Distriktssjef Leif Arne Sønsterud hos ØS Varme bruker mye av sin tid hos kundene og presenterer selskapets varmeløsninger. – Jeg registrerer en stadig større interesse for Lamiflex og jeg er ofte ute hos kunder og viser hvordan varmegulvet skal legges. Alle foto: Trond Schieldrop

Markedet for elvarme vokser stadig

Vil selge 80 000 m²

0

Markedet for elvarme i lavenergi- og rehabiliteringsboliger vokser kraftig. – Vi opplever en sterk etterspørsel etter det trinnlydsdempende varmegulvet Lamiflex, som er med på å øke komforten og redusere energikostnadene, sier produktsjef Anne Fjeld i ØS Varme.

Informasjonsansvarlig Jan Harsem i Elvarme Norge støtter Fjelds synspunkter, og mener alt ligger til rette for bruk av elvarme.

– Strøm er vår reneste og mest fornybare energi, som vi må utnytte maksimalt, understreker han.

ØS Varme AS og Elvarme Norge mener derfor fremtiden er elektrisk. De ser tegn på økt forståelse for bruk av strøm som oppvarming.

– Med vannbårne varmesystemer er det vanskeligere å utnytte og regulere varmen maksimalt, påpeker Fjeld.

– Det trinnlydsdempende og vedlikeholdsfrie varmegulvet Lamiflex egner seg utmerket som underlag for heltregulv, parkett og laminat, sier produktsjef Anne Fjeld i ØS Varme. Her sammen med Leif Arne Sønsterud.

Reduserer oppvarmingsbehovet

– I lavenergibygg er behovet for oppvarming sterkt redusert og her er elvarme det klart beste alternativet, sier Harsem, som mener det er urimelig å pålegge restriksjoner eller forby elvarme.

– Ved forrige revisjon av energikravene i byggeforskriftene ble reguleringen av elvarme fjernet for bygg under 1000 m². Riktignok er det krefter som ønsker å skjerpe kravene til elvarme igjen, men trenden mot elektrifisering av det norske samfunnet, er så rasjonell, miljøvennlig og økonomisk at det åpenbart må få gjennomslag i energikravene for byggesektoren, understreker han.

Reduserer uønsket støy

Fjeld, som har arbeidet med gulvvarme i over 20 år er også styremedlem i Elvarme Norge. Hun har tilegnet seg meget god kunnskap om slike produkter, og trekker frem ØS Varmes trinnlydsdempende og vedlikeholdsfrie varmegulv Lamiflex. Varmegulvet egner seg utmerket som underlag for heltregulv, parkett og laminat.

– Det har en byggehøyde på 8 mm, som kan legges på alle bærende og avrettede gulv. Lamiflex har 19 desibel trinnlyddemping, som reduserer uønsket støy fra en etasje til en annen. Produktet egner seg derfor spesielt godt i etasjeskiller. I rom hvor Lamiflex legges blir lyden mer avdempet og harmonisk. Varmegulvet er fleksibelt og kunder kan velge mellom to effekter enten, ca. 48W/m² eller ca. 60W/m²., påpeker Fjeld.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her

 Vekstambisjoner

Som en leverandør av varmekabler med fagkompetanse tilbake til 1982, har ØS Varme ambisjoner om å selge over 80 000 m² med Lamiflex i 2019 via grossister.

– Tilbakemeldingen fra montører er at Lamiflex er enkelt og raskt å legge.  Sammenlignet med de fleste andre løsninger for tregulv er også antall feilkilder dramatisk redusert med bruk av Lamiflex, da løsningen kun har ett tilkoblingspunkt. Det har en reflekterende overflate som sprer varmen godt og med bruk av dag og natt senkningssystem kan brukerne redusere og kontrollere energikostnadene, sier Fjeld.

Rask og enkel installasjon

– Vi har montert både varmefolie og trinnlydsdempende varmegulv. Konklusjonen er at Lamiflex gir jevnere varme i gulvet sammenliknet med varmefolie, sier prosjektleder for nye boliger hos ALT Installasjon AS Werner Skaane og serviceleder Marius Dahl i Vestfold.

Prosjektleder for nye boliger hos ALT Installasjon AS Werner Skaane og serviceleder Marius Dahl i Vestfold mener at Lamiflex er raskere og enklere å legge enn varmefolie og vannbårne systemer.

– Vi har montert både varmefolie og trinnlydsdempende varmegulv. Konklusjonen er at Lamiflex gir jevnere varme i gulvet sammenliknet med varmefolie. Varmekablene legges i trinnlydsdempende og vedlikeholdsfrie aluminiumsfolierte trefiberplater, som sprer varmen langt bedre over hele gulvarealet enn sammenliknbare gulvvarmesystemer. Med varmefolie må hvert element parallellkobles som gjør at antall feilkilder økes. Dette slipper vi med Lamiflex der kabler legges i ferdige spor med kun ett tilkoblingspunkt. Monteringen går raskere og har høyere grad av sikkerhet.

