velferdsteknologi
Eldre og pleietrengende går glipp av gode hjelpemidler og teknologi som finnes på markedet. Foto: Pixabay

– Endelig et felles rammeverk for velferds-teknologi i kommunale omsorgsboliger

Vigdis Sværen, fagsjef næringspolitikk i Nelfo:

0

Nelfo har bidratt med innspill til hvordan kommunale boliger kan gjøres mer fleksible ved hjelp av velferdsteknolgi, slik at boligen enkelt kan tilpasses forskjellige behov hos brukerne. Dette fremholder Vigdis Sværen, fagsjef næringspolitikk i Nelfo. Og nettopp dette temaet presentere hun under Arendalsuka.

– Under Arendalsuka relanseres kravspesifikasjonen «Mal for kravspesifikasjon for kommunale boliger» som Nelfo har bidratt til, i samarbeid med Norsk kommunalteknisk forening og Husbanken, forteller Vigdis Sværen.

Hun påpeker at dagens eldre og pleietrengende går glipp av gode hjelpemidler og teknologi som finnes på markedet, og som kunne gitt dem en enklere og tryggere hverdag. Det kan være enkle hjelpemidler i hjemmet som kan varsle ved farlige situasjoner, som for eksempel en gryte som er glemt på komfyren eller at en dement person forlate boligen sin på natten.

– Nå har NKF tatt initiativ til å lage denne spesifikasjonen, som skal gi landets kommuner hjelp til å bestille de gode løsningene når de bygger nye, eller rehabiliterer kommunale boliger. Hensikten er å sikre en standard på boligene som gjør de godt egnet for beboerne, men også for kommunens hjemmetjeneste, sier hun.

Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om
Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her

Lav merkostnad ved bygging – stor verdi

– I tillegg blir det enklere og billigere å tilpasse boligene etter forskjellig behov hos brukere, for eksempel fysiske eller kognitive utfordringer.  En lav merkostnad ved bygging vil kunne gi økt komfort og trygghet hos beboeren, og sparte vedlikeholdskostnader for hjemmetjenesten og kommunene. Kravspesifikasjonen kan brukes av alle som er opptatt av god bokvalitet, ikke bare kommuner.

Velferdsteknolgi kan være smarte tekniske løsninger som kan fange opp farlige eller unormale situasjoner og sende alarm til pårørende eller hjemmetjenesten. Det kan også være løsninger som gjør beboeren bedre i stand til å klare seg selv, for eksempel ved automatisk eller fjernbetjening av lys, persienner, dører og lignende.

– Vi anbefaler alle kommuner å ta spesifikasjonen i bruk når de skal bygge eller bestille nye kommunale boliger. Det vil gi større forutsigbarhet både for bestiller og leverandørene. Ikke minst vil det gi gode og trygge boliger for kommunenes innbyggere. Kravspesifikasjonen gjøres tilgjengelig på Nelfos nettsider, sier Vigdis Sværen.

Hun anbefaler også å se spec’en på NKFs nettsider
Hele programmet for Kommunalteknisk Forening torsdag her

Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om
Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

– Spesielt automasjonsleverandørene må tidlig inn i prosjektene

-Vi er på plass for å hjelpe byggeiere med digitaliseringsbegrepet, hvilken brukernytte de får, sier daglig leder i Integra, Vigdis Sværen. Foto: ITBaktuet/PH