Direktør for region Oslofjord, Erland Sveum (t.h) og assisterende direktør for Digital og Teknisk ledelse i HRP Asle Kosbergløkk i HRP.

Bygger opp digital og teknisk ledelse

HRP skal være delprosjektleder ved nye Drammen sykehus

0

HRP skal være med å bygge nye Drammen sykehus. Selskapet skal ha delprosjektleder for bygg og for delprosjektleder for EL-kraft.

-Vi er glad for at Helse Sør-Øst ser den kompetansen vi har bygget opp de siste årene. På bygg har vi lenge vært sterke, men de to siste årene har vi hatt et klart mål om å bygge opp et solid miljø for digital og teknisk ledelse, sier direktør for region Oslofjord, Erland Sveum.

Bare på to år har det tekniske miljøet i HRP vokst fra tre til tretti medarbeidere med høy kompetanse.

-Erfaring over tid viser hvor viktig det er å komme inn med teknisk ledelse så tidlig som mulig i et prosjekt. Derfor har vi vært temmelig målrettet når vi har etablert det et av de mest kompetente miljøene for tekniske prosjekt- og byggeledelse i Norge, sier assisterende direktør for Digital og Teknisk ledelse i HRP Asle Kosbergløkk.

Helse Sør-Øst har planlagt å bygge 111 400 kvadratmeter med sykehus på den nye sykehustomta på Brakerøya. Rivearbeider og klargjøring av tomta begynte tidlig i mai, og selve byggingen av sykehuset starter i løpet av høsten 2019.

Sykehuset skal bygges i perioden fram til 2024, med testing og fortløpende innflytting i 2024-2025. Det nye sykehuset skal ha integrerte lokaler for somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Det skal også etableres stråleterapi ved sykehuset. Prislappen for det nye sykehuset blir på like under 10 milliarder kroner. (2017-kroner)

Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om
Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Coromatic skal levere nødkraft til det nye sykehuset i Stavanger

F.v. Therese Øvernes, prosjektleder SUS2023, Kari Gro Johanson, prosjektdirektør SUS2023, Arild Jensen, business development manager Coromatic og Espen Kristiansen, senior sales manager Coromatic. Foto kred: Stavanger sykehus