På årsmøtet ble Roy Frivoll enstemmig valgt til styreleder for 2019/2020. Foto: Erik Burås/Studio B13

Roy Frivoll valgt som styreleder i Grønn Byggallianse

Grønn Byggallianse avholdt forrige uke årsmøte, der forvaltningsdirektør i Avantor Roy Frivoll ble valgt til styreleder. 

0

Grønn Byggallianse avholdt forrige uke årsmøte, der forvaltningsdirektør i Avantor Roy Frivoll ble valgt til styreleder. 

På årsmøtet ble Roy Frivoll enstemmig valgt til styreleder for 2019/2020.

– Jeg vil takke for tilliten ved å få lede styret i en av bransjens viktigste ideelle organisasjoner. Dette i en tid hvor det å løfte krav og kunnskap om miljø og bærekraft i vår bransje, er større enn noensinne. Grønn Byggallianse er foreningen som er best rustet til å samle bransjen i det felles løftet som må til for å nå klimamålene, og jeg ser frem til å bidra for at vi lykkes i dette arbeidet, sier Frivoll.

Frivoll har vært nestleder i Grønn Byggallianse fra 1. juli 2018. Han overtok som fungerende styreleder 1. mars, da Hege Schøyen Dillner trakk seg som styreleder etter å ha tegnet ansettelseskontrakt med Grønn Byggallianse.

Bred sammensetning fra hele verdikjeden

Direktør i Snøhetta Tonje Frydenlund ble av årsmøtet valgt til nestleder. Frydenlund har før vært styremedlem.

I tillegg består styret av:

  • Styremedlem Jon-Erik Lunøe, OBOS
  • Styremedlem Morten Aarhus, Forbo
  • Styremedlem Rigmor Hansen, Undervisningsbygg
  • Styremedlem Synnøve Lyssand Sandberg, OSU
  • Styremedlem Stein Randby, Malling
  • Styremedlem Kristin Karlsrud Haugse, Rambøll
  • Styremedlem Karen Cecilie Bjørgum Møller, Vedal Gruppen
  • Varamedlem Kim Robert Lisø, GK

Thor Olaf Askjer fra Norsk Eiendom er observatør i styret.

– Vi er stolte over å ha et så kompetent styre. Styret representerer hele verdikjeden innen bygg og eiendom og reflekterer godt vår medlemsmasse, sier daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Bramslev.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her

Bærekraft skal bli det selvfølgelige valget

Bramslev fortalte på årsmøtet om et høyt aktivitetsnivå det første virkeåret til den nye organisasjonen og om aktive og framoverlente medlemmer.

I neste periode er ikke ambisjonene noe lavere, og i handlingsplanen for Grønn Byggallianse kan du lese om prioriteringene for 2019.

– Har de siste 10 årene vært viktige for å gjøre bygge- og eiendomssektoren mer bærekraftig, blir de neste 10 årene avgjørende. Vårt arbeid bygger på FNs bærekraftsmål, særlig de ni målene som World Green Building Council har utpekt som spesielt relevante for bygg, anlegg og områder. Bygg- og eiendomssektoren er avgjørende for å nå bærekraftsmålene, og vi fortsetter å jobbe for at bærekraft skal bli det selvfølgelige valget, sier Bramslev.

Grønn Byggallianse er en non-profit medlemsforening der virksomheter fra hele bygge- og eiendomsektoren kan være medlem.

Vårt formål er å utvikle norsk bygg- og eiendomssektor slik at hensyn til miljø og bærekraft skal bli det selvfølgelige valget for alle. Vårt syn på bærekraft inkluderer sosial og økonomisk bærekraft i tillegg til miljøvern. Våre aktiviteter er tilknyttet nybygg, rehabilitering, forvaltning og drift av bygg, områdeutvikling og anleggsprosjekter i by- og områdeutvikling. Vi drifter og forvalter miljøsertifiseringer, primært BREEAM-NOR.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Byggalliansen lanserer opplæringspakke for grønn eiendomsdrift

Innfelt: Skjermdump av opplæringsplattformen. (Bakgrunnsbilde av Frankfurt.)