En fremoverlent Arild Paulsen skaper alltid engasjement.

Synliggjøring gir store besparelser og bedre bunnlinje

Fra ord til handling

0

Bergen Elektro Automasjon AS startet sin Lean-reise allerede i 2017, på prosjekt Vestlunden sammen med Byggmester Markhus. De så raskt at denne måten å jobbe på kunne gi gevinster, og startet høsten 2018 på et prosjekt for å implementere lean tankegangen i hele bedriften, også på servicearbeid.

En fornøyd Sveinung Vorland foran Lean tavlen, endelig FRA ORD TIL HANDLING med Lean.

Tidlig i 2019 engasjerte daglig leder Sveinung Vorland Lean Team Norge med kompetanseheving i form av kurs og rådgiving.

Dette ga merkbar inspirasjon og moment til å få fart i Lean-arbeidet, og vi vi satt sammen en forbedringsgruppe, sier Vorland.

– Arild Paulsen fra Lean Team Norge hjalp oss i gang og sammen laget vi en tre-måneders plan for hvilke oppgaver vi skulle starte med. Dette har gitt merkbare resultater, fortsetter Vorland.

Bergen Elektro Automasjon på åpent kurs sammen med blant annet LAB Entreprenør AS, Optimalt Bygg AS, Straume Elektriske AS, Goodtech AS og Inn AS.

Det ble tatt tak i et bredt spekter av arbeidsprosesser, så som;

  • Forbedrede arbeidsrutiner,
  • Orden og ryddighet,
  • Takten på fakturering,
  • Dokumentasjon,
  • Avslutning av ordrer og
  • Måten vi deler erfaringer på.

Vorland sier videre:

– Det er fascinerende å oppleve hvordan synliggjøring og fokus på oppgaver forbedrer prosessene våre. Vi kan allerede nå se på enkeltordrer at der vi lykkes med vår nye mal er det store besparelser og bedre bunnlinje.

En god gjeng fra BEA gjennomfører tavlemøte.

– Etter at vi har begynt med Lean og kontinuerlig forbedring har vi klart å gjennomføre montering av to ladestasjoner for el.biler hver dag, mot en som var det normale tidligere. Rekorden er faktisk montering av fire ladere pr dag. For vår del er dette bare starten og jeg gleder meg til fortsettelsen, avslutter Vorland.

Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om
Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Lean står til forventningene – mye mindre stress i prosjektet

Bas Rolf Egil Furseth hos Inn AS.