Fra venstre: Bjørn Blomvik, prosjektleder KF01 Tele og IT, Helse Bergen HF, Kristian Brandseth, prosjektleder for prosjektet BUS2, Helse Bergen HF, Dag Otterstad, VP Digital Energy, Schneider Electric, Øystein Nilsen, prosjektleder komplett leveranse K501, Schneider Electric. Foto: Helse Bergen

Schneider Electric leverer teknologi til morgendagens barne- og ungdomssykehus

Helse Bergen klar for fremtiden

0

Schneider Electric er valgt ut til å levere en moderne og fremtidsrettet løsning til Helse Bergen i forbindelse med byggetrinn 2 av Barne- og Ungdomssykehuset. Det innebærer en komplett EcoStruxure-løsning – for å sørge for et smart og digitalt sykehus med fokus på pasientvelvære, energi- og driftseffektivitet.

Løsningen som leveres av Schneider Electric skal gjøre hverdagen til både ansatte og pasienter enklere, tryggere og mer effektiv. I dette prosjektet skal Schneider Electric levere det nyeste innen teknologi og digitale løsninger for teknisk drift og vedlikehold, automatisering og sikkerhet.

– Vi er ydmyke og stolte av å bli valgt av Helse Bergen til dette nyskapende prosjektet. Helse Bergen HF har valgt Schneider Electric ikke bare på grunnlag av pris, men også på grunn av løsninger og teknologi som er i samsvar med oppdragsgivers visjoner og ambisjoner for et moderne og fremtidsrettet sykehus. Schneider Electric ønsker i dette prosjektet, sammen med byggherre og andre dyktige entreprenører, å levere et godt prosjekt basert på de mest innovative og fremtidsrettede teknologiene, sier Nariman Fakhraee, Country Sales Director i Schneider Electric Norge.

Fremtidsrettet fokus

Arealet til det nye sykehuset vil være ca. 79 000 kvadratmeter når alt står ferdig, fordelt på 29 000 kvm. i trinn én (BUS1) og omlag 50 000 kvm. i trinn to (BUS2). All software og hardware skal være av det absolutt nyeste som er tilgjengelig i 2023 når trinn 2 av BUS står ferdig. Dette er  viktig for at nybygget skal å være moderne og fremtidsrettet, når bygget står klart.

– Vi i Schneider Electric gleder oss til å jobbe i et prosjektmiljø der det er stort fokus på effektivitet, «å gjøre riktig med en gang» og prosjektgjennomføring basert på BIM, LEAN og systematisk ferdigstillelse. Vi har stor tro på denne modellen og er trygge på at resultatet vil bli et flott sykehus og arbeidsplass for både pasienter og ansatte, sier Fakhraee.

Helse Bergen har prioritert å bygge et fremtidsrettet, miljøvennlig og driftseffektivt bygg, og forventer at Schneider Electric med sin EcoStruxure-løsning skal være med på å levere et moderne og smart sykehus.

– Helse Bergen er svært tilfreds med å få Schneider Electric med på laget. De leverte et godt tilbud og var best på alle evalueringskriterier, sier Kristian Brandseth, overingeniør i Helse Bergen.

Schneider Electric har en lang kunderelasjon med Helse Bergen og Haukeland Sykehus, og har levert byggautomasjon til alle deres bygg i Haukeland.

Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om
Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her

Lavere energikostnader og bedre sikkerhet

– Vi ser med spenning frem til å jobbe med innovative løsninger der vi skal utvikle løsninger med integrasjon av BIM og alarm- og signalanlegg. Vi går en spennende tid i møte og ser fram til samarbeidet, sier Brandseth.

Ved siden av komplett EcoStruxure-løsning og topp moderne teknologi ved leveringsdato, står også Schneider Electric for design og prosjektering. Dette skal blant annet gi Helse Bergen lavere energikostnader, høyere pasienttilfredshet -, høyere integrasjonsnivå med andre tekniske anlegg i bygget, og høy komfort og sikkerhet for pasienter og personell.

Schneider Electrics leveranse i forbindelse med BUS2 K501 består av: SD og automatikkanlegg, pasientsignalanlegg, brannalarmanlegg, adgangskontroll, ITV, Integrasjon av andre tekniske anlegg , samt integrasjon av SD og automatikk med tilkoblede systemer i prosjektets digitale tvilling og BIM modell.

Byggetrinn én sto ferdig høsten 2016. Byggetrinn to, og dermed hele barne- og ungdomssykehuset, skal etter planen stå ferdig ved årsskiftet 2011/2023.

Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om
Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Med fokus på kompetanseheving i Schneider Electric

Karoline Nystrøm, nyansatt administrerende direktør i Schneider Electric. Foto: Ole Peter Galaasen