selvforsynt
– Solcellespesialisten vant kontrakten på leveranse av solcellepaneler på Powerhouse Brattøra fordi de hadde det beste tilbudet hva pris og teknisk kvalitet angikk, sier sjefsrådgiver i Skanska Svein Nassvik.

Selvforsynt med energi fra solceller på fasade og tak

Powerhouse Brattøra

0

Powerhouse Brattøra i Trondheim er klassifisert som BREEAM Outstanding. – En viktig forutsetning for klassifiseringen er bruk av solceller på tak og fasade og miljøvennlige materialer innendørs, sier sjefsrådgiver i Skanska Svein Nassvik. – Vi er nå selvforsynt med energi fra solcellene levert av Solcellespesialisten.

Definisjonen på et Powerhouse er at det skal produsere like mye energi som å bygge, drifte og rive bygget i løpet av levetiden på 60 år.

– Så langt har vi klart å oppnå alle poeng for å bli klassifisert som BREEAM Outstanding. Kombinasjonen av matrialvalg, energiløsninger med solceller og varme/kjøleløsning med bruk av sjøvann, innemiljø og dagslys, var avgjørende for å oppnå klassifiseringen, sier Nassvik.

Han kan fortelle at Powerhouse Brattøra har blitt et miljøfyrtårn som vekker nasjonal og internasjonal oppmerksomhet.

– Vi har vært med på å utvikle bygget

Godt fornøyd med solcelleanlegget: Sjefsrådgiver i Skanska Svein Nassvik.

Skanska har vært hovedentreprenør for Powerhouse Brattøra. De har sammen med Entra og arkitekten Snøhetta vært med på å utvikle konseptet gjennom Powerhouse alliansen. Bygget er blitt til i nært samarbeid med alle fag.

– I utgangspunktet ble bygget formet som en kule, men i løpet av designfasen ble det endret til en flate på skrående 30 grader mot syd. I midten av taket ble det tegnet inn et hull for å oppnå best mulig dagslyseffekt. I den første ideskissen var bygget brattere og høyere. Bygningsmyndighetene godkjente ikke skissen slik at høyden ble redusert og takvinkelen ble 19 grader.  I prosjektet var solproduksjon hovedenergikilden, sier Nassvik, som kan fortelle at bygget har kun ventilasjonssystem til oppvarming og kjøling.

Kongstanken til et Powerhouse er å bruke solceller som energikilde. Definisjonen på et Powerhouse er at det skal produseres like mye energi som man bruker til å bygge, drifte og på sikt å rive det etter en driftsperiode på 60 år. Energiforbruket til å bygge, drifte og ivareta bygningsmassen, skal være mindre enn produksjonen av solenergi.

Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om
Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her

Solcellespesialisten har innfridd våre forventninger

I 2017 gikk Skanska ut med et forespørsel på solcellepaneler til fire solcelleleverandører. Solcellespesialisten vant kontrakten fordi de hadde det beste tilbudet hva pris og teknisk kvalitet angikk. På spørsmål om hvordan Solcellespesialisten har taklet utfordringene med å montere solcellepaneler på tak og fasade, svarer Nassvik:

– Arbeidet ble utført effektivt og profesjonelt. Montasje av solcellepaneler på fasade startet sensommeren 2018 og på tak november samme år. Samarbeidet med prosjektansvarlig Helene Tømmerbakke hos leverandøren var avgjørende for måloppnåelsen. Løsningen vi valgte, spesielt på innfesting av paneler på fasade, skjedde i nært samarbeid med Solcellespesialisten, brannrådgiver, brannvesen, egne bygningsmedarbeidere og arkitekt.

– Solcellespesialisten kom med konkrete forslag til å løse utfordringene underveis i prosjektet. Sammen har vi brukt mye tid på å fremskaffe de sikreste solcellepaneler og festeanordninger som er å oppdrive. Brannvesenet stilte bl.a. store krav til tilgjengelighet, tilkomst og fjerning av solcellepaneler i tilfelle brann. Dette har vi løst vi på en tverrfaglig god måte. På Inter Solar (messe) fant Solcellespesialisten frem til montasjesystemet som ble benyttet.

– Vårt mest avanserte solcelleanlegg

– På tak er det installert 1157 solcellepaneler og 1000 kvm med solceller på fasade. Vi har levert de beste spesialpatenterte solcellepanelene fra Sun Power, som er å oppdrive i markedet og moderne monteringsbraketter, sier prosjektleder Helene Tømmerbakke hos Solcellespesialisten.

– Solcellepanelene til fasaden er produsert etter mål og bygningsdimensjoner i henhold til arkitekten Snøhetta med riktig farge og finish, sier hun.

Selvforsynt – Produserer mer solenergi enn eget forbruk

– Solcellepanelene produserer årlig 458 000 kWh energi. På en god dag er produksjonen på over 400 kWh.

– Powerhouse Brattøra produserer mer solenergi enn huset bruker og mer enn dagens plusskundeordning. I henhold til dagens regelverk skal all overskuddsenergi leveres ut på nett. Vi søkte Enova om midler til en konseptutredning for Brattøra området til etablering av et mikronett der målet er å levere overskuddsenergi til to nabobygg og en elektrisk buss med egen ladestasjon.

– Vi har nå fått storskala demomidler fra Enova og i samarbeid med prosjektet Smart City Exchange i Trondheim kommune, skal det etableres etn smart pluss energigrid på Brattøra.  Når prosjektet blir en realitet, kan vi eksportere energi fra solceller til nabobygg i Brattøra som vil få positiv effekt på energiutnyttelsen. Den grønne strømmen vi produserer fra solceller, skal vi da bruke til andre grønne energitiltak i nærområdet, understreker Nassvik.

Hever det estetiske utseendet

– Vi har fått et Powerhouse som vekker nasjonal og internasjonal interesse. Bygget har flere spennende grønne løsninger. Fasaden er krummet og gir bygget en arkitektonisk spennende utforming. Innvendig har vi tatt i bruk den trådløse kommunikasjonsteknologien Wi-Fi med et fellesanlegg for hele bygget, som er tilgjengelig for alle medarbeidere. Adgangskontroll er integrert mot SD-anlegg med ansiktsgjenkjenning.

– Lysstyring skjer via datapunkter og som forsyner lyset med Power over Ethernet. Sist men ikke minst får Powerhose Brattøra en rekke smarte Internet of Things (IoT) løsninger i tiden fremover, som vil gjøre bygget enda smartere, sier Nassvik til slutt.

Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om
Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Signalbygg for grønn teknologi og bærekraft

signalbygg
Med fargerik solavskjerming inkorporert i fasaden skiller Lyngården seg ut fra omgivelsene på Moholt. Foto: Inbovi AS, Daniel Seljebø.