DNB Eiendomsdrifts bygg i Folke Bernadottesvei 40, Bergen, Fyllingsdalen.

Mangfoldig formiddagsprogram ved ITB Brukerforum i Bergen

Frokost den 12. juni i Fyllingsdalen

0

Sentrale byggeiere, rådgivere og Integra-medlemmer inviteres til frokostseminar om digitalisering, teknologi og gjennomføringsmodeller. På møtene får du høre om byggeprosjekter, om de gode metodene for suksess men også diskusjoner om hvorfor det av og til ikke går helt som forventet.

Møtet starter med en frokost og deretter vil Intgras Arne Eggen, Grønn Byggallianses Kjell Petter Småge og John Harald Hegdal i GK Inneklima ønske velkommen og introdusere dagens program.

Og dagens program inneholder blant annet at John Harald Hegdal starte med å snakke om hva de kan, og gjerne gjør.

Universitet i Bergen er neste post og her skal det snakkes toppsystem og driftssentral som kan gi 30 % besparelse på energibruken. Dette er et mål ved Universitet i Bergen som har 100 bygninger ved utstrakt kontroll og behovsstyring. Svein-Erik Johannessen, SD-ingeniør ved universitet tar deltakerne gjennom prosjektet. Innslaget vil inkludere diskusjoner om suksesskriteriene for integrasjon av ulike delsystemer og fabrikat, litt om smarte funksjoner og om grensesnittene mot IT.

Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om
Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her

I et NS 6450 perspektiv

Neste post handler om verdien av at fullskalatest gjennomføres og at tekniske anlegg faktisk fungerer fra starten av – vinklet i et NS 6450 perspektiv. Erfaringer med bruk av fieldwire for avviksprotokoll og fullskalatest. Dette er det prosjektsjef Eivind S. Bengtson i DNB Næringseiendom som går igjennom.

Asbjørn Morland i PTS Consult skal snakke om metodikk og verktøy som benyttes for å gjennomføre tester – raskt og effektivt.

Praktisk bruk av Big Data i bygningsdrift er det aktuelle tema som prosjektutvikler automasjon Thomas Melheim vil fortelle om og demonstrere hva GK gjør med GK Cloud.

Til slutt denne formiddagen blir et fokus på nye norske standarder innenfor ITB og Grønn Eiendomsdrift og opplæringsprogram for driftere.

ITB Brukerforum Bergen 12. juni starter klokken åtte på morgen og er ferdig 11:30. Vertskap denne formiddagen er GK Inneklima, og dette skjer i Folke Bernadottes vei 40, i Fyllingsdalen.

ITB Brukerforum arrangeres av Integra og Grønn Byggallianse.

Arrangørene oppfordrer til å ta med en kollega eller samarbeidspartner.

Det opplyses samtidig om at grunnet begrenset parkeringsmulighet, oppfordres deltagere til å reise kollektivt med buss til Oasen, alternativt samkjøre flere i samme bil.

Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om
Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Byggalliansen lanserer opplæringspakke for grønn eiendomsdrift

Innfelt: Skjermdump av opplæringsplattformen. (Bakgrunnsbilde av Frankfurt.)