Behov for omfattende oppgradering av offentlige bygg

fersk rapport om tilstand på kommunale og fylkeskommunale bygg

0

Det vil kreves betydelige vedlikehold og oppgradering for å opprettholde normal drift og tilpasse kommunale- og fylkeskommunale bygg til nye krav, viser en ny rapport. Estimatet er på rundt 160 milliarder kroner.

Multiconsult har utarbeidet rapporten om kommunale og fylkeskommunal bygg på oppdrag av Rådgivende Ingeniørers Forening. Rapporten omfatter en bygningsmasse på ca. 33 millioner kvadratmeter. Hovedtyngden er innenfor skole, helse og administrative bygg, og de har dermed en svært samfunnskritisk funksjon.

Kommunale- og fylkeskommunale bygg har en samlet verdi på 1200 milliarder kroner. I følge rapporten må det forventes ekstraordinært vedlikehold fremover for å opprettholde hensiktsmessig drift, selv om byggene er i daglig drift. For å oppnå en fornuftig standard på disse byggene er det estimert et oppgraderingsbehov på rundt 160 milliarder kroner.

– For de offentlige byggherrene er det svært viktig nå å skaffe seg oversikt over tilstanden på byggene og få på plass vedlikeholdsplaner. Godt vedlikehold bidrar til bedre inneklima, helse og trivsel og ikke minst større verdiskaping i byggene, påpeker Ina Aspestrand i en pressemelding, avdelingsleder for eiendomsledelse i Multiconsult.

Framtidsutsikten for byggene tilsier en forverring av situasjonen som følge av mindre ressurser til vedlikehold i kombinasjon med befolkningsvekst, klimaendringer og påfølgende strengere krav.

Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her  
Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om

Effektiv arealbruk

I følge rapporten bør det fremover settes krav til effektiv og fleksibel bruk av arealene og gode energiløsninger. I tillegg bør det settes strenge miljø- og klimakrav ved nybygging.

– Mer effektiv bruk av arealer gjennom sambruk og merbruk bidrar til å begrense behovet for nybygg, noe som er økonomisk gunstig. Mindre nybygging betyr samtidig mindre belastning på miljøet, påpeker Aspestrand.

I tillegg til offentlige bygg er det også i rapportene sett nærmere på veier, vannforsyning og avløpsanlegg. Totalt avdekkes et vedlikeholds- og oppgraderingsbehov på 1450 milliarder på alle områder, og vedlikeholdsetterslepet vil øke fremover hvis dette ikke prioriteres.

Fakta om kommunale bygg

Totalt byggeareal utgjør ca. 33 millioner m2 fordelt med ca. 5 millioner m2 på fylkene og ca. 28 millioner m2 på kommunene. Hovedtyngden av bygg er innen skole, helse og administrative tjenester.

Antall bygg (stk.)

Barnehage: 2720
Grunnskoler: 2600
Videregående: 450
Helseinstitusjoner: 900
Areal (mill. kvadratmeter)

Idrettsbygg og idrettsanlegg: 7,5
Administrasjonslokaler: 5,3
Kulturbygg: 4,6

Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om
Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her


Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Driftspersonalet har en avgjørende rolle for energisparing

driftspersonalet
Avdelingsleder for Entro i Oslo, Jørgen Arentz (foran til venstre) og Patrik Hjertkvist (t.h.) har begge lang erfaring fra drift, forvaltning og utvikling av eiendom. Gjennom Entro kompetansesenter deler de sin kunnskap med driftsteknikere og tekniske forvaltere over hele landet. – Vi forventer å ha minst 100 driftsteknikere og forvaltere på kurs i Oslo, Trondheim og Bergen i løpet av året, forteller Arentz. Foto: Entro