Vigdis Sværen, ny daglig leder i Integra fra 1. april 2017. - Et langsiktig arbeid er å løfte oppmerksomhet om Integra, gjøre oss selv og bransjen mer synlig, sier hun.

– Spesielt automasjonsleverandørene må tidlig inn i prosjektene

Integra ble hørt

0

Prosjektet Oslo Storbylegevakt har valgt samspillsmodell som entrepriseform. Prosjektdirektør Tor I Hoel fra ÅF Advansia har stor tro på at det vil gi bedre kvalitet på sluttresultatet og lavere konfliktnivå i prosjektet.

Han presenterte bakgrunnen for entreprisevalget for ITB Brukerforum i Oslo nylig.

Ble utfordret

I forespørselen ble entreprenørene utfordret på oppdragsforståelse, gjennomføringsevne og riktige kompetanse i prosjektteamet fremfor pris. Og hele prosjektteamet deltar i samspillsfasen.

– Prosjektet er et eksempel til etterfølgelse, og vi vil gjerne høre mer om erfaringene når prosjektet er sluttført, sier Vigdis Sværen, daglig leder i Integra, i en artikkel på foreningens hjemmeside.

Integra har lenge jobbet for at de tekniske fagene, og spesielt automasjonsleverandørene må tidlig inn i prosjektene.

Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om
Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her

Tidlig inn i planleggingsfasen

De tekniske fagene utgjør over 50 % av kontraktsvolumet i nye bygninger, og automasjons-leverandørene skal sy det hele sammen og få bygget til å virke.

De må tidlig inn i planleggingsfasen, før de viktige valgene gjøres og løsningene bestemmes. Det vil redusere antall feil og bidra til at bedre løsninger blir valgt.

Til syvende og sist vil kunden få overlevert et bygg som virker når de flytter inn.

Les mer om prosjektet på ÅF Advensia.

Storbylegevakten

Oslo Storbylegevakt: Illustrasjon: Nordic – office of Architecture

Storbylegevakten skal være et akutt døgnåpent helse- og sosialtilbud for alle som oppholder seg i Oslo, skriver Cowi på sine hjemmesider. Dette innebærer akutte legetjenester innen somatikk, psykiatri, rus, sosiale kriser og skader, samt ambulante legevakttjenester. I tillegg kommer utvalgte spesialisthelsetjenester.

Storbylegevakten skal bygges på området til Aker sykehus. Bygningsmassen får et bruttoareal på rundt 21.000 m² med tillegg på ca 5.000 m² for garasje og får ferdigstillelsesdato i 2023.

Omsorgsbygg og Oslo kommune har en tydelig miljøprofil, og målet er å bygge Storbylegevakten på en måte som gir lavest mulig energibruk i hele levetiden til bygget. Det har derfor ambisjon om å BREEAM-sertifiseres til «Excellent», samt vurderes bygget som plusshus.

Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om
Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

ITB Brukerforum i gang igjen med vårens møter