Hanne Grete Mosand, Head of Training hos Standard Online AS.

– Vi fortsetter med våre populære kurs gjennom hele høsten

NS 3935 ITB og samspillkontrakter

0

Tid for kunnskapsoppdatering utover høsten? Standard Online kjører to kurs som er høyaktuelle for alle som jobber innen bygningsautomasjon, samspill og effektivisering, planlegging og gjennomføring. Her er det mye å hente for både privat og kommunal sektor.

Det ene kurset er NS 3935 Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner(ITB) – Prosjektering, utførelse og idriftsettelse, og det andre er kurs i samspillentreprise.

– Standard Online har hatt en veldig god respons og påmelding til disse kursene og vi har i løpet av de siste 20 månedene gjennomført 22 kurs i NS 6450 – Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner, sier Hanne Grete Mosand, Head of Training hos Standard Online AS.

Hun forteller at i vår satte de opp et kurs i NS 3935 – Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB). Også her var responsen overveldende. I løpet av få dager var kurset fulltegnet.

-Det har resultert i at vi har satt opp flere tilsvarende kurs til høsten, bekrefter hun.

– Vi har fått veldig positive tilbakemeldinger fra deltakere hvor de bekrefter at dette er et kurs de har stort behov for, understreker Mosand.

– Begge disse kursene, både Samspillkontrakter og NS 3935 kjørte vi for første gang våren 2019. Resultatet av fulle kurs og stor etterspørsel i markedet gjør at vi setter opp flere slike kurs, sier hun.

Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om
Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her

Kurs flere steder i landet

Kurs i NS 3935 Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner(ITB) – Prosjektering, utførelse og idriftsettelse går både på Lysaker på grensa mellom Bærum og Oslo og i Bergen.

Kurset beskrives slik: Gode og funksjonelle bygninger forutsetter helhetlige tekniske løsninger, fremdrift i prosjektperioden og effektiv drift av den ferdige bygningen.  Ved å benytte NS 3935 vil endringer, avvik og risiko for kostnadsoverskridelser reduseres betraktelig.

Kurset gir deg innsikt i verktøyene for hvordan oppnå resultater som «Riktig med en gang» i byggeprosjekter.  Du får kunnskap om hensikten med standarden, partenes plikter og hvilke krav som stilles til testing, dokumentasjon og driftsprosedyrer.  Etter kurset vil du ha kunnskap om hvordan arbeidsprosessene som beskrives i standardene skal benyttes i egen virksomhet og egne prosjekter. Dette holdes 27. august på Lysaker  og  16. oktober i Bergen.

Kurs i samspillentreprise kjørs fire steder

Slik beskrives kurset: Samspill er fortsatt en relativt ny entreprise-/samarbeidsform. Det finnes ingen Norsk Standard som regulerer samspill, så NS 8407 brukes ofte som et utgangspunkt.

Partene må imidlertid i stor grad selv utarbeide bestemmelsene som skal regulere hvordan samspillet skal utøves, og hvordan rettigheter, plikter, vederlag og ansvar skal fordeles. Uklare kontrakter skaper ofte uenighet. En del samspillprosjekter preges også av at partene ikke har tilstrekkelig felles forståelse for hva samspillet skal bestå i og hvordan ansvar skal fordeles.

Dette kurset gir deg en forståelse av hva en samspillskontrakt er, hva man kan oppnå ved å bruke denne kontraktsformen, og hva som skal til for å lykkes. Disse holdes på 27. august på Lysaker,  24. september i Bergen, 1. oktober i Tromsø og  8. oktober i Kristiansand.

Her er også en oversikt over alle kurs hos Standard Online.

Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om
Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Kurs i NS 3935 – Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB)

Illustrasjonsfoto: Pixabay