Motiv fra Arendalsuka 2018. Foto: M. Hauglid

Standard Norge stiller på Arendalsuka i august

3 dager til ende

0

Standard Norge deltar med tre arrangementer under Arendalsuka 2019 som arrangeres fra 12. til 16. august. Temaene spenner fra mangfoldsledelse til smarte samfunn og sirkulær økonomi, og vi har fått med oss mange spennende samarbeidspartnere.

Mangfoldsledelse for innovasjon og verdiskapning

Tirsdag 13. august kl. 0830 til 0945 har Norsk Standard satt sammen et interessant program i samarbeid med Seema og Senter for likestilling ved Universitet i Agder knyttet til mangfold som ressurs for samfunnet og den enkelte virksomhet. Regjeringen integreringsstrategi 2019-2022 sier blant annet at regjeringen vil stryke mangfoldsarbeidet i virksomheter. Mangfoldsledelse kan være ett av svarene for å få til dette i praksis, og i strategien står det også at regjeringen vil bidra til at den norske standarden for mangfoldsledelse gjøres kjent og tas i bruk.
Les mer om arangementet Mangfoldsledelse for innovasjon og verdiskapning på Arendalsukas nettsider

Smart samspill for smarte samfunn

Onsdag 14. august kl. 1530 til 1700 diskuterer Norsk Standard hvordan åpne standarder og innovasjon må samspille for at vi skal lykkes med å utvikle smarte samfunn. Vi spør hvordan vi kunne skape de smarte og bærekraftige byene og kommunene alle snakker om? Hvilken oppskrift skal vi følge? Mange sektorer og interessegrupper vil være med på det smarte skiftet, men snakker systemene deres sammen? Arrangementet er et samarbeidsprosjekt med Tekna, ITS Norge, BuildingSMART Norge og Integra.
Les mer om arrangementet “Smart samspill for smarte samfunn” på Arendalsukas nettsider

Hvordan sikre sirkulær bruk av ressursene før batteribølgen tar oss

Torsdag 15. august kl. 09830 til 1130 er temaet sirkulær økonomi, og Norsk Standard tar utgangspunkt i li-ion batterienes inntog i vår verden og hvordan vi kan utnytte disse slik at de blir en vesentlig bidragsyter i det grønne skiftet. Gjennom forskning og utvikling, internasjonal standardisering, sertifiseringsordninger og gode regulativer kan vi legge til rette for en sirkulær økonomi som skaper gevinster for så vel miljøet som forretningen. Arrangementet gjennomføres i samarbeid med Enters UiA (Universitetet i Agder) og Eyde klyngen.
Les mer om arrangementet “Hvordan sikre sirkulær bruk av ressursene før batteribølgen tar oss” på Arendalsukas nettsider

Kilde: Standard.no

Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om
Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Datasikkerhet for bygningsautomatisering – jobben med en standard er startet

datasikkerhet
Datasikkerhet og bygningsautomatisering: Lasse Stølen Kvalheim vil ha en bredt sammensatt gruppe for å utarbeide en standard. Foto: ITBaktuelt/PH