J.B. Ugland Eiendom signerte strakstiltakene etter debatt om bokvalitet i Arendal, der b.a miljøministeren deltok. F.v. Ola Elvestuen, Jill Akselsen (J.B. Ugland Eiendom) Thor Olaf Askjer (Norsk Eiendom) og Katharina Bramslev (Grønn Byggallianse). Bakgrunnsbilde: J.B. Ugland Eiendoms bygg i Fyrstikkalleen 1 og 3 i Oslo.

J.B. Ugland Eiendom forplikter seg til å bygge og drifte grønt

Arendalsuka

0

Under Arendalsuka J.B. Ugland Eiendom signert strakstiltakene for boligutviklere og for eiendomsselskap i Eiendomssektorens veikart mot 2050.  – Vi har som mål å være en god by- og tettstedsutvikler. Da må vi tenke langsiktig og bærekraftig, presiserer J.B. Ugland Eiendom.

– Vår visjon, «Stolthet i å utvikle», forplikter oss til et engasjement om å utvikle gode møteplasser og skape varig og bærekraftig forandring. I vår strategi har vi vært tydelige på at hensynet til miljø og bærekraft skal vektlegges i alle våre prosjekter, i alle faser, sier Jill Akselsen, administrerende direktør i J.B. Ugland Eiendom.

Ved å signere 10 strakstiltak for boligutviklere og for eiendomsselskap forplikter J.B. Ugland Eiendom seg til at det bygges og driftes grønt i hele porteføljen.

Strakstiltakene er en del av Eiendomssektorens veikart mot 2050, som er utviklet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom for å bidra til bærekraftig omstilling i bygg- og eiendomssektoren. 42 selskap har nå forpliktet seg til å gjennomføre de 10 tiltakene.

– Det er gledelig at også eiendomsselskaper utenfor Oslogryta slutter seg til veikartet. Relativt sett er det dristigere å forplikte seg til veikartet på Sørlandet enn i Oslo. Vi ønsker J.B. Ugland velkommen inn i et viktig og eksklusivt felleskap av ambisiøse eiendomsselskaper, sier daglig leder i Norsk Eiendom Thor Olaf Askjer.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her
Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om

Setter konkrete bærekraftsmål i alle nye prosjekter

J.B. Ugland Eiendom er en eiendomsutvikler med hovedsete i Grimstad, som også har egen entreprenør- og forvaltningsvirksomhet. Porteføljen er konsentrert om bolig- og næringsbygg i de største sørlandsbyene og i Oslo, og inkluderer blant annet Universitetet i Grimstad, hvor selskapet som landets første private aktør har bygget og eier et universitetsbygg.

– Vi har i løpet av våren jobbet med å konkretisere og implementere bærekraftsmålene. I alle nye prosjekt settes det nå konkrete miljø- og bærekraftsmål, og i de fleste eksisterende prosjekt jobbes det med å identifisere miljøpåvirkningen i prosjektet. Blant annet er det i boligprosjektet Havstadodden, som ligger 2 km. utenfor Arendal sentrum, gjort en rekke tiltak for å ivareta klima og oppnå god bokvalitet. Prosjektet har salgsstart 20. august, og det blir spennende å se interessen for prosjektet, sier Akselsen.

En forpliktelse med betydning for lokalsamfunnet

På Campusområdet i Grimstad forvalter J.B. Ugland Eiendom 75.000 kvm bygningsmasse, med 3.500 studenter og 1.300 arbeidsplasser. Med potensiale for bygging av boliger og flere næringsbygg på egne ubebygde tomter, vil miljøforpliktelsen ha stor betydning for lokalsamfunnet.

– Vi har som mål å være en god by- og tettstedsutvikler, og utvikle boliger der folk jobber, studerer, oppholder seg og bor. Da må vi tenke langsiktig og bærekraftig, både i de større byene og på mindre tettsteder. Strakstiltakene er et verktøy som egner seg godt også for boligutvikling og næringsbygg utenfor de største pressområdene. Og så er det ekstra gledelig å kunne bidra til at Sørlandet blir representert blant selskapene som har tilsluttet seg de 10 strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050, sier Akselsen.


Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her
Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om

Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner


Byggalliansen lanserer opplæringspakke fo grønn eiendomsdrift

Innfelt: Skjermdump av opplæringsplattformen. (Bakgrunnsbilde av Frankfurt.)