteknikk, VVS og IKT.

Kursholder

Arbeidet
Artikkelforfatter Arne Eggen Integra.

Arne Eggen er selvstendig konsulent men også rådgiver i bransjeforeningen Integra, Foreningen for tekniske systemintegratorer. Han er har jobbet med automatiseringsteknikk i hele sitt yrkesaktive liv innenfor områdene bygningsautomatisering og prosessautomatisering i olje&gass-, industri- og VA sektorene.

Arne Eggen har de siste 10 årene ledet komité SN /K025 Bygningsautomatisering i Standard Norge og derigjennom arbeidet aktivt med å utarbeide innholdet i de aktuelle standardene NS 3935:2019 – NS 6450:2016 – prNS 6460:2019 drift av tekniske bygningsinstallasjoner (forventes publisert i 2019) – prNS 3420:2019 ny del med beskrivelsestekster for systemer for bygningsautomatisering og sikkerhet (forventes publisert i 2019) og en norsk veileder til NS EN15232.

Dato/Tid: 18. jun 2019 / 09:30 – 16:00 Påmelding og frist: 17. jun 2019 kl. 10:00

Sted: Fossekallen Restaurant og Konferansesenter, Vollsveien 13 H, 1366 Lysaker

Standard Online kan også tilby dette kurset som et bedriftsinternt kurs!

 

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

ITB-standarden NS 3935 i ny utgave

Illustrasjonsfoto: Siemens