Tilleggsutdannelse sikrer også mer spennende og utfordrene jobber i fremtiden, i takt med utviklingen.

Fagskolen Telemark tilbyr nytt kurs i energidesign og bygningsfysikk

7 måneders faglig løft

0

Fagskolen Telemark tilbyr denne høsten 2019 nytt kurs i Energidesign og bygningsfysikk. Skolen legger stor vekt på at deltakerne skal kunne lære og anvende energiberegningsprogrammet SIMIEN. Ikke bare som et verktøy for å energimerke bygg. Men også for å kunne gjøre komplette og nøyaktige energianalyser av bygg. Kurset starter 24. og 25. oktober i Oslo. Deretter er det forelesninger og veiledning på nett. Det avsluttes med prosjekteksamen, selvvalgt prosjekt i Oslo mai 2020.

Ønsker du å utvide eller endre ditt arbeidsområde?

Energi- og klimautfordringene engasjerer sterkt i samfunnet. Kravene til å bygge eller rehabilitere bygg til å bli mer energi- effektive står sterkt i fokus. Dette er en utvikling som vil forsterkes i årene fremover. For å møte markedet for energieffektivisering er kompetente bransjeaktører sentralt, skriver skolen i sin introduksjon om kurset.

Kurset vil gi kompetanse innenfor fagområdene energirådgivning, Simien, bygningsfysikk og energivurdering av bygg.

Tverrfaglig kurs

Kurset er tverrfaglig. Studentene lærer både om bygningsfysikk, lysanlegg, oppvarming, vannbåren varme, varmepumper, energisentraler, ventilasjon, inneklima, økonomi samt hvilke styringsdokumenter (lover og forskrifter) som ligger til grunn.

Skolen har tilpasset kursets innhold til spesielt til elektrobransjen og VVS-bransjen. Også selgere og saksbehandlere innenfor disse bransjene.

Fagskolen skriver at kurset også passer godt for mange andre fag innen byggebransjen. Og nevner ingeniører, fagskoleingeniører, prosjektledere, byggdriftere, fagarbeidere og montører med interesse for faget.

Oppstart på Fagskolen i Oslo og Akershus på Økern torsdag 24. og fredag 25 oktober 2019, med til sammen 10 samlinger i web-klasserom med undervisning.

Energirådgiverens rolle og ansvar

Kurset er tilpasset deltakere både fra elektrobransjen, VVS- bransjen og byggebransjen.
Etter avsluttet kurs kan du jobbe som Energirådgiver, og bistå kunder i å søke Enova og ENØK-tilskudd. Kursets innhold tilfredsstiller kompetansekravene satt av NVE for energimerking av bygg inntil 1000m2.

Om Enovas støtteprogram
Les mer om energirådgivning på Enovas hjemmesider

 

Utfordrende energivurderinger for kunder

Etter avsluttet kurs kan studentene gjøre utfordrende energivurderinger for kunder, blant annet med Simien- programmet som et godt hjelpemiddel for dette. Innholdet i kurset gir kunnskaper innenfor ventilasjon, vinduer, lys, varmepumper, – både vann og luftbårne systemer. Videre vil det gi inngående kunnskap i hva som er viktig ITB-rollen.

Deltakerne vil også bli kjent med Breeam Nor, Norges ledende verktøy for miljøklassifisering av bygg.

Det blir en grunnleggende innføring i Bygningsautomatisering. Gjennom kurset vil deltakerne få tilgang til e-læringsplattformen Fronter, AdobeConnect og all annen nødvendig programvare. Skolen bruker en lukket facebook-gruppe til daglig kommunikasjon.

Studenten får relevante individuelle innleveringsoppgaver. Utdanningen avsluttes med muntlig tverrfaglig eksamen basert på prosjektoppgaven.

Kurset gir en realkompetanse tilsvarende 15 studiepoeng.

Studiet gjennomføres over ca. 7 måneder. Skolen tar forbehold om et tilstrekkelig antall påmeldte. Mer om kurset og påmelding på Fagskolen Telemark

 

Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om
Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Her designes en ny smarthusløsning for økende kundemasse

autobolig
Fra venstre: Markedssjef Erik Braatnes, daglig leder Henning Herfjord, salgskonsulent/markedsfører Jacqueline Knutsson, systemingeniør Casper Johansen og saksbehandler/prosjektleder Per Henning Johansen.