På bildet fra venstre: Lars Egil Borsheim, prosjektleder SUS2023, Tor Jakob Dysjaland, daglig leder Sig. Halvorsen, Frode Horpestad, leder industriavdelingen Sig. Halvorsen, Karen Mauritzen Midbøe, rådgiver anskaffelser SUS2023 og John Jakobsen, prosjektleder SUS2023.

Energianlegg for varme, isvann, forbruksvann, bereder- og sirkulasjonsanlegg

Sig Halvorsen med energi til SUS2023

0

Sig Halvorsen skal levere hovedinfrastruktur fra energisentral for kjøle- og varmedistribusjon. Kontrakten har en verdi på vel 31 millioner kroner inkludert mva.

Sig Halvorsen skal levere varme- og kjølesystemer som omfatter sentrale rørtekniske installasjoner knyttet til energiforsyningen til sykehuset, som baseres på energibrønner i fjell som energilager, supplert med kombinerte varmepumper/kjølemaskiner og kjelanlegg for bioolje og en kompleks energisentral til det nye sykehuset som kommer på Ullandhaug.

Energianlegget omfatter sentrale anlegg for forsyning av varme, isvann, forbruksvann, bereder- og sirkulasjonsanlegg. Varmeanlegget omfatter sentrale anlegg for forsyning av varmt vann for oppvarming samt distribusjonsnett frem til tekniske rom i byggene. Isvannsanlegget omfatter sentrale anlegg for forsyning av isvann samt distribusjonsnett frem til tekniske rom i byggene.

-For oss betyr dette at vår industriavdeling får en langsiktig avtale over en periode på 2 år. Vi benytter rillesystem for sammenføyning av rørinstallasjonen i kombinasjon med sveisearbeider. Vi skal også tilpasse opphengssystemer i kulverter slik at også andre entreprenører kan benytte samme føringsveier, sier Frode Horpestad leder for Industriavdelingen i Sig Halvorsen – Bryne.

-Energi, varmt og kaldt vann er viktig på et sykehus, og ikke minst at anlegg for varme og kjøl fungerer. Det er fint at Sig Halvorsen som et lokalt selskap skal levere til SUS2023, sier Kari Gro Johanson, prosjektdirektør for SUS2023.

Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om
Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Tildelt kontrakten for luftanlegg for halvparten av bygningsmassen

Fra venstre, Harald Damhagen, regiondirektør GK Inneklima, Kari Gro Johanson, prosjektdirektør SUS2023, og Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør Stavanger universitetssjukehus, Bjarne Moldenes, prosjektsjef GK Inneklima og Geir Bruun, distriktssjef GK Inneklima.