international day
Bilde av Grand Café som fikk diplom i kategorien "Norsk Lyspris - Beste innendørsprosjekt" 2017. Foto: Light House Company

International Day of Light – Hvorfor er lys viktig?

16. mai

0

UNESCOs International Day of Light 16. mai er et globalt initiativ som skal gi et årlig fokus på og øke forståelsen for viktigheten av lys og rollen det spiller i forskning, helse, kunst og kultur, utdanning og samfunnet forøvrig. Dagen vil bidra til at ulike deler av samfunnet kan delta i aktiviteter som fremmer dette. Hvorfor er lys viktig for helsen? Hva gjør det for oss mennesker?

Tekst av: Tomas Sjögren, fagansvarlig i Lyskultur

Tilpasset og godt planlagt belysning, i riktig mengde, til rett tid på rett sted har en positiv innvirkning og bidrar blant annet til økt trivsel, lavere sykefravær, høyere effektivitet, økt sikkerhet og trygghet og bedre konsentrasjons- og læringsevne. Gode belysningsanlegg skaper også et bedre samspill med omgivelsene, gjør det mulig for oss å forstå våre omgivelser og vil bidra til et betydelig lavere energibruk. Et dårlig eller utdatert belysningsanlegg fører med seg en rekke negative konsekvenser.

Lys i seg selv er helt usynlig, men lys gjør det mulig å se våre omgivelser. Lysbølger er en form for elektromagnetisk stråling. Først når bølgelengder mellom cirka 380 nm og 780 nm, det spekteret innenfor lys som gjør det mulig for oss å se, treffer en flate eller et objekt er det mulig for oss mennesker å se. Lys er svært viktig for våre samlede sanseinntrykk da vi vet at vår syn står for ca. 80 % av våre totale sanseinntrykk.

Våre omgivelsers påvirkning på oss mennesker

Arnulf Kolstad, professor, dr.philos. og dr.ing. ved psykologisk institutt, NTNU skriver i sin artikkel “ Hvordan de fysiske omgivelsene påvirker oss” blant annet at:

“sanseinntrykkene er «råstoffet» for tanker og følelser. De bearbeides av allerede lagrede erfaringer, utløser assosiasjoner og påvirker velvære og helse. «Kvaliteten» på de visuelle sanseinntrykkene har betydning for måten vi oppfatter andre på og hva slags humør vi settes i. Vi bedømmer andre mennesker mer positivt i rom vi synes er vakre og kommer selv i bedre humør. Det får betydning også for vår somatiske helse, og er gunstig for blodtrykk, lymfe- og nervesystem”.

På bakgrunn av dette er kvaliteten på lyset, og hvordan vi planlegger lys i våre omgivelser, helt avgjørende for hvordan vi vil oppleve disse omgivelsene og hvilken effekt våre fysiske omgivelser har på oss etter mørkets innbrudd.

Arnulf Kolstad skriver videre at man må vil få mer lyst til å være sammen med andre mennesker i fysisk vakre omgivelser. Ved å ha miljøer rundt oss som tilfredsstiller vår personlig smak så bedres humøret seg og stressnivået synker. Dette igjen har fysikalske påvirkninger i form av at blodtrykket synker, man føler seg mindre trøtt og bruken av beroligende midler reduseres.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her

Hvordan kan belysning bidra til økt trygghet og trivsel?

Riktig belysning både inne og ute er viktig for å skape trygge, gode og opplevelsesrike arenaer for alle. Det gjør det offentlige rom mer tilgjengelig og legger forholdene bedre til rette for sosialt liv. Å se folks ansikter forsterker trygghetsfølelsen. Er lysnivået for høyt og lyskvaliteten dårlig, kan møtende mennesker virke truende og belysningen får motsatt effekt – vi ser dårligere. Det er viktig at vi kan lese kroppsspråk og ansiktsuttrykk for at vi skal føle trygghet og mye lys er altså ikke nødvendigvis det samme som økt trygghet og sikkerhet. Ved å fokusere på god belysning på en arbeidsplass, vil man sørge for et sunt og trivelig arbeidsmiljø for de ansatte. Dette igjen vil kunne være med på å senke sykefraværet i bedriften og bidra til økt produktivitet.

Kunnskap om menneskets behov og forutsetninger, og kunnskap om lysplanlegging, er en forutsetning for å planlegge god og riktig belysning. Økt trygghetsfølelse kan også oppnås ved et forholdsvis lavt lysnivå og riktig plassering av armaturene. Valg av belysning, farger, utforming, materialvalg og kontraster må alt ses i sammenheng med det mål for øyet at flest mulig skal kunne ferdes i det offentlige rom og føle trygghet og uten å komme til skade. Derfor er det viktig med faglig ekspertise på lys i tidlig fase i hvert prosjekt.

Belysning engasjerer, involverer og påvirker vår trivsel

Godt planlagt belysning bidrar til både økt engasjement og involverer også til økt sosialt samvær og inviterer til aktivitet. God bruk av lys vil bedre forholdene for fysisk aktivitet og samtidig bidra til å begrense bilbruken. Lyssetting av gater, gang- og sykkelveier, grøntområder, turveier, løkker, skiløyper med mer, forlenger tidsrommet for bruk og bidrar derved til bedre folkehelse. Vi må også huske på at vi i deler av Norge har netter som varer i over 20 timer, og at mange ikke ser solen på mange uker. I store deler av Nord-Norge er det realiteten om vinteren. Med riktig bruk av belysning vil det også bidra til at vi føler oss inkludert og føler stolthet til våre nærområder og bidrar til å skape identitet til et område eller en plass.

Derfor er UNESCO sin International Day of Light veldig viktig for å gi et årlig fokus på og øke forståelsen for viktigheten av lys og rollen det spiller i forskning, helse, kunst og kultur, utdanning og samfunnet forøvrig. Dagen vil bidra til at ulike deler av samfunnet kan delta i aktiviteter som fremmer nettopp dette.

Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om
Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Hvordan kan lysbransjen engasjere seg i miljø og bærekraft?

Tomas Sjögren, fagansvarlig i Lyskultur.