På bildet fra venstre; Therese Øvernes, prosjektleder SUS2023, Kari Gro Johanson, prosjektdirektør SUS2023, Arild Jensen, business development manager Coromatic og Espen Kristiansen, senior sales manager Coromatic. Foto: SUS2023

Coromatic skal levere nødkraft til det nye sykehuset i Stavanger

Back up til hele første byggetrinn på vel 100.000 m2

0

Det nye sykehuset i Stavanger har inngått en avtale med Coromatic AS om å levere nødkraft som sikkerhet mot strømbrudd. Avtalen er verdt ca 22 millioner kroner inkludert mva.

Coromatic skal levere inn til teknisk sentral 3 dieselaggregater som hver har kapasitet på 2 Megawatt og et 22kV koblingsanlegg for å sikre forsyning av nødkraft til sykehuset, dersom et strømbrudd skulle inntreffe.

-Nødkraft er avgjørende for trygg og sikker drift av det nye sykehuset, og kontrakten vi nå får på plass sikrer nok strøm i back up til hele første byggetrinn på vel 100.000 m2. Med denne leveransen er sykehuset sikret drift dersom en feil i det normale kraftnettet skulle inntreffe, sier Kari Gro Johanson, prosjektdirektør for SUS2023.

Sykehusprosjektet har beregnet at effektbehovet for nødkraftforsyning ligger fra 2,3 Megawatt til 3,9 Megawatt. Når byggetrinn to igangsettes vil det samlede behovet for nødkraft være opp mot 6,8 Megawatt.

-Vi leverer tre aggregater til en teknisk sentral. Videre har vi lagt til rette for at det er plass til to aggregater ekstra til neste byggetrinn. For oss er dette en viktig og spennende kontrakt som bidrar til at sykehuset sikrer stabil og kontinuerlig drift selv ved et uventet strømbortfall, sier Leif Lippestad, administrerende direktør i Coromatic.

Coromatic skal også levere et høyspentnett for nødkraft som er uavhengig av høyspentnettet for normalkraft, med tilhørende utstyr. Dette gjør det mulig å teste nødkraften uten å forstyrre den normale kraftforsyningen.

Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om
Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Styrer over 200 butikker fra hovedkontorets datarom

styrer
Illustrasjonsfoto/Coromatic