SPENT: Samarbeidspartnerne er spent og glad for endelig å komme i gang med utviklingsarbeidet. Fra venstre Kjersti Eiken (Bergen kommune), Maria Gonzalez (Bergen kommune), Ellen Røyneberg (MazeMap AS), Roar Johannesen (GK Inneklima AS), Steinar Morland (MazeMap AS), Thomas Melheim (GK Inneklima AS), Per Arve Ekle (GK Inneklima AS) og Bjørn Ove Lid (Bergen kommune). Bilde: Margaret Stakkestad

Unik digitalisering av kommunale bygg

innovasjonspartnerskap

0

Bergen kommune har inngått partnerskap med GK Inneklima og MazeMap om å utvikle nye løsninger for å holde et nøye øye med 1,2 millioner kvadratmeter bygningsmasse.

– Denne måten å samarbeide med næringslivet på er ny og spennende, sier direktør Bjørn Ove Lid i Etat for bygg og eiendom i en pressemelding.

Vanligvis ved anskaffelser finnes produktet eller løsningen i butikkhyllene. Nye regler i anskaffelsesregelverket åpner for innovasjonspartnerskap hvor oppdragsgiver og private aktører sammen kan utvikle nye løsninger/produkter. I prosjektet «1000 bygg – 10.000 muligheter» har Etat for bygg og eiendom valgt ut GK Inneklima AS og MazeMap AS etter konkurranse med forhandlinger.

– Det overordnede målet er å få informasjon direkte fra byggene, noe som kan gi mer effektiv drift og bedre vedlikehold. Dette vil samtidig redusere årlige kostnader og øke kvaliteten på de kommunale byggene, sier Lid.

Skal utvikle løsningene sammen
Mandag 19. august var det oppstartsmøte for det nye, innovative samarbeidet. Kommunen tror på gode synergieffekter gjennom samarbeid mellom de to leverandørene.

– Nå starter det spennende arbeidet med å gå mer konkret til verks. Jeg er helt sikker på at vi kommer til å oppnå store effektiviseringsgevinster med det endelige produktet, sier forretningsutviklingssjef Steinar Morland i MazeMap.- Dette er et kjempespennende prosjekt hvor våre ingeniører virkelig har blitt utfordret på funksjonalitet og nytteverdi. Mange kan lære av Bergen kommune, både med tanke på ambisjonsnivå og konkurranseform, sier prosjektutvikler Thomas Melheim i GK Inneklima.

Store datamengder
I innovasjonspartnerskapet skal det utvikles en løsning som kan heve kvaliteten på drift og vedlikehold av kommunens bygg uten at det er nødvendig med store investeringer. Løsningen skal gjennom å analysere store mengder data kunne lære hva som er normal drift og hva som er avvik. Raskere melding ved feil og alarmer vil gi bedre mulighet til å planlegge utbedringer. Teknologien skal bygge på kunstig intelligens og smarte algoritmer.

I samarbeidet vil GK Inneklima videreutvikle sitt nåværende skybaserte driftssystem GK Cloud. Gjennom å koble sammen data fra ulike systemer, styres, logges og tilgjengeliggjøres store mengder data, selv på eldre systemer med begrenset funksjonalitet.

– GK Cloud er en moderne og kraftig «big data» plattform hvor GK skal utvikle maskinlæringsfunksjonalitet som vil forbedre, forenkle og prioritere informasjon som effektiviserer driften av Bergen kommunes 1000 bygg. Vår visjon er at bygget selv vil komme med forslag til forbedringer, selv si ifra når det trenger service og sende ut riktig informasjon, sier prosjektutvikler Thomas Melheim i GK Inneklima.

MazeMap AS har erfaring med å produsere digitale kart fra plantegninger gjennom å bruke maskinlæringsalgoritmer. Denne erfaringen skal de bruke til å lage verdens første system for å høste bygningsdata basert på plantegninger. Algoritmene skal ikke bare lage digitale kart, men også beregne arealdata og hente inn brannteknisk informasjon.

I tillegg vil den digitale kartløsningen kunne brukes til å lage virtuelle veivisere i byggene for kommunens ansatte og innbyggere. Løsningen skal også kunne utføre brannkontroller og visualisere feil og avvik på tekniske anlegg. Dette vil være basert på data levert av GK.

– Vi er stolte og glade for å være med på å løse reelle utfordringer for Bergen kommune sammen med GK. Vi skal være med på å gi kommunen data den ikke tidligere har hatt. Det er behovene til kunder, som Bergen kommune, som drar utviklingen av produktene våre videre. Vi håper det vi utvikler kan bli til nytte for samfunnet, sier MazeMaps Steinar Morland.

Kan bli nasjonal satsing
Innovasjon Norge bidrar med 4,9 millioner kroner til utviklingskostnader for løsningen til GK Inneklima og 2,5 millioner til MazeMap. Bergen kommune bidrar med aktuelle ressurser i utviklingsløpet som starter i september 2019. Utviklingsperioden går til august 2020.

Når pilotene er ferdig utviklet, vil Bergen kommune avgjøre om sluttproduktene skal anskaffes eller ikke. En rekke andre kommuner og Statsbygg har også mulighet til å velge å gå til innkjøp når produktene er ferdig. Dette er kommuner som Oslo, Trondheim, Bærum, Sandnes, Drammen, Kristiansand, Fredrikstad, Tromsø, Lørenskog, Kongsberg og flere kommuner i området rundt Bergen.