Årlig energibesparelse
Miljøhuset på Voss. Foto: Mesterhus:

Årlig energibesparelse tilsvarende 128 450 km elbil-kjøring

Miljøhuset på Voss

0

Årlig energibesparelse: Reduksjon i strømforbruket i miljøhuset på Voss er nok til spare inn all energien en el-bil trenger de neste ti årene.

Bygg står for hele 40 prosent av energibruken i Norge. Når Regjeringen har satt som mål å redusere energibruken i hjemmet, leverer Johs E. Øvsthus AS miljøhus som gir bedre luftkvalitet, har lavere energiforbruk og ved solcellepanel har evne til å være selvforsynt med strøm.

– Det store potensialet for redusert energibruk ligger i muligheten til variable luftmengder og årstidstilpasset ventilasjon. Det vil gi både bedre inneklima og lavere energiforbruk, og er enkle grep man kan gjøre når man bygger nytt hus, sier Sjur Hermann Rørlien, daglig leder i Mesterhus-bedriften Johs E. Øvsthus AS.

Folkehelseinstituttet påpeker at faktorer i innemiljøet kan bidra til sykdom og plager.

Nordmenn bruker så mye som 10 timer i døgnet i hjemmet på hverdager og 13 timer om helgene, utenom tiden vi sover, ifølge Prognosesenteret. Det viser at det kan være store gevinster både for energibruk og helse ved å konstruere mer effektive hus.

Årlig energibesparelse tilsvarende 128 450 km elbil-kjøring

Da ekteparet Eide ønsket nytt hus ønsket de det skreddersydd for bedre inneklima.

Miljøhuset har massiv tre i alle vegger, tak, etasjeskiller, samt innvendige klimavegger.

Materialet sørger for et bedre inneklima, da de store mengdene med massivt treverk kan oppbevare og regulere varme og fuktighet.

– Hver dag våkner vi opp og puster inn god og frisk luft, i motsetning til den ofte innestengte luften man har vendt seg til å puste inn over tid. Dette er et hus vi ønsker å bo i resten av livet, og vår hovedmotivasjon var å få et sunt hus. At vi i tillegg kan redusere strømforbruket vesentlig fra det vi er vant med kom som en bonus, sier Aud Eide.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her

Stor interesse for miljøhus

Gjennom klimaforliket har Stortinget sluttet seg til at energikravene til bygg skal nå nesten nullenerginivå i 2020. Miljøhuset på Voss slipper inn mye lys med sine mange og store vindusflater, og for å redusere energibruk og bedre inneklimaet, er oppvarmingen en kombinasjon av lavtemperatur IR-folie i gulv og ventilasjonsvinduer. Oppvarming av forbruksvann ved hjelp av avtrekksvarmepumpe sørger for et vesentlig lavere energiforbruk.

Den samlede energibesparelsen i miljøhuset ligger årlig på 12.845 kWh, hvilket tilsvarer 128 450 km kjøring med el-bil årlig. Boligbygger Rørlien forteller at de har opplevd stor interesse for miljøhusene, og at man nye boliger kan man til og med være selvforsynt med strøm ved å installere solcelleanlegg.

– Alle hus vi nå bygger er innrettet med smarte og miljøvennlige løsninger, og vi som boligbyggere har et ansvar for å lage hus som møter fremtidens behov og krav. Da skulle det bare mangle at vi også tar hensyn til inneklima og luftkvalitet, sier Rørlien.

Fakta om Miljøhus

Sesnors energisystem, som miljøhuset er basert på, bidrar til et lavere energiforbruk gjennom følgende elementer:
• Lavtemperatur IR-folie kan gi ca. 50 prosent lavere energiforbruk til oppvarming.
• Ventilasjonsvinduer gir et årlig energitilskudd tilsvarende ca. 250kWh til et bygg. Tilsvarende vindu gir et tilskudd på ca. 190kWh i øst- og vestvendt fasade, og ca. 90kWh i nordvendt fasade.
• Avtrekksvarmepumpen bruker ca. 22 prosent av energiforbruket til en tilsvarende
konvensjonell bereder. En familie på fire gir et omtrent energiforbruk til
varmtvannsproduksjon på 4.225 kWh årlig. Med vår avtrekksvarmepumpe gir det en årlig
besparelse tilsvarende ca. 3.295kWh.

Utregning Energibesparelse

• Ifølge Hafslund bruker vi 14 400 kWh/år til oppvarming. IR-folien kan gi ca. 50 prosent lavere energiforbruk til oppvarming, hvilket gir en årlig energibesparelse på 7 200 kWh.
• Avtrekksvarmepumpen i miljøhuset gir det en årlig besparelse tilsvarende ca. 3.295kWh.
• Med 13 installerte ventilasjonsvinduer jevnt fordelt på alle husets fasader, gir det et årlig
energitilskudd på 2.350 kWh.

Det gir en samlet energibesparelse på til sammen 12.845 kWh
Ifølge Norsk elbilforening bruker en gjennomsnittlig elbil 1 til 2,5 kWh per mil avhengig av faktorer som størrelse, type kjøring og temperatur.

En energibesparelse på 12.845 kWh tilsvarer en årlig energibesparelse på 128 450 km elbil-kjøring.

Ifølge SSB er gjennomsnittlig kjørelengde for personbiler er 12 289 kilometer. Den årlige
energibesparelsen på 12.845 kWh utgjør da et el-bils energibehov for 10,44 år – gitt elbilens effektivitet på 1,0 kWh per mil.

En elbil, avhengig av effektiviteten, kan dermed kjøre:
1,0 kWh per mil = 128 450 km
1,5 kWh per mil = 85 633 km
2,0 kWh per mil = 64 255 km
2,5 kWh per mil = 51 380 km

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Energi er billig, men effekt er dyrt!