Ola Håvard foran prosjekttavlen.

6 om Lean hos entreprenøren Kjeldaas i Sande

Hva har Lean betydd for deg?

0

Entreprenørbedriften Kjeldaas AS føler at de har fått Leans tankesett under huden i løpet av kort tid. Dette betyr involvering av alle sine 102 ansatte og selskapet har fått til en synlig gevinstrealisering. Lean har derfor vært en av nøkkelfaktorene for at bedriften vokser i markedet mot statlige, kommunale og private kunder. – Dette gir raske resultater, sier adm. leder Eli Tandberg.

Lean Team fra venstre: Ola Håvard Hoen, Marianne Kjenås, Eli Tandberg (Lean Leder), Inger Lund, Stig Roar Holmquist og Magne Stordal.

Marianne Kjenås, HMSK-leder

-LEAN har så langt gitt meg verktøy til å lage bedre flyt, orden og struktur i egen arbeidshverdag. Jeg har mye bedre kontroll enn tidligere, noe som igjen fører til bedre og gladere dager på jobb, samt senkede skuldre selv i stressende og hektiske perioder.

-Det har også satt i gang noen tankeprosesser, system og orden rundt meg, betyr system og orden i eget hode. Jeg opplever at jeg glemmer mindre, leverer bedre, riktigere og til rett tid – og det føles godt! Alt i alt, vinn-vinn!

Eli Tandberg, administrasjonsleder og Lean-leder

-Jeg synes det er utrolig morsomt å se effekten vi oppnår ved leanarbeidet. Når medarbeidere melder tilbake om bedre fly i hverdagen, bedre planlegging, mer forutsigbarhet så blir jeg ordentlig glad

Også er det gøy å jobbe med endringsarbeid blant gode medarbeidere.

Eli har vært en sentral drivkraft i gjennomføringen, og snakker varmt om samarbeidet med Lean Team Norge AS.

«6 om dagen» er åpningsbilde på alle PC’ene

-Samarbeidet med Lean Team Norge har vært helt avgjørende for at vi har kommet så godt i gang på såpass kort tid. Det ga oss en knallstart med å ha fire dagers ledersamling i regi av dem. Gjennom disse dagene fikk vi innføring i både ledelsesfilosofi og ikke minst konkrete verktøy for å komme i gang med arbeidet.

Lean Team Norge hjalp oss også med å utarbeide en akkurat passe ambisiøs 3 månedersplan som gjorde at vi bare måtte kaste oss ut i det!

-Vi er veldig fornøyde med samarbeidet med Lean Team Norge og anbefaler andre å bruke samme modell for å få en god start med raske resultater.

Inger Lund, prosjektstøtte

-For min egen del synes jeg Lean har vært nyttig, det er mye sunn fornuft i tanken bak Lean, men dette er ting man kanskje ikke tenker over i hverdagen. Lean har hjulpet meg til å være bevisst på dette.

-Og da spesielt planlegging, gjøre det nå, og aldri tomhendt. Dette er de områdene jeg har tenkt mange ganger at dette må jeg bli bedre på, nå er jeg bevisst på dette, og forbedringen er i gang.

Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om
Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her

Stig Roar Holmquist, anleggsleder

-Min opplevelse av LEAN så langt er ikke noe annet enn super-positivt.

-Tavlemøter skaper engasjement hos alle og enhver, selv de som i starten var negative til LEAN. Jeg har gått i fra 10 telefoner i timen i snitt til 10 telefoner i løpet av arbeidsdagen, mye av dette skyldes tavlemøtene vi holder hver morgen i brakka. Her får alle en forståelse av hva vi driver med og de har muligheten til å bidra med løsninger og forslag til ting vi kan gjøre annerledes.

-Stilletid er et annet verktøy jeg har tatt i bruk, dette innebærer at jeg har fast tid mellom 09.00 – 10.00 og 15.00 – 16.00 hvor jeg sitter inne på pc’en og konsentrerer meg om timegodkjenning, fakturagodkjenning og gjennomgang av tegninger. Da blir det ikke svart på telefoner eller meldinger, sier han.

-Stilletiden vet de som jobber ute om så de vet godt at det ikke er noe vits i å ringe da.

-6 om dagen er også en fin ting vi har innført, det hjelper alle til å være litt ekstra skjerpet ute på anlegget, selv om folk spøker mye med «alt» det rare vi innfører om dagen så merker jeg at det begynner å komme under huden til de ute.

-Jeg gleder meg til fortsettelsen.

Eli Tandberg, Tor Olav Johansen (formann) og Bjørnar Dahl (bas) foran anleggstavlen til prosjektet «Bergbakken». Bjørnar Dahl: -Mye mer oversikt og mindre spørsmål ved bruk av tavle.

Magne Stordal, formann

-Før: Utstyr og verktøy hadde tilfeldig plassering og ting fløt rundt. Arbeidsoperasjon ble løst «på sparket» og bar preg av å «finne opp kruttet» hver gang.

-Nå: Utstyr har begynt å få faste plasser, og disse plassene merkes opp med dymo-tape. Gutta er med på å forme rutiner på alt fra småting til større operasjoner. Slike ideer og delegering kommer frem allerede på tavlemøte om morgenen. En frase som gjentas ofte er «aldri tomhendt», og gutta er flinke til å korrigere hverandre med «gøyale bemerkninger til hverandre, forteller Magne Stordal.

T-avlemøtene bidrar til mindre spørsmål inn til formann når arbeidsoperasjonen er i gang.

-Fast plassering av utstyr synligjør behov for etterfylling av forbruksmateriell.

-Enkel tilgang til utstyr som brukes ofte. Ting til sjeldent bruk plasseres lengre bak, eventuelt fjernes.

Ola Håvard Hoen, prosjektleder

-LEAN-arbeidet i Kjeldaas AS har vært en øyeåpner når det gjelder viktigheten av medvirkning og gi alle ansatte mulighet til å påvirke og planlegge egen arbeidshverdag, avslutter Ola Håvard Hoen runden med Kjeldaas i Vestfold.

Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om
Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Lean står til forventningene – mye mindre stress i prosjektet

Bas Rolf Egil Furseth hos Inn AS.