Jon Helsingeng, leder Eaton i Norge.

Fornybar energi krever fleksibilitet i strømnettet

Ny rapport ber europeiske myndigheter se til Norge

0

En ny europeisk rapport peker på hvordan myndigheter i Europa kan sikre en god overgang til fornybare energikilder. Norge trekkes frem som et prakteksempel.

Rapporten «Developing flexibility: The new cornerstone of the grid» er utarbeidet av Bloomberg New Energy Finance, på vegne av den britiske bransjeorganisasjonen REA (Renewable Energy Association) og strømstyringsselskapet Eaton.

– Skal Europa lykkes med overgangen til fornybare energikilder må det legges til rette for et fleksibilitetsmarked for strøm, innleder Jon Helsingeng, som leder Eaton i Norge.

Rapporten påpeker at fleksibilitet er en forutsetning for å lykkes med å innføre mer fornybar energi. Blant annet fordi produksjonen av fornybar energi er svært sesongavhengig.

– Solceller produserer for eksempel mest energi på sommeren, når energibehovet er lavest. Da er det sentralt å kunne lagre denne energien til vi faktisk trenger den. En løsning på dette er å ta i bruk batterier som lagrer fornybar energi, forklarer Helsingeng.

– Hvis en nordmann produserer solenergi på taket kan strømmen selges til strømselskapet og brukes av naboen. Dette er ikke tilfelle i de fleste europeiske land. Europa må se til Norge og være med på å skape en slags delingsøkonomi for strøm, sier han.

Batterier skaper fleksibilitet

Rapporten trekker frem at flere land burde ta i bruk dynamisk prising av strøm, slik vi har mulighet til i Norge gjennom AMS-strømmåleren. Det er forventet at dynamisk prising vil forsterkes i Norge i 2020, ved innføring av effektbaserte tariffer. Dette innebærer at det blir dyrt å bruke mye strøm på de tidene av døgnet når behovet er størst.

– Ettersom forbruksmønsteret på strøm er nokså likt blant mange nordmenn, oppstår det strømtopper. Dette skjer når vi kommer hjem fra jobb, lader elbilen, setter på vaskemaskinen og lager middag. Vi har et stabilt strømnett i Norge, men fordi samfunnet elektrifiseres i rekordfart, trenger vi å legge til rette for å styre strømforbruket på en mer intelligent måte, forklarer Helsingeng.

Han mener at europeiske land har mye å lære av Norge, blant annet ved å la batterier være en del av løsningen på strømtopp-problematikken.

– Vi mangler ikke strøm i Norge, men vi må jevne ut forbruket over tid. Å mellomlagre strøm i batterier vil være økonomisk gunstig for forbrukere og virksomheter når de effektbaserte tariffene innføres. I andre land, der strøm er et knapphetsgode, vil fordelene med å ta i bruk batterier være enda større, sier han.

Den europeiske rapporten ble lagt frem på fredag, på et pressearrangement på Bislett stadion. Her fikk europeiske journalister presentert noen av Norges beste eksempler på overgang til fornybar energi. Bislett stadion og Oslo kommune, er et av eksemplene.

– På Bislett Stadion er det solcellepaneler på taket. Strømmen som produseres lagres i gjenbrukte elbil-batterier. Det gjør at man kan hente strøm fra batteriene under energi-krevende arrangementer. På den måten reduseres både strømtopper, energikostnader og belastning på strømnettet. Alternativet ville være å bygge ut det lokale ledningsnettet, noe som er svært kostbart, forklarer Helsingeng.

Fleksible elbil-ladere

Rapporten viser også at elbiler og ladere som kan styre og sende strøm tilbake på strømnettet, kan være en viktig ressurs for å skape fleksibilitet. Dette mener Helsingeng er svært interessant med tanke på antallet elbiler i Norge.

– Elbil-ladestasjoner som kan sende strøm tilbake på strømnettet kan være et viktig virkemiddel for å skape en «buffer» og sikre fleksibilitet. Det er derfor sørgelig at det nye EU-regelverket fokuserer på antall ladestasjoner, fremfor at ladestasjonene er smarte og evner å styre energien på en hensiktsmessig måte, sier Helsingeng.

I dag mangler de fleste ladestasjoner i Norge, Tyskland og Storbritannia muligheten for fleksibel styring. Dette behovet vil øke når stadig mer av energibruken skal dekkes av fornybare energikilder.

– Elbilene må være en del av løsningen, og ikke anses som et strømkrevende problem, avslutter, sier Helsingeng.

Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om
Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Sparer en arbeidsdag med trådløs lys- og varmestyring

Kristian Smedsrud (t.v) er daglig leder i Årnes Elektro. Tor Håkon Hansen (t.h.) er elektrikeren som har utført arbeidet i de to identiske boligene.