-I tillegg har ikke Lamiflex noen magnetiske felter slik tilfellet er med varmefolie. Tilbakemeldinger fra våre kunder er entydig positive til det trinnlydsdempende varmegulvet Lamiflex.

ALT Installasjon, som holder til i Våle i Vestfold, leverer alt av elektrikertjenester for private kunder og bedrifter. Selskapet har spesialisert seg på alt fra boligkontroll, belysning, varme, tele og data.

Miljøvennlig oppvarming

– Virkningsgraden med elvarme er 100 prosent og brukeren får igjen varme for hver eneste kWh som brukes, sier informasjons-ansvarlig Jan Harsem i Elvarme Norge.

-Elvarme Norge er en bransjeforening for alle som produserer, leverer, installerer og prosjekterer anlegg for elektrisk oppvarming i Norge. Som bransjeforening profilerer vi ikke enkelte merkevarer spesifikt.

– Men, sier Harsem, ØS Varme er medlem i bransjeforeningen, og fører nettopp de produktene og systemene som har elvarmens unike fordeler.

-Med elvarme er kostnadene lave både med hensyn til investering, vedlikehold og til daglig bruk. Virkningsgraden er 100 prosent og brukeren får igjen varme for hver eneste kWh som brukes. Elvarme er dessuten miljøvennlig fordi energiproduksjonen og energiforbruket er utslippsfri, understreker han.

Vår reneste energikilde

– Fortsatt ser mange på strøm som en forurensningskilde. Årsaken er at deler av Europa produserer strøm av kull. Dette er ikke tilfellet i Norge hvor vannkraft er vår reneste og mest fornybare energi.

– Elvarme vil øke komforten og redusere energiforbruket. Huseiere står selvsagt fritt i valg av elvarme eller vannbåren varme. Men, sier Harsem og Fjeld, elvarme sikrer en økonomisk løsning som også ivaretar effektiv regulering, miljø og innekomfort i lavenergihus med TEK10, TEK15 eller TEK17 standard.  Også for rehabilitering er dette et umerket alternativ.

Avviser negative oppfatninger

– Vår oppgave er å tilbakevise alle negative oppfatninger om elvarme, og forsøk på å regulere elvarme, med saklig og nøktern beskrivelse av fakta. Norge har kraftoverskudd, og er en betydelig nettoeksportør av fornybar, utslippsfri og ren elektrisitet, sier Harsem.

-Som bransjeforening er Elvarme i kontakt med politiske myndigheter, deltar i utvikling av aktuelle standarder, og følger opp EU-systemet med direktiver og forordninger. – Dette har stadig større betydning som rammebetingelser for norske bedrifter, sier han til slutt.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her

– Vi skal selge 80 000 m² med Lamiflex i 2019

ØS Varme AS ble etablert høsten 2018 etter en virksomhetsoverdragelse fra Øglænd System. Siden 1982 har vi opparbeidet oss en betydelig kompetanse på varmekabler, sier adm. direktør Jone H. Kristensen. I 2019 skal vi selge 80 000 m² med Lamiflex til private boliger og næringsbygg.

Jone H. Kristensen i ØS Varme AS.

Øglænd System begynte å selge varmekabler i 1982. I 2017 ble Øglænd System solgt til Hilti og året etter ble det bestemt at Øglænd System skulle fortsette med stålproduktene og fase ut varme- og VVS virksomheten. Via en Management Buy-Out avtale fikk noen av de ansatte kjøpe varmevirksomheten av Øglænd System. Som en konsekvens av dette ble ØS Varme AS etablert høsten 2018. – Vi var i drift 1. oktober 2018 og i løpet av 4. kvartal hadde vi installert nye forretningssystemer og flyttet inn i nye lokaler på Kjeller, samtidig som vi opprettholdt 100 prosent leveringspresisjon til vår kundemasse, sier Kristensen.

Han kan fortelle at alle ansatte som jobbet med varmeproduktene valgte overgang til ØS Varme.

– Pr. i dag er vi ni ansatte men kommer til å øke bemanningen med flere nye medarbeidere. For inneværende år regner vi med å omsette for ca. 72 millioner kroner. Våre varmekabler selges via grossister. Vi har egne distriktssjefer representert over hele landet med regionansvar mot lokale elektroinstallatører, grossister og konsulenter.

Økende etterspørsel

– Etterspørselen etter våre produkter er økende, sier Kristensen. Han kan fortelle at kunnskapen om varmekabler, som medarbeiderne har tatt med seg inn i ØS Varme er viktig for den videre veksten.

– Vi registrerer allerede nå mye større salgskraft i markedet. Bruk av varmekabler under parkett, laminat og tregulv har vokst kraftig de siste årene. I fjor solgte vi over 70 000 m² med Lamiflex og for 2019 regner vi med å passere 80 000 m². Det lover godt for vår sterke satsing på varmekabelprodukter, avslutter han.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

ITB-standarden NS 3935 i ny utgave

Illustrasjonsfoto: Siemens