Ingeniør Per Rasmussen og Asplan Viaks administrerende direktør, Elisabeth Heggelund Tørstad, enige om oppkjøpsavtale.

Asplan Viak styrker seg på tverrfaglige prosjekteringsoppdrag

Overtar Ingeniør Per Rasmussen AS

0

Asplan Viak har blitt enige med eierne av selskapet Ingeniør Per Rasmussen AS om å overta alle aksjene i selskapet.

Ingeniør Per Rasmussen AS representerer et av de beste fagmiljøene innen elektroteknikk i Norge i dag. Selskapet er involvert i store og viktige løpende prosjekteringsoppdrag med høy profilering og betydelige faglige utfordringer og har over tid utviklet spisskompetanse på nasjonalt nivå.

– Kjøpet styrker Asplan Viak på et viktig fagområde som er sentralt i mange av våre største tverrfaglige prosjekteringsoppdrag. De har dessuten en kultur som vi tror vil passe godt inn i Asplan Viak. Vi er svært glade for å kunne innlemme alle disse dyktige medarbeiderne i Asplan Viak familien, sier Elisabeth Heggelund Tørstad, administrerende direktør i Asplan Viak.

Styrker elektrokompetansen

Ingeniør Per Rasmussen AS har per i dag 24 ansatte som arbeider innenfor elektroteknikk og er lokalisert i Sandvika. Overtagelsen skjer med virkning fra 1. mai 2019. Selskapet vil foreløpig beholde eget navn og inngå som et datterselskap under Asplan Viak.

– Vi på vår side har gjort et bevisst valg ved å overføre eierskapet til Asplan Viak. Vi setter pris på selskapets profil og kultur og tror vi skal trives og være i stand til å gi et godt bidrag til selskapets utvikling. Vi gleder oss til samarbeidet, sier eier og leder av Ingeniør Per Rasmussen AS, Per Harald Rasmussen.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Markedet for elvarme vokser stadig

Distriktssjef Leif Arne Sønsterud hos ØS Varme bruker mye av sin tid hos kundene og presenterer selskapets varmeløsninger. – Jeg registrerer en stadig større interesse for Lamiflex og jeg er ofte ute hos kunder og viser hvordan varmegulvet skal legges. Alle foto: Trond Schieldrop