Livlig i Arendal i dagene 12. til 17. august med Arendalsuka. Foto: Arendalsuka

Bygg- og eiendomsbransjen viser seg frem til både vanns og lands

Arendalsuka

0

Store organisasjoner i bygg- og eiendomsbransjen er på plass under Arendalsuka. Til sammen et bredt utvalg av temaer som er høyaktuelle og diskuteres i hele bransjen. Det inviteres til å møtes i biffhus, næringslokaler og på gyngende grunn med en kjøl under beina. Her er oversikten.

Nelfo og Integra

Nelfo er også i år aktiv på Arendalsuka med tre arrangementer i Næringslivets Hus (Mør Biffhus) innerst i Pollen 13. – 15. august. Integra arrangerer seminaret “Smart samspill for smarte samfunn” 14. august.

Temaer som Nelfo og Integra tar opp er: Norge skal elektrifiseres – må landet dekkes av vindmøller for å lage all strømmen som kreves? Vi tar for oss mulighetsrom og barrierer knyttet til elektrifisering i Norge.

Utslippsfrie byggeplasser – klimaløsning der kommunene sitter på nøkkelen,

Vi spør politikerne hva de kan gjøre for å legge til rette for at utslippsfrie byggeplasser kan bli standarden i kommunene – hva må gjøres sentralt fra Storting og regjering?

Smart samspill for smarte samfunn. Hvordan skal vi skape de smarte og bærekraftige byene og kommunene alle snakker om? Over hele landet bygges det smarte bygninger og smarte mobilitetsløsninger rulles ut. Men hvor smart blir samfunnet om de såkalte «smarte» løsningene ikke spiller på lag?

Hvordan bygger vi gode kommunale boliger for alle? Hvordan bygger eller oppgraderer vi gode kommunale boliger med gode planløsninger og bruk av riktige materialvalg? Hvordan utformes boliger som er tilrettelagt for personer med spesielle behov og utfordringer?

Se hele programmet, tider og steder her.

Standard Norge

Hvordan kan standarder bidra til bærekraftige og smarte samfunn? Heter overskriften til Standard Norges deltakelse på Arendalsuka.

Standard Norge framhever FNs bærekraftsmål under Arendalsuka 2019 og ønsker å diskutere hvordan standarder kan bidra. Temaer til debatt er blant annet smarte byer, sirkulær økonomi og mangfold i samfunns- og arbeidslivet.

Standard Norge inviterer til tre større arrangementer gjennom uka.

Mangfoldsledelse for innovasjon og verdiskapning, Smart samspill for smarte samfunn og Hvordan sikre sirkulær bruk av ressursene før batteribølgen tar oss?

I samarbeid med Seema og Senter for likestilling ved Universitet i Agder er det satt sammen et spennende program knyttet til mangfold som ressurs for samfunnet og den enkelte virksomhet.

Det kal diskuteres hvordan åpne standarder og innovasjon må samspille for at vi skal lykkes med å utvikle smarte samfunn. Mange sektorer og interessegrupper vil være med på det smarte skiftet, men snakker systemene deres sammen? Arrangementet er et samarbeidsprosjekt med Tekna, ITS Norge, BuildingSMART Norge og Integra.

Det skal diskuteres brukte bilbatterier som et avfallsproblem eller en materialressurs. Arrangementet gjennomføres i samarbeid med Universitetet i Agder og Eyde-klyngen.

Hele programmet om du klikker på enne linken.

Bygg21

Statssekretær Thorleif Fluer Vikre, BNL-sjef Jon Sandnes og sentrale virksomhetsledere sparker i gang Bygg21signaturen på Storebrandbåten, i Pollen i Arendal.

Senere samles næringens fremste ledere på restaurant Blom om muligheter og utfordringer i bruk av beste praksis. Bli med på ide-myldringen. Ta din rolle som viktig aktør for nå målet om at 400 virksomheter slutter opp om Bygg21signaturen innen desember 2019.
Til slutt møtes deltakerne på Storebrandbåten til hyggelig samvær.

Hele Bygg21-programmer her

Norsk Eiendom, Grønn Byggallianse og Huseiernes Landsforbund

Bygg- og eiendomssektoren utfordrer klima- og miljøminister Ola Elvestuen på hvordan vi sammen skaper boliger og områder som er gode for både miljø, lommebok og livskvalitet.

Myndigheter, boligkjøpere, arkitekter og utviklere er representert, når Norsk Eiendom, Grønn Byggallianse og Huseiernes Landsforbund utforsker hvordan vi kan skape bærekraftige boliger og områder som gir gode liv.

I tillegg til ministeren, har konsernsjef i OBOS Daniel K. Siraj, fagsjef i Norske arkitekters landsforbund Camilla Moneta og Olav Birkenes fra Birk&Co (kjent for de såkalte “skilsmisseboligene”) tatt utfordringen med å svare på om vi tør, kan og vil skape bedre livskvalitet i morgendagens boligområder.

Se arrangementet i Arendalsukas program her.

Lyskultur

Lyskultur, sammen med EFO, inviterer til en uformell prat under Arendalsuka, om lys, belysning og CO2-utslipp i byene.

Det om skal diakuteres er: Kan lys redusere byenes CO2-utslipp? Er det for mye eller for lite lys i norske byer? Trenger byene å bruke så mye energi som de gjør i dag til belysning? Og hva bør egentlig lokale politikere og andre beslutningstagere vite om lys?

Dette skjer om bord i EFOs seilbåt  som ligger innerst i pollen.

Husbanken, Boligprodusentene, Difi, Nelfo og NKF

Hvordan bygge eller oppgradere gode kommunale boliger, med gode planløsninger og bruk av riktige materialer? Hvordan utforme boliger som er tilrettelagt for personer med spesielle behov og utfordringer?

Kravspesifikasjonen hjelper deg til å tenke igjennom og stille krav når det gjelder utforming av boligen, tilrettelegging for velferdsteknologi, bestille miljøriktige og holdbare materialer og løsninger, praktiske tips og råd med tanke på uførhet og demens.

Kommunene bruker mye ressurser på å lage egne kravspesifikasjoner. Leverandørene bruker mye ressurser på å sette seg inn i ulike kravspesifikasjoner når de gir tilbud. Bruk av en standardisert og gjennomarbeidet kravspesifikasjon vil derfor effektivisere både for leverandører og bestillere.

Kravspesifikasjonen kan brukes av alle som er opptatt av god bokvalitet, ikke bare kommuner.

Her finner du lenke til arrangementet på Arendalsuka.no.

BNL – Byggenæringens Landsforening

Hva skal til for at kvinner velger byggenæringen?

Med bare 8-9 prosent kvinneandel totalt sett, og kun 2 prosent på fagarbeidersiden er det åpenbart at vi trenger å tenke nytt for å få flere kvinner til å velge vår næring. Denne jobben må vi gjøre sammen.

BNL har invitert kvinner som har valgt vår næring, Fellesforbundet og politikere i samtale om hvordan vi både skal få rekruttert flere kvinner til vår næring og hva vi må gjøre for å få de som kommer til å bli.

Og her er linken til BNL-arrangementet

Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om
Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Bygger opp digital og teknisk ledelse

Direktør for region Oslofjord, Erland Sveum (t.h) og assisterende direktør for Digital og Teknisk ledelse i HRP Asle Kosbergløkk i HRP.